Campagnes

Duurzame bosbouw helpt arme families aan beter inkomen

Bescherm het bos, dan beschermt het bos het dorp

Ruim een jaar geleden zette een groep boeren in Quang Tri met ondersteuning van MCNV de eerste stappen in een duurzaam en kleinschalig bosbouwproject. Ze begonnen op een betere manier hout te verbouwen en meubelolie te produceren, om zo een betere marktprijs te krijgen en een stabieler inkomen. Daarnaast werken de boeren samen om de bossen te beheren en te beschermen tegen illegale houtkap.

Ondanks het uitbreken van Covid-19 kort na de start en grote overstromingen in centraal Vietnam in het najaar, is er sindsdien al veel werk gedaan. Deze zomer brengen we project Prosper opnieuw onder uw aandacht omdat we de boerenfamilies in het bos graag verder op weg willen helpen.

“Als ons bos wordt aangetast, verliezen de mensen in ons dorp hun waterbron en hebben ze ook geen water voor de landbouw. De bomen helpen aardverschuivingen te voorkomen en de lucht te zuiveren. Voor Van Kieu minderheden zoals wij, is bos zó belangrijk. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om het te beschermen”, vertelt Ho Van Chien (60 jaar) terwijl hij zijn handen op een grote oude boom legt, in een natuurlijk bos aan de voet van de bergen. “Elke maand gaan onze bosbeschermingsteams met z’n zessen op patrouille in het bos, om de toestand van de bospercelen te controleren. Als we tekenen zien van houthakken of iemand die bomen kapt, zullen we ze achtervolgen of contact opnemen met de plaatselijke rangers om de problemen op te lossen.”

Op patrouille

Meneer Chien is hoofd van de bosbeschermingsorganisatie in het dorp Chenh Venh in de gemeente Huong Phung. “In dit bosgebied van 674 hectare zijn 7 patrouilleteams met mannen en vrouwen die zich inzetten voor de bescherming van het bos. De vrouwen beschermen het bamboebos dat het dichtst bij het dorp ligt en de mannen patrouilleren in meer afgelegen gebieden.” De teams zijn onderdeel van het project voor bebossing en duurzaam bosbeheer, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie.

EU delegatie op bezoek

Op 14 en 15 april 2021 bezocht een delegatie van de Europese Unie (EU) drie districten in Quang Tri, waar MCNV en partners het door de EU medegefinancierde project Prosper uitvoeren. De delegatie bezocht verschillende bosplantages, natuurlijke bossen en een plantenkwekerij en sprak met verschillende organisaties van bosbouwers en -boeren. Tijdens de excursie was er ook tijd voor een ontmoeting met enkele boerenfamilies die deelnemen aan het project. Het project loopt van 2020 tot 2023 en heeft als doel om 3.000 boerenfamilies te helpen die zelf of in een coöperatie een stuk bos beheren.

Naast de beschermingsactiviteiten hebben de dorpelingen het afgelopen jaar met steun van MCNV al veel bomen kunnen aanplanten op bosgrond, die aan boerenfamilies is toegewezen voor beheer. Vorig jaar plantten 51 families in Chenh Venh tienduizenden Tungbomen en een andere inheemse boomsoort, die dreigde te verdwijnen. Ho Thi Phai, de buurvrouw van Chien en lid van het vrouwenbospatrouilleteam, glimlacht: “Onlangs heeft mijn familie Tungbomen geplant op een gebied van 1,5 hectare. Het planten van bomen op kale heuvels helpt om de grond en het water vast te houden. Bovendien zullen de zaden van de bomen ons na drie jaar inkomen opleveren. Elke familie is van juni tot september druk met de oogst en verkoopt de zaden aan handelaren die er meubelolie van maken. Wij kunnen daarmee bijna 10 miljoen Dong (350 euro) verdienen. Met dit inkomen wordt ons leven beter, we hebben geld om vlees en vis te kopen en voor onderwijs van onze kinderen.”

Ecotoerisme voor extra inkomen

De bosbeheerorganisatie in Chenh Venh heeft met steun van MCNV inmiddels een plan gemaakt met een reeks bosbeschermingsmaatregelen. Op kaarten zijn de huidige toestand en de hulpbronnen van het bos in beeld gebracht. Ook is er bij een waterval een kleine ecotoerismedienst opgestart om wat extra inkomsten te kunnen verdienen. MCNV heeft geholpen om boerenorganisaties met elkaar in contact te brengen om samen nieuwe afnemers voor tungolie, rotan en bamboe te vinden. Met hulp van MCNV proberen de samenwerkende boeren een duurzaamheidscertificaat te behalen, waarmee ze een stabielere prijs voor hout en bosproducten kunnen krijgen.

Verbinding met verwerkende industrie

In de regio Huong Hoa, met 40.000 ha natuurlijk bos en 10.000 ha aangeplant bos, probeert de lokale overheid boeren aan te moedigen om bomen aan te planten. Er zijn percelen bosgrond toegewezen aan gemeenschappen en families. De families krijgen niet alleen inkomen uit de verkoop van de bosproducten maar ook een kleine bijdrage voor hun bosbeschermingswerk.

Het model dat MCNV in het district Huong Hoa initieert, is bebossing met inheemse soorten zoals Tungbomen, die goed zijn voor het bos en zaden leveren voor extra inkomen. We werken samen met een onderneming die in de nabije toekomst een lokale tungoliefabriek wil openen. Dat is óók een doel: de boeren te helpen zowel goed voor de bossen te zorgen als verbinding te maken met bedrijven. Alle partijen profiteren op een duurzame manier.

. MCNV’s programmamanager Nguyen Dinh Dai

Onze vraag aan u

Het bosbouwproject in Quang Tri helpt boerenfamilies om de bossen waarin ze leven beter te beschermen en tegelijkertijd een beter inkomen te verkrijgen met duurzame bosproducten zoals acaciahout, zaden voor tungolie, rotan en bamboe. De EU steunt dit project met medefinanciering op voorwaarde dat we zelf ook een deel bijdragen. Dit jaar hebben we daarvoor nog € 25.000 nodig. Wij vragen uw steun voor de arme boerenfamilies in de bossen in Quang Tri. Heel erg bedankt voor uw (extra) bijdrage!

Voor meer informatie over het Prosper project, zie ons Magazine 2021-2..