ຂ່າວ

ໂຄງການ ຮສພພ ຫຼື ແຄນທີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີ ທີ່ເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 25 ທັນວາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍປະສານງານເພື່ອປັບປຸງການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ – ຮສພພ (CANTEEN) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບປະຈໍາປີຂື້ນ ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຄນທີນໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີແຜນງານຂອງໂຄງການ ປີ 2019, ທີ່ ສະໂມສອນເມືອງນອງ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ບຸນຍົມ ນວນລາສີ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆນອງ, ຊື່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຕາງໜ້າຈາກພະແນກຄູ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ພະແນກພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກະຊວາງສາທາລະນະສຸກ, ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຕ່າງໜ້າກອງເລຂາດ້ານໂພຊະນາການຈາກ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ຕາງໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຕາງໜ້າຈາກພະແນກສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງ, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, 8 ສຸກສາສຸກສາລາ ແລະ ຕາງຈາກ 20 ບ້ານ ແລະ 5 ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ໃນນັ້ນມີຄະນະກຳມະການດ້ານໂພຊະນາການຂັ້ນເມືອງຈຳນວນ 36 ທ່ານໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະທານ ກໍ່ໄດ້ມີການປະກອບຄໍາເຫັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະໄດ້ນຳເອົາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ກຳນົດທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະສົບຜົນສໍາເລັດ. ໂຄງການແຄນທີນ (CANTEEN) ແມ່ນໄດ້ທຶນມາຈາກອົງການເອັມຊີເອັນວີ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ອົງການເນທີແລນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ມູນນິທິໃນປະເທດເນເທີແລນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ໃນເຂດ 20 ບ້ານເປົ້າໝາຍ.

Dutch Open 2016 marked another year of Good Will and Charity Spirit of the Dutch Business Community and Partners in Vietnam

On Friday, November 25th, the Dutch Business Association in Vietnam (DBAV) hosted their 3rd annual charity golf tournament on the fairways at Song Be Golf Course.

MCNV supports the provision of water supplies in remote villages in Lao PDR

Access to clean water is vital to health and MCNV has been pleased to support the installation of boreholes in remote villages in Nong District, Lao PDR.

MCNV and AFAS Foundation unite against malnutrition in Laos

On November 4th MCNV and AFAS Foundation signed a collaboration contract in Amsterdam. A contract on rural development and food security in the coming years in Laos.

MCNV participated in International Conference on Public Health

From November 5th – 6th, MCNV participated in the 8th International Conference on Public Health Among Greater Mekong Sub-Regional Countries,

MCNV Supports the 10th National Health Research Forum in Lao PDR

MCNV was delighted to support the 10th National Health Forum held in Savannakhet province, Lao PDR, as part of the EU funded LEARN program.

MCNV and a.s.r. win Partnership Award 2016

On Thursday afternoon, May 12th, in the Hague, the Best New Partnership Award 2016 is awarded to the team of MCNV and a.s.r., for the best social project in a developing country. MCNV and a.s.r. together developed a plan to provide income protection insurance,

Embracing Practices of Inclusion

A new publication by MCNV, Global Initiative on Psychiatry, and World Granny is available: Download Embracing Practices of Inclusion Stories of how people in Georgia, Lao PDR, Sri Lanka, Tajikistan and Vietnam made inclusive development happen in their societies.