Nieuws

Goede voeding is de basis voor een gezonde toekomst

MCNV’s optelsom werkt
Beter eten + minder ziek zijn = minder armoede

In Vietnam en Laos is MCNV betrokken bij het verbeteren van de voedingssituatie van kinderen onder de vijf jaar. Juist deze groep kinderen willen wij bereiken om ervoor te zorgen dat zij zich fysiek en mentaal goed kunnen ontwikkelen en kans hebben op een gezonde toekomst. Voldoende voeding en de juiste voeding staan hierbij centraal.

We richten ons niet alleen op het verbeteren van landbouwmethoden en het verbouwen van (meer) geschikte producten. In de dorpen zorgen we voor voorlichting over hygiëne en schoon drinkwater, om o.a. het risico op parasieten die diarree veroorzaken, te verlagen. Een veelzijdige aanpak die bijdraagt aan gezonde en sterke kinderen!

Spinazie met ei

Al eerder berichtten we u dat in Phu Mo (Vietnam) en in Nong (Laos) veel kinderen onder de 5 jaar ernstig ondervoed zijn. Ze krijgen niet genoeg mineralen, vitamines en eiwitten binnen en blijven achter in groei en ontwikkeling. De aanleg van groentetuintjes dichtbij huis, het houden van kippen voor extra eiwitten, ouders uitleggen wat hun kinderen nodig hebben, het is allemaal in volle gang en we zien de situatie stapje voor stapje ten goede veranderen.

Onze vraag aan u

Beter eten, betere hygiëne, andere gewassen en opleiding, die vier ingrediënten zijn het recept tegen ondervoeding. Belangrijk daarbij is de samenwerking met scholen en medische posten zodat zoveel mogelijk kennis over deze aanpak verspreid wordt.
Ondervoede kinderen, daar kunnen we samen iets aan doen! Een werkwijze die, met de hulp van onze kant, door de mensen zelf uitgevoerd en voortgezet kan worden en dat laatste aspect is erg belangrijk.

Ik hoop dat u ons kunt helpen met een (extra) gift zodat wij ons werk kunnen voortzetten, dat zou fantastisch zijn!

Hartelijk dank voor uw (extra) bijdrage!

Sivone Moua Nao Tou, verantwoordelijk voor het voedingsproject in Laos
&
Nguyen Dinh Dai, verantwoordelijk voor het voedingsproject in Vietnam

[donate]