Nieuws

Gezonde voeding, sterke vrouwen en gelijke kansen

Nieuwe plannen om het voedingsprogramma kracht bij te zetten

In Nong en Sepone, twee gemeenten in de provincie Savannakhet is er de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de voedselsituatie en voedselzekerheid. Met steun van partners en donateurs kwamen er groentetuinen, kippen en visvijvers, schoolkantines en voorlichting over gezonde voeding voor zwangere vrouwen en moeders.

schooltuin

Deze structurele veranderingen hebben een positieve invloed op de positie van meisjes en jonge vrouwen. Volgens de traditionele rolverdeling zorgen de dochters voor de jongere kinderen en werken vrouwen op het land. Mannen nemen vrijwel alle beslissingen, ook over voeding. Als vrouw je mening geven of iets leren voor je toekomst, wordt vaak niet geaccepteerd. Daardoor blijft de positie van vrouwen in dit arme, afgelegen gebied kwetsbaar en blijven ze afhankelijk van hun man.

600 vrouwen en meisjes

MCNV heeft een plan gemaakt om 600 vrouwen en meisjes uit tien dorpen in Sepone extra steun te geven op het gebied van organisatie en ondernemerschap. De vrouwen leren welke gewassen geschikt zijn, wanneer te planten en oogsten en te verkopen op de markt. Ze mogen meebeslissen over financiële zaken zoals de aankoop van mest, zaden en vissenvoer. Het geeft de vrouwen zelfvertrouwen en een plek in de gemeenschap. De mannen worden bij het programma betrokken om te ervaren dat het gezin en specifiek voeding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Veel meisjes uit de dorpen in Sepone gaan nu niet naar school omdat ze voor hun jongere broertjes en zusjes moeten zorgen. Hierdoor missen ze de mogelijkheid om te leren lezen, schrijven en rekenen. We hopen met dit programma verandering te brengen in de situatie, zodat meisjes naar school kunnen om te leren en zich te kunnen ontwikkelen.

Het programma zal bijdragen aan goede voeding voor zwangere vrouwen en hun kinderen, maar vooral aan het versterken van jonge meisjes en vrouwen, die door scholing en meer kennis een gezonde en gelijkwaardige toekomst tegemoet kunnen zien. Daar willen we samen met u voor gaan!

Heel erg bedankt voor uw (extra) bijdrage!

Sivone Mouanaotou

MCNV Programmamanager in Laos