Eerdere Campagnes

Grotere voedselzekerheid voor de mensen in Nong

Gouden tips tegen de honger

In Nong, het armste district in de provincie Savannakhet in Laos, is ondervoeding een hardnekkig probleem. Enkele jaren geleden begonnen we met het verbouwen van voedzame gewassen op stukjes land nabij de dorpen. Hierdoor hoefden de mensen niet langer het bos in om voedsel te zoeken. De bossen worden minder uitgeput en belangrijke dier- en plantensoorten in het bos blijven bestaan. Een groot goed voor de toekomst!

Inmiddels hebben we een volgende stap gezet en verbouwen we de groenten nóg dichter bij de mensen. We legden school- en huistuinen aan en maakten kinderen verantwoordelijk voor het tuinieren en het verzorgen van de kweekvijvers. Dat werkt! De mensen zijn trots op hun tuintjes en eten er goed, gevarieerd en gezond van. De voedselzekerheid in de dorpen neemt toe, de ondervoeding neemt af.

Onze zeven ‘gouden’ tips tegen honger in Nong

• Start een schooltuin • Leg vis- en kikkervijvers aan • Geef kinderen verantwoordelijkheid • Ieder huis een moestuintje • Schoolmaaltijd: meer meisjes naar school • Betrek mannen bij koken en tuinieren • Schoon water en toiletten in elk dorp

Kinderen spelen de hoofdrol in dit toekomstgerichte plan, maar ook hun ouders hebben een belangrijke rol. Zij leren hoe ze een tuintje bij hun huis kunnen aanleggen en verzorgen. De mannen leren koken, vaak voor ’t eerst. Ze zijn gemotiveerd om mee te doen omdat ze zien dat hun kinderen sterker worden.

Met vertrouwen doorgaan

Met uw steun, met elke bijdrage, kunnen we nieuwe stappen zetten tegen de honger en ondervoeding in dit uitdagende gebied in Laos. We willen ook de omringende dorpen hierbij betrekken. De mensen hier zijn u zeer dankbaar voor uw grote betrokkenheid. Ze zijn trots op wat we samen al bereikt hebben en zien hun toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Heel hartelijk dank daarvoor!

Rebecca Derry MCNV directeur Laos

  • * U leest alles over het voedingsproject in Laos in het MCNV-Magazine op pagina 4 en 5.