Eerdere Campagnes

In 2021 gaan we verder, graag samen met u!

Onze kracht blijft: inspringen waar weinig externe hulp komt

In Vietnam en Laos zijn de gevolgen van COVID-19 ook merkbaar geweest, maar sinds een aantal maanden is de situatie in beide landen onder controle. Dat is belangrijk voor de meest kwetsbare mensen waar MCNV haar steun aan geeft. Natuurlijk is er werk blijven liggen, zijn bijeenkomsten in de dorpen niet doorgegaan en konden onze collega´s in Vietnam en Laos tijdelijk niet reizen, maar gelukkig is de schade beperkt gebleven en is het werk volop gaande.

Ook na de recente hevige overstromingen in het midden en het zuiden van Vietnam en Laos is de draad weer opgepakt. Huizen worden opgebouwd en bouwgronden worden opnieuw platgemaakt en bewerkt om rijst en andere gewassen te planten. Dit is heel veel werk en kost tijd, maar van alle kanten -ook van onze donateurs- wordt steun gegeven.

Op eigen kracht lukt nog niet overal

MCNV springt zoals u weet altijd in op de plekken waar onvoldoende externe hulp aanwezig is. Daar zijn we vanaf de beginjaren mee bezig en daar ligt onze kracht. Natuurlijk kunt u zich afvragen of de rol van MCNV nog altijd van cruciaal belang is, of de mensen in vooral Vietnam het niet zelf moeten kunnen, zelf verantwoordelijk zijn. Dat is voor een deel waar, op veel plaatsen in Vietnam is onze hulp niet langer nodig, maar op een aantal andere -veelal afgelegen gebieden- is onze hulp echt onmisbaar. Daar gaan we ook in 2021 voor, daar staan we achter!

Van kwetsbaar naar weerbaar

In 2020 vroegen we u om steun voor een nieuw bosbouwproject en voor voedingsprojecten in Vietnam en Laos, programma’s waar u enthousiast aan heeft bijgedragen. Daarmee gaf u kwetsbare families in afgelegen gebieden een kans om op een andere, duurzame manier aan betere voeding voor de kinderen te komen en een stabieler inkomen te verwerven. Samen met u proberen we deze mensen weerbaarder te maken zodat ze in tijden van tegenslag iets hebben om op terug te vallen.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen!

Om de opgelopen achterstand in het werk in te lopen en ons advieswerk te kunnen voortzetten vragen we deze kerst uw (extra) gift. Onze medewerkers in Vietnam en Laos willen heel graag doorgaan met het begeleiden van de families die het nog niet redden op eigen kracht. Uw extra kerstgift komt uiteindelijk ten goede aan de allerarmsten. Hartelijk dank voor uw loyaliteit en steun!

Karin Vlug MCNV Amsterdam

U leest alles over de speciale kerstactie op pagina 4 en 5 van ons Magazine.