Eerdere Campagnes

Praten = meedoen!

Logopedie helpt kinderen met handicap

In MCNV’s revalidatiecentrum in Phu Yen hebben veel kinderen door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen nog extra problemen. Ze kunnen niet of nauwelijks goed praten en sommigen hebben problemen met slikken. Het is belangrijk om de spraak- en taalproblemen van deze kinderen zo jong mogelijk aan te pakken met logopedie. Ze hebben daar de rest van hun leven voordeel van!

Toen ik op een mooie zonnige ochtend rondliep en foto’s maakte in het revalidatiecentrum in Phu Yen, zag ik een chaotische groep volwassenen en kinderen. Sommige kinderen renden rond en schreeuwden. De volwassenen liepen de kinderen achterna en probeerden hen iets te geven. Andere kinderen zaten bij de vrouwen op schoot en concentreerden zich op iets. Ik vroeg aan de vrouwen wat ze aan het doen waren. “We spelen een woordspel met onze kinderen.” Een vrouw vertelde: “Ik ben mijn dochter de woorden mama, papa en oma aan het leren. Dat is haar les in de klas voor deze week.” Haar 5-jarige dochter heeft ernstige spraak- en taalachterstand door haar meervoudige handicap. Haar woordenschat en taalgebruik zijn slecht en ze praat traag. Moeder vertelt: “Toen ze zich niet kon uiten schreeuwde ze vaak en ze reageerde niet. Mijn kind kan sinds kort mama zeggen, haar eerste goed uitgesproken woord. Het was zo’n hartverwarmend moment voor mij! Ik vertel haar heel vaak dat ik van haar hou en ik geloof dat ze nu snel “hou van jou, mama” terug kan zeggen. Ik droom van dat moment.”

 

Taal van eenjarige

Deze kinderen doen mee aan het programma voor vroegtijdige interventie. In de klas leren de leerkrachten hen om hun moeder, vader en oma te herkennen en de bijpassende woorden mẹ, bố en bà uit te spreken. De ouders worden daarna begeleid om de kinderen te helpen oefenen. De kinderen zijn allemaal 4 tot 6 jaar oud, maar hun taal is die van eenjarigen. Het is duidelijk gebleken dat logopedie voor veel verbetering zorgt. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen moet er veel gebeuren op het gebied van opleiding.

 

Logopedisten opleiden

MCNV begint dit jaar samen met zijn partners met de ontwikkeling van een opleiding voor Logopedie. De hoofdpartners zijn de Medische Universiteiten in Ho Chi Minh Stad en Da Nang en de Trinh Foundation Australia, een Australische NGO die al sinds 2009 werkt aan het opzetten en verbeteren van logopedistenopleidingen in Vietnam. Er wordt een masteropleiding voor Spraak- en Taaltherapie aan de Medische universiteit van Ho Chi Minh Stad en een bacheloropleiding aan de Medische Universiteit van Da Nang ontwikkeld. MCNV werkt graag mee aan deze uitbreiding van de revalidatieopleidingen zodat er niet alleen aandacht is voor de medische aanpak van gezondheidsproblemen, maar ook voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Een totaalaanpak werkt immers beter bij alle problemen waar gehandicapte kinderen (en volwassenen) tegenaan lopen.

Onze vraag aan u

Een goede opleiding voor logopedisten is hard nodig, omdat er overal in Vietnam heel veel kinderen dringend spraak- en taallessen nodig hebben. Om snel van start te kunnen gaan met een training voor de eerste docenten logopedie is dit jaar een bedrag van € 32.000 nodig. Met uw steun kunnen straks heel veel kinderen zich verstaanbaar maken bij hun ouders, broers, zusjes en op school. Zij hebben er de rest van hun leven profijt van. Uw extra gift is bijzonder welkom!

Nguyen Thi Thanh Thuy
MCNV – programmamedewerker

[donate]

Post a comment