Lopende Campagnes

Bosbouw in de strijd tegen armoede en klimaatverandering

Vervolg voor het project PROSPER

In het meerjarenprogramma PROSPER waarover we u al vaker vertelden, begeleiden we kleine bosbouwers in de provincie Quang Tri naar duurzaam bosbeheer. Het hout van de bomen en de olie van de zaden van de tungbomen krijgen een FSC-keurmerk (Forest Steward Council) en leveren de boeren zo een betere, eerlijke prijs op. De EU financiert 75% van het programma, de overige 25% is een eigen bijdrage van MCNV.

Dinh en een net geplant 3 maanden oud tungboompje

Ongeveer honderd deelnemende huishoudens hebben vorig jaar een vergoeding gekregen voor het planten van tungbomen en inheemse planten. Daarnaast is er een proef gedaan om te kijken of de aanplant van tungbomen aardverschuivingen kan voorkomen. In totaal is er nu met steun van het project PROSPER in noordelijk Huong Hoa zo’n 300 hectare bos aangeplant.

De Vietnamese overheid heeft PROSPER tot ‘best practice’ bestempeld in hun eigen programma ‘Plant een miljard bomen in de periode 2021-2025’. Een volgend project, als opvolging van PROSPER, zou uitbreiding naar meer huishoudens van bosbouwers in andere dorpen mogelijk kunnen maken en ook certificering voor o.a. CO2-opslag en biodiversiteit zou een volgende stap kunnen zijn.

Onze vraag aan u

Bevorderen van duurzame bosbouw is een goede manier om kleine boeren en hun families uit de armoede te helpen. Ze krijgen een betere prijs en een hogere opbrengst voor duurzaam gekweekt hout en zaden. Maar er is meer winst te behalen: voor de natuur en de strijd tegen klimaatverandering. De aanplant van bomen zorgt voor een verbetering van de grond, de waterhuishouding en de CO2-opname. Wij zijn in 2020 in Quang Tri begonnen met een kleinschalig bosbouwproject en we zien nu kansen om meer boeren te ondersteunen. De plannen liggen al klaar, uw steun is onontbeerlijk om ze te kunnen uitvoeren. Meer bomen betekent méér boerenfamilies uit de armoede!

Helpt u mee om in het komende jaar meer bosbouwers meer bestaanszekerheid te bieden? Met € 20.000 kunnen we in 2023 in een nieuw project een volgende stap zetten. Hartelijk dank voor uw (extra) gift! Team MCNV-CVN