Wat wij doen/Programma’s

DSC_9446-500x334
Algemeen

De programma’s van het MCNV zijn met name gericht op sociale en economische steun (in de breedste zin) aan bevolkingsgroepen in een achterstands-positie, die (nog) niet profiteren van de economische en technologische ontwikkelingen. Empowerment is een belangrijk doel.

Disability Program
Programma’s gericht op mensen met een handicap

Dit programma is erop gericht om mensen met een handicap zo te ondersteunen dat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun mogelijkheden. Bovendien wil het programma een omgeving creëren, waarin mensen met een handicap worden opgenomen, denk aan inclusief onderwijs.

Community managed Health Development
Gezondheidszorg in eigen beheer

Dit programma wil de gezondheid en het welzijn van mensen in gemeenschappen verbeteren middels empowerment, de promotie van rechtvaardige ontwikkeling en verbeteren van de kwaliteit van leven van kansarme mensen.

Community-managed Health Development
Gezondheidszorg in eigen beheer gericht op armoedebestrijding

Dit programma is gericht op de vermindering van armoede en het verbeteren van de gezondheid van etnische minderheden in bergachtige gebieden. Door middel van empowerment de gemeenschap in staat stellen om beslissingen te nemen en plannen te maken om hun belangrijkste problemen aan te pakken.

Human Resource for Health
Human Resources for Health

Dit programma richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding voor gezondheidswerkers om zo een betere gezondheidszorg te bewerkstelligen. Verbetering van de opleidingsmethoden en materialen en zorgen dat de opleiding aansluit bij de behoefte uit de praktijk. Bestaande curricula van universiteiten/ hogescholen gericht op volksgezondheid en secundaire medische scholen worden aangepast.

1987 Malaria
Preventie en Behandeling van Malaria

Dit programma is gericht op het verkrijgen van inzicht in de epidemiologie van bosmalaria. Hoe kunnen we bosmalaria voorkomen met als ultiem doel het ontwikkelen van nieuwe methoden die kunnen leiden naar de eliminatie van bosmalaria in Vietnam.

Micro-finance
Verstrekken Micro Kredieten

Interventies middels het verstrekken van micro kredieten zijn vooral gericht op het verbeteren van levensonderhoud van kansarme mensen en gemeenschappen. In sommige gevallen zijn ze gericht op financiële duurzaamheid van programma interventies.

Pro-poor Seaweed Value Chain Improvement
Zeewier programma

Bestrijding van armoede in vissersgemeenschappen door het verbeteren van de marktketen voor gekweekt zeewier, een milieuvriendelijke en duurzame manier van aquacultuur.

Reproductive and Sexual Health Right
Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

Beschermen van de rechten op het gebied van en het bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid voor achtergestelde en gemarginaliseerde groepen, zoals etnische minderheden, seksuele minderheden, gehandicapten, jongeren en ouderen. Deels door het toegankelijk maken van actuele informatie en diensten.

Gender
Empowerment van vrouwen

Empowerment van vrouwen is een integraal onderdeel in alle MCNV programma’s. We streven ernaar om de betrokkenheid van vrouwen in het ontwikkelingsproces van Vietnam te vergroten. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de meest kwetsbare vrouwen, zoals slachtoffers van mensenhandel, huiselijk geweld, arme en gehandicapte vrouwen en vrouwen die leven met HIV.

a
Transition in the East Alliance

Het TEA programma richt zich op het versterken van maatschappelijke organisaties, zodat zij in staat zijn om gemarginaliseerde groepen te ondersteunen bij hun fundamentele rechten. Om een betere economische status voor deze groepen te realiseren. Het programma is actief in vijf landen en biedt ondersteuning door het verstrekken van microfinanciering en het uitvoeren van ”livelihood approaches” Het programma richt zich ook op het verbeteren van de toegankelijkheid van uitgebreide gezondheidszorg en sociale diensten voor deze gemarginaliseerde groepen, inclusief geestelijke gezondheidszorg en zorg binnen de gemeenschap.

1991 kinderen bij TB-auto
Preventie en Behandeling van Tuberculose

Vietnam staat bekend en wordt wereldwijd geroemd om de hoge kwaliteit van haar Nationale Tuberculose Control Programma. Gedurende de eerste 20 jaar, dat het Nationale Programma werd geïmplementeerd, speelde het MCNV hier een belangrijke rol in. Het MCNV verstrekte materialen, hielp bij de opbouw van het systeem en verleende capaciteit om het programma uit te voeren.

Read more >

Nieuws

(English) Foodpanda sends Tet gift to poor children in Ben Tre province

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Tiếng Việt en English.

Een nieuw huis voor arme vrouwen

Mevrouw Bieu, 79 jaar, woont met haar vrijgezelle dochter mevrouw Van, 48 jaar in de commune Phu Vang, Binh Dai district, provincie Ben Tre province. Zij krijgen dit jaar een nieuw huis.

Lees meer >

PUBLICATIES

PUB 2
Turning towards the Sunlight

MCNV wil alle betrokkenen bij de slot evaluatie van ons HIV programma “Comprehensive PMTCT services for Especially Vulnerable Women in Vietnam” bedanken. In het bijzonder de onafhankelijke consultants die de evaluatie hebben uitgevoerd, Jessica de Ruijter (lead consultant), Hong Anh Doan en Hang Pham Thanh. Tot slot dank aan het MCNV HIV team voor de […]

Read more>

VIDEO CLIP

Afgifte van goederen in afgelegen dorpen

Het CMH&LD programma heeft dorpen in het Khanh Vinh district in de provincie Khanh Hoa ondersteund met het recht om dorpswinkels ‘Village Trading Shops’ 0p te zetten. Deze winkel zijn heel handig voor transacties van arme dorpelingen.

Lees meer >

MCNV in Zuidoost Azië (kaart)