Eerdere Campagnes

Met een flinke sprong uit de honger

Ook de komende jaren blijft zorgen voor meer eiwitrijk eten voor kinderen hard nodig

Voeding voor kinderen uit arme families die wonen in de afgelegen dorpen in de provincie Phu Yen, vraagt veel extra aandacht. Wij hebben u daar regelmatig over geschreven en u gevraagd om een extra bijdrage. Dat willen wij de komende jaren blijven doen want er zijn te veel jonge kinderen ondervoed. Ze hebben meer en beter eten nodig om gezond te kunnen opgroeien en op latere leeftijd zelfstandig en sterk verder te kunnen bouwen aan hun eigen toekomst.

Voor de komende vijf jaar heeft MCNV een nieuw strategisch plan gemaakt met daarin het voornemen om de thema’s gezondheid en voeding, aanpassing aan klimaatverandering en mensen met een beperking te blijven ondersteunen.

Gezond opgroeien

In de gemeente Dong Xuan in Phu Yen werken we samen met partners, gezondheidswerkers en scholen aan het terugdringen van het hardnekkige probleem van ondervoeding. Al eerder zijn we daar een meerjarig voedingsprogramma begonnen met de aanleg van huis- en schooltuinen voor groente en fruit en het fokken van kippen, vissen en kikkers. De kinderen krijgen nu elke dag een gezonde warme maaltijd met ingrediënten uit eigen tuin en kweek. Zo hopen we te bereiken dat de kleinsten gezond kunnen opgroeien en minder vatbaar zijn voor ziekten.

Bron van eiwit

In enkele dorpen in Dong Xuan zijn we gestart met een aantal kleinschalige initiatieven tegen ondervoeding en voedselonzekerheid, zoals het kweken van vissen en kikkers in vijvers achter het huis. In Vietnam is het eten van kikkers normaler dan bij ons en het eiwitrijke kikkervlees is een goede aanvulling op het eten van de kinderen. Met weinig geld kun je al beginnen: een vijver – of liever, een waterbak – is goedkoop in aanschaf en de kweek is weinig milieubelastend. De verkoop van de kikkers of vissen levert de kweker bovendien wat extra inkomsten voor zijn familie.

Uw steun is onmisbaar!

Uw steun is onmisbaar! Heel hartelijk dank!

Dai Dinh Nguyen Hoofd van het kantoor Dong Ha, Quang Tri en verantwoordelijk voor het voedingsprogramma in Phu Yen

Meer over ons voedingsprogramma in Phu Yen leest u  op pagina 4 en 5 van MCNV Magazine 2021-3