Lopende Campagnes

Samen in actie voor moeder en kind!

Veilig bevallen en gezond opgroeien in Nong en Sepone

Een groep Laotiaanse gezondheidswerkers zag in 2006 wat MCNV-medewerkers in Vietnam wisten te bereiken. Ook aan hun kant van de grens waren de problemen groot en ze vroegen MCNV om hulp. Dat was het begin van onze samenwerking in het grensdistrict Nong in Laos, want “ziektes houden zich niet aan grenzen”. Sindsdien is er in Nong al beter sanitair, drinkwater en betere voeding gekomen, maar goede zorg voor moeder en kind is achtergebleven: er overlijden te veel vrouwen en baby’s tijdens of na de bevalling. Er is onvoldoende kennis over veilig bevallen en vrouwen weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp en advies tijdens en na de zwangerschap.

Dorpsgezondheidswerkers in de hoofdrol

We bedachten een plan voor Nong en het nabijgelegen district Sepone, waar de rugzak vol ervaring die we in Nong hebben opgedaan nu goed van pas komt. We willen de dorpsgezondheidswerkers trainen in het begeleiden van zwangerschap en bevalling, postnatale zorg en goede en voldoende voeding voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Dorpsgezondheidswerkers staan dicht bij de mensen, spreken de lokale taal, kennen de tradities en herkennen de moeilijkheden vanuit hun eigen ervaring. Het vertrouwen in de dorpsgezondheidswerkers zorgt ervoor dat moeders de adviezen zullen opvolgen en zich gesteund voelen in de zorg voor het gezin.

Noodhulp in ieder dorp

De meer dan 150 dorpen in Nong en Sepone liggen in een moeilijk bereikbaar gebied. Als er iets misgaat tijdens of na de bevalling, kan een hulpverlener uit het districtsgezondheidscentrum nooit op tijd in het dorp komen. Door in ieder dorp een dorpsgezondheidswerker een aantal levensreddende handelingen te leren, is er (nood)hulp dicht bij en verkleinen we de kans op overlijden tijdens of na de bevalling.

Steun de vrouwen en kinderen in Nong en Sepone!

Met een bedrag van € 20.000 kunnen we in Nong en Sepone 158 dorpsgezondheidswerkers opleiden zodat de vrouwen in de dorpen veilig(er) kunnen bevallen en de baby- en kindersterfte, die nu véél te hoog is, snel kan afnemen. Een deel van het geld gebruiken we om jonge moeders op weg te helpen met adviezen over goede voeding voor baby’s en kleine kinderen, zodat ze een kans krijgen om gezond op te groeien. Het is een prachtig plan waar we heel graag samen met u voor willen gaan!

Namens ons hele team: hartelijk dank voor uw (extra) bijdragen. Karin Vlug

Read more

Grotere voedselzekerheid voor de mensen in Nong

Gouden tips tegen de honger

In Nong, het armste district in de provincie Savannakhet in Laos, is ondervoeding een hardnekkig probleem. Enkele jaren geleden begonnen we met het verbouwen van voedzame gewassen op stukjes land nabij de dorpen. Hierdoor hoefden de mensen niet langer het bos in om voedsel te zoeken. De bossen worden minder uitgeput en belangrijke dier- en plantensoorten in het bos blijven bestaan. Een groot goed voor de toekomst!

Read more

Een gezond bos en een beter leven

Kleine bosbouwers kiezen voor duurzame aanpak

In de provincie Quang Tri begint MCNV aan een nieuw project waarbij we de levensomstandigheden van kleine bosbouwers verbinden aan duurzaam bosbeheer. Het project heet Prosper en is erop gericht om een groep bosbouwers te begeleiden bij een duurzame werkwijze, waardoor ze over enkele jaren gecertificeerd acaciahout kunnen verkopen tegen een betere prijs. Een tweede groep helpen we met de productie en verwerking van zaden van de tungboom tot gecertificeerde tungolie, een soort meubelolie. De olie krijgt een keurmerk en de boeren een eerlijke prijs. Wij helpen de boeren ook met het vinden van bedrijven die het hout en de olie willen kopen.

Read more

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop

we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd en we adviseren over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er extra begeleiding voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We vragen uw steun om honger in deze dorpen voorgoed uit te bannen, onze droom! Met € 25.000 kunnen we dit jaar in beide landen doorgaan met kleine, maar structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid van de dorpsbewoners.

Dank u voor uw (extra) donatie!

Read more

Nieuw Support Center in Dien Bien Phu

Kinderen met een handicap zijn hier welkom!

Na MCNV’s succesvolle bijdrage aan de Support Centers voor inclusief onderwijs aan gehandicapte kinderen in Dak Lak, Phu Yen en Cao Bang begeleiden we nu de bouw van een nieuw centrum voor de provincie Dien Bien.
Deze winter vragen wij uw bijdrage voor dit bijzondere project. Gun deze kinderen de juiste begeleiding, op een fijne plek waar ze kunnen spelen en leren! Wat is een Support Center voor inclusief onderwijs?

Read more