Nieuws Centrum

Magazine 2022-4

Voor een download van ons magazine click hier.

Magazine_2022-4

Magazine 2022-4

Read more

Nieuw dak voor Pa-Loiy school

Afgelopen september heeft MCNV Laos het bestuur en het onderwijsbureau van het district Nong gesteund door 25.458.000 Kip (ongeveer 1.425 Euro) bij te dragen voor materialen die nodig zijn voor de reparatie van het dak van de basisschool in Pa-loiy’s,, een dorpsschool met 3 leerkrachten en ongeveer 90 lerlingen. Mevrouw Xangthong Kiedtavong, vice-gouverneur van het district Nong en de heer Kandam Phueiysayavong, directeur van het onderwijsbureau van het district Nong ontvingen dit budget uit handen van een vertegenwoordiger van de MCNV.

een medewerker van MCNV Laos overhandigt een cheque aan de vice-gouverneur en het hoofd van het onderwijsbureau
Read more

Nieuw project in Nong district (Laos)

Samen in Actie voor de Gezondheid van Moeder en Kind

In augustus 2022 zijn MCNV Laos en partners in het district Nong begonnen met het aanstellen van dorpsgezondheidswerkers in tien dorpen. Het project Samen in Actie voor de Gezondheid van Moeder en Kind wordt ondersteund door de Nederlandse AFAS Foundation. Nadat het project CANTEEN vorig jaar is afgesloten, is dit de tweede samenwerking van de AFAS Foundation en MCNV.

Het district gezondheidscentrum selecteerde in totaal 39 gezondheidswerkers uit de tien dorpen aan de hand van de richtlijnen voor gezondheidszorg. De geselecteerde kandidaten hebben relevante ervaring en vaardigheden, spreken en schrijven Laotiaans en hebben bovenal de steun en het vertrouwen van hun dorpsgenoten.

Het vergde wat gezamenlijke inspanning om de dorpen te bereiken
Read more

Versterking van de band tussen inheemse gemeenschappen en niet-hout bosbouwondernemingen

Op 24 en 25 november 2022 organiseerde MCNV een kennismakingsbezoek aan het verwerkingsbedrijf van Nhien Thao Quang Tri Co. Ltd. voor een groep etnische vrouwen en vertegenwoordigers van de lokale overheid en de gemeenschap in de provincie Quang Tri (Vietnam).

Dit gebeurde in het kader van het project PROSPER, dat medegefinancierd wordt door de EU en MCNV. Een van de aandachtspunten van het project is het bevorderen van marktgerichte banden tussen ondernemingen met een sterke sociale verantwoordelijkheid en inheemse gemeenschappen in het gebied.

Ondertekening van een contract tussen de onderneming en de gemeenschap over de levering van niet-hout bosbouwproducten

Het bezoek was gericht op het concretiseren van wederzijds begrip en het opbouwen van vertrouwen voor een win-win zakelijke samenwerking. De etnische arme vrouwen in de gemeente Huong Viet maakten een reis door de hele keten, van de levering van niet-hout bosproducten (NTFP’s) tot het proces van materiaalverwerking en productafwerking. De partijen bespraken samen de kwaliteitseisen en ontwikkelden een actieplan voor toekomstige samenwerking.

Een inheemse vrouw verwerkt de peulen met daarin de zaden van de tungboom

Naast wilde pomelo en de zwarte tungpeulen die momenteel door de vrouwengroep in de gemeente Huong Viet worden geleverd, zou de onderneming haar grondstoffen willen uitbreiden met andere soorten NTFP’s zoals limoen en citroengras en naar andere etnische gemeenschappen in de provincie. Het proces van verwerking van de grondstoffen wordt dan aan de gemeenschappen overgedragen om de transportkosten voor het bedrijf te verlagen en de toegevoegde waarde van de NTFP’s voor de leveranciers inde gemeenschappen te verhogen. Ook aan de verzorging van zaailingen van NTFP’s is veel aandacht besteed.

De onderneming laat verschillende stadia van verwerking en afwerking van producten zien en testen

De groeiende vraag naar NTFP’s in de afgelopen decennia wekt zorgen over duurzaam gebruik, behoud en ontwikkeling van de bosbestanden in het bijzonder, en over het ecosysteem in het algemeen. Met het oog daarop was dit kennismakingsbezoek een stap in de geode richting en werd het gestelde doel bereikt.

Read more

“Speech and Language Therapy Education Development in Vietnam” Project concluded: All Goals Achieved

September 27th, 2022 – After five years of implementation, the Speech and Language Therapy (SALT) Education Development in Vietnam project was concluded with all goals achieved, including the graduation of Vietnam’s first ever 14 Master and 20 Bachelor degree holders of SALT (MSALT and BSALT).

Following the first ever Master of SALT, the first Bachelor of SALT (graduating from Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy) was another significant outcome generated by SALT Education project – a component of DISTICNT project by VietHealth, funded by USAID in a five-year period (October 1st , 2017 – September 30th, 2022).

Dr.Le Thi Thuy – In-charge Vice Rector of Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy (DUMTP) speaks at the graduation ceremony.

The project was implemented by MCNV with technical support from Trinh Foundation Australia (TFA), aiming tolay a solid foundation for the development of an official education system for the SALT profession in Vietnam. The Project was concluded with a closing meeting held on September 27th to review the implementation of the Project as well as drawing lessons learned.

Ms. Ritu Tariyal – Director of the Reconciliation and Inclusive Development Office, USAID.

Earlier, on September 26th, a hybrid Thematic Workshop on SALT was held by MCNV and partners, bringing together around 120 in-person and online participants from Vietnam and abroad. The MSALT graduates, BSALT students and international academics from different universities in Australia presented their research in SALT.

MSc.MD.Pham Dung (left) and TFA Director Ms.Bronwyn Coop at the Thematic Workshop.

In over the past five years, SALT project has successfully achieved its key goals, with the completion of Vietnam’s first Masters and Bachelors of SALT, conducted in coordination with HCM University of Medicine and Pharmacy (UMP HCM) and Da Nang University of Medical Technology and Pharmacy (DUMPT) respectively.

The two MSALT and BSALT courses cover all the SALT scopes following international education in SALT, including assessment, diagnosis, habilitation, rehabilitation, counseling, and prevention services for individuals from birth through old age who have some type of speech, voice, language, fluency, cognitive-communicative, or swallowing problems due to delayed development or as a result of an injury, cancer, stroke or progressive neurological disease. The MSALT was for 2 years and the BSALT was for 4 years. Due to the shortage of qualified Vietnamese SALT trainers, most of the trainers are from overseas (Australia, the UK, US, New Zealand).

With the completion of the MSALT and BSALT courses, the Project has supported four Medical Universities which are UMP HCMC, DUMPT, Hue University of Medicine and Pharmacy (Hue UMP) and Hai Duong Medical Technical University (HMTU) on capacity building for SALT trainers and BSALT, MSALT curriculum development.

A/Prof.Ngo Quoc Dat – Vice Rector of HCMC University of Medicine and Pharmacy (UMP) gives his speech at the event.

As a part of the Project, a network of national and international SALT academics, practitioners and clinical sites were established to support the development of SALT in Vietnam in terms of education and services.

Concurrently, the awareness of SALT among rehabilitation professionals and the public has been vastly improved, thanks to the frequent maintenance and updates of a SALT website (http://speechtherapyvn.net/) and a Facebook page (https://www.facebook.com/ngonngutrilieu.mcnv).

Participants at the BSALT Graduation ceremony and SALT Education Project Closing Workshop

Overall, despite half of the journey was covered with COVID-19 pandemic challenges, SALT project celebrated its conclusion with the accomplishment of all goals. This achievement could not have been made without the strong commitments by MCNV and the unwavering support from the project sponsor – USAID, related governmental authorities, national and international academics and clinical educators, service providers in rehabilitation in HCMC, Da Nang, and Hai Duong, and many others./.

Infographic:

*More photos:

The first Batch of BSATL receive congratulatory bouquets from MCNV, USAID and TFA
The first Batch of BSATL receive congratulatory bouquets from MCNV, USAID and TFA
In-person participant of the Thematic Workshop
Ms. Bronwyn Coop (Director of TFA) (left), Ms.Sarah Day (center) and Ms.Megan Nevel (TFA)
Read more

Wisseling van de wacht in onze Raad van Toezicht

Deze zomer heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden in de Raad van Toezicht van MCNV. Voorzitter Marijke Postma liet eerder weten haar werkzaamheden te gaan verminderen en daarom haar tweede termijn niet te willen uitdienen. Marijke, voorzitter sinds 2016, heeft MCNV door de wisseling van directie geleid, in Laos de viering van het 50-jarig bestaan van MCNV bijgewoond en bijgedragen aan twee meerjaren strategieplannen (2017-2021 en 2021-2025). Onder haar voorzitterschap heeft MCNV zijn positie als betrouwbare organisatie met een herkenbaar profiel kunnen verstevigen.

Bij haar afscheid benadrukte Marijke dat Vietnam en Laos altijd een bijzonder plekje bij haar zullen innemen.

“Voor mij is het contact met gemarginaliseerd groepen en de kleinschaligheid van de projecten van wezenlijk belang, meer nog dan de onderwerpen. Van die expertise en van die manier van werken waarmee in Vietnam zoveel bereikt is, kan in de komende jaren in Laos geprofiteerd worden.”

Ook Mattijs Smits neemt afscheid van de Raad van Toezicht. Mattijs heeft vanuit zijn positie als docent in de vakgroep Milieubeleid van de Universiteit Wageningen en met zijn persoonlijke kennis van en ervaring in Zuidoost Azië 7,5 jaar een waardevolle, inhoudelijke bijdrage geleverd. Aandacht voor verbetering van levensomstandigheden en voor de gevolgen van klimaatverandering stonden daarbij voorop.

Nieuwe Leden in de Raad van Toezicht

Begin 2022 hebben we twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht verwelkomd: Cily Keizer en Nathalie Veenman. Cily Keizer heeft meer dan 30 jaar ervaring in internationale samenwerking en heeft lang in Zuidoost Azië gewoond. Nathalie Veenman heeft in Laos gewoond, op beleids- en programmaniveau in de internationale ontwikkeling gewerkt en is nu directeur Communicatie en Ontwikkeling bij de Wildlife Justice Commission.

De Raad van Toezicht heeft Cily Keizer per 15 augustus tot voorzitter verkozen. Op de website stellen zowel Cily als Nathalie zich aan u voorstellen.

Read more

Magazine 2022-2

Voor een download van magazine 2022-2 klik hier.

Magazine_2022-02

Magazine_2022-02

Read more

Hoi An Roastery bezoekt MCNV in Quang Tri

bezoek aan een koffieplantage

Op 2 mei 2022 bracht een delegatie van Hoi An Roastery (HAR) een veldbezoek aan de provincie Quang Tri in Vietnam met als doel marktuitbreiding te onderzoeken en de banden met koffieproducenten in de Arabica-koffieproductiehub in de gemeente Huong Phung op te schalen.

Bezoek aan een winkel met bambooproducten gemaakt door leden van etnische minderheden met support van MCNV.

Tot de afgevaardigden van de HAR behoorden de eigenaar van HAR Europe BV, Tjarco van Raad (directeur van HAR – Europe BV), Caroline de Bruuijne (directeur sales en marketing van HAR Europe BV), Rudy van Bork (directeur van HAR in Vietnam) en Ferdinand Davis Dawson IV (directeur sales van HAR in Vietnam.

MCNV is al lang partner van HAR en in de afgelopen jaren facilitator van de koffiewaardeketen bestaande uit HAR, lokale verwerkers en koffieproducenten. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met MCNV werden de leden van HAR uitgebreid geïnformeerd over de contractlandbouw en bezochten ze het museum- en de projectlocaties van MCNV.

De afgevaardigden bezochten koffieboerderijen en ontmoetten koffieproducenten en -verwerkers om te discussiëren over de duurzame samenwerking door de inzet van fase 2 van het succesvolle project van het Nederlandse Fonds voor Klimaat en Ontwikkeling,”Bosbouw koffieproductie van Hoi An Roastery & kleine Arabica-koffieboeren in de provincie Quang Tri, Vietnam”.

Read more