Campagnes

In 2021 gaan we verder, graag samen met u!

Onze kracht blijft: inspringen waar weinig externe hulp komt

In Vietnam en Laos zijn de gevolgen van COVID-19 ook merkbaar geweest, maar sinds een aantal maanden is de situatie in beide landen onder controle. Dat is belangrijk voor de meest kwetsbare mensen waar MCNV haar steun aan geeft. Natuurlijk is er werk blijven liggen, zijn bijeenkomsten in de dorpen niet doorgegaan en konden onze collega´s in Vietnam en Laos tijdelijk niet reizen, maar gelukkig is de schade beperkt gebleven en is het werk volop gaande.

Ook na de recente hevige overstromingen in het midden en het zuiden van Vietnam en Laos is de draad weer opgepakt. Huizen worden opgebouwd en bouwgronden worden opnieuw platgemaakt en bewerkt om rijst en andere gewassen te planten. Dit is heel veel werk en kost tijd, maar van alle kanten -ook van onze donateurs- wordt steun gegeven.

Op eigen kracht lukt nog niet overal

MCNV springt zoals u weet altijd in op de plekken waar onvoldoende externe hulp aanwezig is. Daar zijn we vanaf de beginjaren mee bezig en daar ligt onze kracht. Natuurlijk kunt u zich afvragen of de rol van MCNV nog altijd van cruciaal belang is, of de mensen in vooral Vietnam het niet zelf moeten kunnen, zelf verantwoordelijk zijn. Dat is voor een deel waar, op veel plaatsen in Vietnam is onze hulp niet langer nodig, maar op een aantal andere -veelal afgelegen gebieden- is onze hulp echt onmisbaar. Daar gaan we ook in 2021 voor, daar staan we achter!

Van kwetsbaar naar weerbaar

In 2020 vroegen we u om steun voor een nieuw bosbouwproject en voor voedingsprojecten in Vietnam en Laos, programma’s waar u enthousiast aan heeft bijgedragen. Daarmee gaf u kwetsbare families in afgelegen gebieden een kans om op een andere, duurzame manier aan betere voeding voor de kinderen te komen en een stabieler inkomen te verwerven. Samen met u proberen we deze mensen weerbaarder te maken zodat ze in tijden van tegenslag iets hebben om op terug te vallen.

Een nieuw jaar, nieuwe kansen!

Om de opgelopen achterstand in het werk in te lopen en ons advieswerk te kunnen voortzetten vragen we deze kerst uw (extra) gift. Onze medewerkers in Vietnam en Laos willen heel graag doorgaan met het begeleiden van de families die het nog niet redden op eigen kracht. Uw extra kerstgift komt uiteindelijk ten goede aan de allerarmsten. Hartelijk dank voor uw loyaliteit en steun!

Karin Vlug MCNV Amsterdam

U leest alles over de speciale kerstactie op pagina 4 en 5 van ons Magazine.

Read more

Grotere voedselzekerheid voor de mensen in Nong

Gouden tips tegen de honger

In Nong, het armste district in de provincie Savannakhet in Laos, is ondervoeding een hardnekkig probleem. Enkele jaren geleden begonnen we met het verbouwen van voedzame gewassen op stukjes land nabij de dorpen. Hierdoor hoefden de mensen niet langer het bos in om voedsel te zoeken. De bossen worden minder uitgeput en belangrijke dier- en plantensoorten in het bos blijven bestaan. Een groot goed voor de toekomst!

Read more

Een gezond bos en een beter leven

Kleine bosbouwers kiezen voor duurzame aanpak

In de provincie Quang Tri begint MCNV aan een nieuw project waarbij we de levensomstandigheden van kleine bosbouwers verbinden aan duurzaam bosbeheer. Het project heet Prosper en is erop gericht om een groep bosbouwers te begeleiden bij een duurzame werkwijze, waardoor ze over enkele jaren gecertificeerd acaciahout kunnen verkopen tegen een betere prijs. Een tweede groep helpen we met de productie en verwerking van zaden van de tungboom tot gecertificeerde tungolie, een soort meubelolie. De olie krijgt een keurmerk en de boeren een eerlijke prijs. Wij helpen de boeren ook met het vinden van bedrijven die het hout en de olie willen kopen.

Read more

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop

we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd en we adviseren over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er extra begeleiding voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We vragen uw steun om honger in deze dorpen voorgoed uit te bannen, onze droom! Met € 25.000 kunnen we dit jaar in beide landen doorgaan met kleine, maar structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid van de dorpsbewoners.

Dank u voor uw (extra) donatie!

Read more

Nieuw Support Center in Dien Bien Phu

Kinderen met een handicap zijn hier welkom!

Na MCNV’s succesvolle bijdrage aan de Support Centers voor inclusief onderwijs aan gehandicapte kinderen in Dak Lak, Phu Yen en Cao Bang begeleiden we nu de bouw van een nieuw centrum voor de provincie Dien Bien.
Deze winter vragen wij uw bijdrage voor dit bijzondere project. Gun deze kinderen de juiste begeleiding, op een fijne plek waar ze kunnen spelen en leren! Wat is een Support Center voor inclusief onderwijs?

Read more

New support center in Dien Bien Phu

disabled children welcome

After MCNV’s successful contribution to the Support Centers for inclusive education of handicapped children in Dak Lak, Phu Yen and Cao Bang, we are now supervising the construction of a new center for the province of Dien Bien. This winter we ask for your support for this special project. Give these children the right education, in a nice place where they can play and learn!

Our request

The management of this new center in Dien Bien Phu would very much like to visit the Support Centers in Dak Lak or in Cao Bang to learn from our previous experiences and the staff members asked to continue our support. Thirdly, we would like to build safe sports fields next to the building. All in all, we still need 25,000 euros for this. It would be great if you would like to help with that!

Thank you very much!

Read more

Goede voeding is de basis voor een gezonde toekomst

MCNV’s optelsom werkt
Beter eten + minder ziek zijn = minder armoede

In Vietnam en Laos is MCNV betrokken bij het verbeteren van de voedingssituatie van kinderen onder de vijf jaar. Juist deze groep kinderen willen wij bereiken om ervoor te zorgen dat zij zich fysiek en mentaal goed kunnen ontwikkelen en kans hebben op een gezonde toekomst. Voldoende voeding en de juiste voeding staan hierbij centraal.

Read more

Dromen worden Daden

Help tienermeisjes in Huong Hoa op eigen benen te staan

Read more

Een goede start voor kleuters in Phu Mo

Voedsel en psychische hulp hard nodig in centraal Vietnam

Toen we u vorig jaar vroegen om de mensen in de provincie Quang Tri te steunen, reageerde u hartverwarmend en maakte u het mogelijk hen te blijven steunen. Deze winter stellen wij twee nieuwe projecten aan u voor. In de armste dorpen in Phu Yen werken we aan het vergroten van voedselzekerheid en op middelbare scholen in Quang Tri willen we scholieren helpen die geestelijke problemen ondervinden.

Read more

Samen werken, samen uit de armoede!

Begeleiding van productiegroepen in Ben Tre

Sinds 2009 ondersteunt MCNV kredietgroepen voor vrouwen in de armste dorpen in de zuidelijke kustprovincie Ben Tre. De vrouwen lenen een klein geldbedrag en kopen een koe of een varken om hun inkomen aan te vullen. Er is sindsdien veel ten goede veranderd in het leven van deze vrouwen: ze verdienen wat extra voor hun familie, lossen het geleende geld af en kunnen soms zelfs een beetje sparen. Samen lukt het de vrouwen steeds beter om tegenslagen te overwinnen.

Read more