Nieuws Centrum

500 deelnemers aan de Fruit Tech Innovatie Dagen

Van 3 tot 8 maart 2023 werd in vier provincies een evenement georganiseerd onder de titel “Fruit Tech Innovation Days” (Fruit Tech Innovatie Dagen) met meer dan 500 deelnemers, waaronder boeren, coöperaties en bedrijven, plaatselijke autoriteiten en deskundigen in de landbouwsector.

Het evenement werd gelanceerd in het kader van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van Tropisch Fruit’ dat wordt uitgevoerd door MCNV, de Vietnamese Boerenbond met steun van de Nederlandse regering en een technische en financiële bijdrage van een consortium van Europese en Vietnamese bedrijven.

Een presentatie van het evenement in Binh Thuan. Foto: Binh Thuan Nieuws

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het verbeteren van de teelttechnieken van drakenfruit-, mango- en pomeloboeren in de provincies Đồng Tháp, Long An, Bến Tre en Binh Thuận, en tegelijkertijd het MKB en de coöperaties in de fruitsector steunen om toegang te krijgen tot de EU-markt.

Het evenement bood een platform voor deskundigen uit Nederland, Vietnam Reseach Institutes en bedrijven om hun kennis en informatie uit te wisselen met landbouwers, exportbedrijven en coöperaties om de beste manieren te vinden om de teeltmethoden en de toegang tot de EU-markt voor tropisch fruit te verbeteren.

Eurofins Vietnam biedt bodemtestdiensten aan die boeren helpen hun eigen bodeminhoud te begrijpen zodat zij het gebruik van meststoffen en water kunnen aanpassen aan wat hun gewas nodig heeft. Yara Vietnam en Bayer Vietnam bieden demonstraties en opleidingen over meststoffen en gewasbescherming voor boeren die hen helpen productiemiddelen te besparen en overmatig gebruik te vermijden, wat leidt tot hoge residuen in producten op de markt. Khang Thinh introduceert waterbesparende irrigatieoplossingen die speciaal geschikt zijn voor boeren die in droge en zouthoudende gebieden telen.

Een demonstratieboerderij die drakenfruit teelt in de provincie Long An. Foto: MCNV

Tijdens het evenement zijn ook tien potentiële lokale exporteurs geselecteerd voor komende diepgaande opleidingen, die bedoeld zijn om de cursisten voor te bereiden op toegang tot de EU en markten met hogere standaarden.

In 2022 organiseerde het project 13 technische opleidingen voor meer dan 150 landbouwers en technisch personeel van aanverwante departementen. Er werden vijf demonstratieboerderijen gebouwd met de steun van technische partners in vier provincies.

De heer Peter Prins, technisch hoofdadviseur van het project, zei tijdens het evenement het volgende: “Vietnamese boeren willen graag meer kennis vergaren over bodembeheer, bemesting en gewasbescherming. In het verleden hadden boeren de neiging om meer meststoffen, water of gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken dan voor het gewas nodig is. Overmatig gebruik heeft echter een negatief effect op de kwaliteit van de gewassen, bijvoorbeeld wat betreft de houdbaarheid of de besmetting met residuen van chemische stoffen. Met ons project laten we zien dat minder beter is. Uiteindelijk zal het inkomen van de boeren hoger zijn, door besparingen op productiemiddelen en betere prijzen. Het is ons doel om de exportpositie van de Vietnamese boeren te versterken”.

“Wat het Nederlandse bedrijfsleven betreft, wil ik hen aanmoedigen te investeren in samenwerking met Vietnamese bedrijven en de economische relaties tussen bedrijven in beide landen te versterken. Het is mijn oprechte wens om bij te dragen aan de ontwikkeling van de landbouw in Vietnam”.

De Vietnam Farmers Union en de boeren waarderen de veranderingen en voordelen ten gevolge van dit project ten zeerste. Boeren, lokale coöperaties en exporteurs kijken uit naar de komende samenwerking en steun van dit project om hen te helpen betere producten te produceren die in de nabije toekomst naar de EU en markten met strengere criteria kunnen worden geëxporteerd.

Read more

Workshop einde PROSPER project

Op 10 februari 2023 organiseerden de Vereniging van kleinschalige bosbouw certificeringsgroepen van Quang Tri (SFCG) en MCNV gezamenlijk een afsluitende workshop voor het project “Bevordering van duurzame partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in de context van klimaatverandering” (PROSPER-project) dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie en MCNV.

Na drie jaar uitvoering heeft het PROSPER-project een aantal belangrijke resultaten geboekt die van grote invloed zijn op de uitvoering van het plan voor duurzame bosbouw in de provincie Quang Tri.

De Quang Tri SFCG vereniging, bestaande uit 43 aangesloten eenheden en gemeenschapsgroepen is nauw betrokken bij het proces van uitstootvermindering en betaling voor bosmilieudiensten. Met ongeveer 2.880 hectare aan FSC®-gecertificeerde acaciaplantages, dragen de leden van de vereniging jaarlijks rechtstreeks bij aan de vermindering van de uitstoot door middel van veranderingen in de bosbouwtechnieken van boseigenaren. De Quang Tri SFCG Vereniging is ook de eerste vereniging van dit model in Vietnam die aangesloten leden met aangeplante bossen en die met door de gemeenschap beheerde natuurlijke bossen aan elkaar heeft gekoppeld om deel te nemen aan het FSC-certificeringssysteem.

Dankzij het PROSPER-project hebben 2.145 hectare natuurlijke bossen van vijf aangesloten eenheden in het berggebied, die bijdragen tot het vastleggen van 7.000 ton CO2 per jaar, FSC certificering voor ecosysteemdiensten verkregen.

Meer dan 3.700 boeren van gemeenschappen in het laag- en hoogland, kleine boerengroepen en coöperaties, met gezamenlijk meer dan 5.000 hectare FSC-gecertificeerde acacia plantages en natuurlijke bossen, hebben deelgenomen aan de levering van grondstoffen aan de FSC-markt; acacia hout en niet-hout bosproducten zoals bamboe, tungzaad, valse acacia en gedroogde bamboescheuten.

De provincie Quang Tri heeft een plan goedgekeurd voor de ontwikkeling van de productie ten behoeve van verwerking en consumptie van tungolie, in de periode 2023-2026 met uitzicht tot 2030. Doel is de productie van ongeveer 4.000 ton tungzaad, gelijk aan een handelswaarde van ongeveer 50 miljard VND per jaar voor de landbouwers in de berggebieden.

Vijf bij de SFCG Vereniging aangesloten leden in de berggebieden komen in de buurt van de vrijwillige betaling voor 7.000 ton CO2. Met een tarief van 10 euro voor een ton CO2 totaal goed voor ongeveer 1,5 miljard VND per jaar. Dit model kan worden gekopieerd om mogelijkheden te creëren voor gemeenschappen die natuurlijke bossen beheren om beter te kunnen voldoen aan hun opdracht voor emissiereductie en bosontwikkeling.

Met een productie van ongeveer 30.000 ton FSC-gecertificeerde bamboe, heeft de provincie Quang Tri de mogelijkheid om een gebied te creëren voor grondstoffen voor de productie van ongeveer 10.000 ton bamboe biochar (koolstofrijk, houtskoolachtig product) per jaar. Dit zal een commerciële waarde creëren van ongeveer 50 miljard VND voor de boeren en op lange termijn bijdragen aan de vastlegging van 20.000 ton CO2 per jaar in de vorm van biochar.

Het model van in de gemeenschap verankerd toerisme op basis van door de gemeenschap beheerde natuurlijke bossen met FSC-keurmerk voor ecosysteemdiensten biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van de bestaansmiddelen van die gemeenschap in samenhang met duurzaam bosbeheer. De eerste resultaten hebben bijgedragen tot Resolutie nr. 02-NQ/HU over het behoud en bevordering van culturele waarden van etnische minderheden in het district Huong Hoa.

MCNV’s landendirecteur Vietnam Pham Dung spreekt tijdens de workshop

In zijn openingstoespraak zei MCNV Vietnam-landendirecteur Pham Dung: Het PROSPER-project vertegenwoordigt een inspanning van MCNV om de bijstand van de organisatie voor Quang Tri, een van de strategische partners van de organisatie, uit te breiden naar het gebied van antwoorden op klimaatverandering.

Pham Dung benadrukte dat PROSPER een belangrijk project van MCNV is, in het kader van het toenemend aantal FSC-certificering voor kleine bosbouwers op verschillende locaties. Dit is een model waarmee Quang Tri het voortouw heeft genomen om het regeringsbeleid land en bossen voor beheer aan de gemeenschap toe te wijzen, effectief uit te voeren

Bij deze gelegenheid heeft de landendirecteur van MCNV zijn oprechte dank betuigd aan de EU, de SFCG-vereniging van Quang Tri, het Volkscomité van de provincie Quang Tri, het Volkscomité van het district Huong Hoa en andere deelnemende districten en gemeenten; beheerinstanties zoals het provinciale ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, de provinciale politie en grenswachters, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Comité voor etnische minderheden, de Raad voor Bosbeheer, collega-NGO’s zoals het WWF en ondernemingen.

Hij sprak vooral zijn waardering uit voor de deelname van kleine bosbouwers, groepen, families en individuen, voor hun uitstekende bijdrage aan het PROSPER-project! “Uw deelname is de kritische factor die het succes van het project bepaalt!” zei hij.

Mr.Pham Trong Ho, vice-voorzitter van het volkscommitee van het district Huong Hoa, spreekt tijdens de workshop.

De heer Pham Trong Ho, vicevoorzitter van het Volkscomité van het district Huong Hoa, sprak tijdens de workshop zijn waardering uit voor de al 55 jaar niet aflatende steun van MCNV voor de bevolking van Quang Tri.

Hij benadrukte dat PROSPER, ondanks de korte uitvoeringsperiode, baanbrekende resultaten heeft opgeleverd voor het district Huong Hoa en een nieuw pad heeft geëffend op het gebied van gemeenschapsbosbeheer, de ontwikkeling van bestaansmiddelen voor berggemeenschappen, de ontwikkeling van aangeplante bossen samen met beschermingsbossen en vooral heeft bijgedragen tot de vermindering van koolstofemissies.

“Wij denken dat PROSPER modellen heeft opgeleverd die navolging verdienen door ze op te nemen in nationale doelprogramma’s en door middelen te mobiliseren van ontwikkelingsprojecten en ondernemingen die in de provincies werkzaam zijn”, zei hij.

Een veldbezoek aan de modelplantage met tung bomen en inheemse bomen voorafgaand aan de afsluitende workshop.

De provincie Quang Tri is pionier geweest in het betrekken van kleine boeren bij SFM en FSC. In 2014 werd de Quang Tri Smallholder Forest Certification Group (SFCG) vereniging de eerste vereniging van kleine boeren in Vietnam die werd erkend als rechtspersoon en gecertificeerd voor FSC.

Het PROSPER-project is medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en MCNV met een totaal budget van 800.000 euro (898.000 USD), in de periode februari 2020 – februari 2023, en heeft tot doel duurzame partnerschappen te bevorderen tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in de context van klimaatverandering.

In Vietnam zijn duurzaam bosbeheer (SFM) en boscertificering (FSC) twee van de vijf gebieden van het mondiale en nationale actieplan ter vermindering van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD+).

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in de context van klimaatverandering vereist goed bestuur en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen om zich in te zetten voor milieuverantwoorde plannen voor land- en bosgebruik./.

Read more

Magazine 2022-4

Voor een download van ons magazine click hier.

Magazine_2022-4

Magazine 2022-4

Read more

Nieuw dak voor Pa-Loiy school

Afgelopen september heeft MCNV Laos het bestuur en het onderwijsbureau van het district Nong gesteund door 25.458.000 Kip (ongeveer 1.425 Euro) bij te dragen voor materialen die nodig zijn voor de reparatie van het dak van de basisschool in Pa-loiy’s,, een dorpsschool met 3 leerkrachten en ongeveer 90 lerlingen. Mevrouw Xangthong Kiedtavong, vice-gouverneur van het district Nong en de heer Kandam Phueiysayavong, directeur van het onderwijsbureau van het district Nong ontvingen dit budget uit handen van een vertegenwoordiger van de MCNV.

een medewerker van MCNV Laos overhandigt een cheque aan de vice-gouverneur en het hoofd van het onderwijsbureau
Read more

Versterking van de band tussen inheemse gemeenschappen en niet-hout bosbouwondernemingen

Op 24 en 25 november 2022 organiseerde MCNV een kennismakingsbezoek aan het verwerkingsbedrijf van Nhien Thao Quang Tri Co. Ltd. voor een groep etnische vrouwen en vertegenwoordigers van de lokale overheid en de gemeenschap in de provincie Quang Tri (Vietnam).

Dit gebeurde in het kader van het project PROSPER, dat medegefinancierd wordt door de EU en MCNV. Een van de aandachtspunten van het project is het bevorderen van marktgerichte banden tussen ondernemingen met een sterke sociale verantwoordelijkheid en inheemse gemeenschappen in het gebied.

Ondertekening van een contract tussen de onderneming en de gemeenschap over de levering van niet-hout bosbouwproducten

Het bezoek was gericht op het concretiseren van wederzijds begrip en het opbouwen van vertrouwen voor een win-win zakelijke samenwerking. De etnische arme vrouwen in de gemeente Huong Viet maakten een reis door de hele keten, van de levering van niet-hout bosproducten (NTFP’s) tot het proces van materiaalverwerking en productafwerking. De partijen bespraken samen de kwaliteitseisen en ontwikkelden een actieplan voor toekomstige samenwerking.

Een inheemse vrouw verwerkt de peulen met daarin de zaden van de tungboom

Naast wilde pomelo en de zwarte tungpeulen die momenteel door de vrouwengroep in de gemeente Huong Viet worden geleverd, zou de onderneming haar grondstoffen willen uitbreiden met andere soorten NTFP’s zoals limoen en citroengras en naar andere etnische gemeenschappen in de provincie. Het proces van verwerking van de grondstoffen wordt dan aan de gemeenschappen overgedragen om de transportkosten voor het bedrijf te verlagen en de toegevoegde waarde van de NTFP’s voor de leveranciers inde gemeenschappen te verhogen. Ook aan de verzorging van zaailingen van NTFP’s is veel aandacht besteed.

De onderneming laat verschillende stadia van verwerking en afwerking van producten zien en testen

De groeiende vraag naar NTFP’s in de afgelopen decennia wekt zorgen over duurzaam gebruik, behoud en ontwikkeling van de bosbestanden in het bijzonder, en over het ecosysteem in het algemeen. Met het oog daarop was dit kennismakingsbezoek een stap in de geode richting en werd het gestelde doel bereikt.

Read more