wat wij doen

Leren door gezondheidsonderzoek

Achtergrond

Onderzoek is cruciaal voor het informeren en onderbouwen van MCNV-interventies en voor het begrijpen van de effecten. Het helpt om kennis te genereren die nieuwe ideeën inspireert, innovaties op gang brengt en gegevens levert aan beleidsmakers om hun beslissingen te motiveren en succesvol te implementeren. Het publiceren van onderzoek helpt ook om anderen te informeren over nieuwe processen, methodes, technieken en denkwijzen die bijdragen aan de bestrijding van armoede en verbetering van de gezondheid.

MCNV aanpak

In Laos runt MCNV het vijfjarige LEARN (Lao Equity through policy Analysis and Research Networks) programma, bekostigd door de EU Commissie om de capaciteiten van gezondheidsinstituten te verbeteren. In samenwerking met diverse partners streeft het programma ernaar dat het Laos Nationale Instituut voor Volksgezondheid een ‘centre of excellence’ wordt voor het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde en op de context toegespitste beleidsadviezen. Het doel is om het gezondheidsbeleid zowel binnen Laos als in de bredere Mekong subregio te verbeteren.

Naast MCNV en het Nationale Instituut voor Volksgezondheid brengt LEARN nog een aantal andere partners bijeen om dit doel te bereiken: de Universiteit voor Gezondheidswetenschappen in Laos, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Hanoi School voor Volksgezondheid. De partners komen samen om ervoor te zorgen dat:

 • effectieve en overtuigende data beschikbaar zijn voor beleidsmakers;
 • het Nationale Instituut voor Volksgezondheid en zijn partners meer toegang hebben tot financiën, expertise en informatie;
 • onderzoekers hoogwaardig onderzoek kunnen verrichten en op overtuigende wijze hun resultaten en aanbevelingen kunnen presenteren aan een breed scala aan belanghebbenden.

Verwachte resultaten

Tijdens de vijfjarige implementatie zal het programma diverse activiteiten ondersteunen zoals:

 • internationale beurzen voor Laotiaanse onderzoekers om een PhD te behalen;
 • een gemeenschappelijk Masterprogramma in volksgezondheid aan de Laos Universiteit Gezondheidswetenschappen en de Hanoi School voor Volksgezondheid;
 • het verbeteren van de IT-faciliteiten en het introduceren van een centrum voor e-learning op het gebied van volksgezondheid;
 • het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor het Nationale Instituut voor Volksgezondheid;
 • een breed assortiment aan workshops en trainingen, variërend van ethiek en interdisciplinair onderzoek tot het maken van beleidsnota’s.

Naast dit grote project doet MCNV ook onderzoek op andere gebieden, zoals het effect van landbouwinterventies op voeding en hoe deze uitgebreid kunnen worden, het gebruik van IT bij ontwikkelingshulp, de controle en preventie van malaria, de effectiviteit van zelfhulpprogramma’s bij het emanciperen van mensen die met HIV leven. Daarnaast onderzoeken we barrières bij het implementeren van beleid, zoals bij het verschaffen van geestelijke gezondheidsdiensten of bij de gezondheidszorg voor moeder en kind. Onderzoek wordt vaak gedaan in samenwerking met Nederlandse universiteiten zoals de VU. Het onderzoek is gebaseerd op acties en is zodanig opgezet dat alle mensen in het proces erbij betrokken worden. Voor complexe problemen zoals ondervoeding worden vele belanghebbenden in het onderzoek betrokken en interdisciplinaire methodes toegepast. De bijdrage van MCNV aan onderzoek helpt ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en zorgt ervoor dat we mensen kunnen steunen bij het ontwikkelingsproces naar een betere wereld.

Read more

Seksuele en reproductieve gezondheid van tieners in Huong Hoa

Achtergrond

Huong Hoa is een afgelegen district van de provincie Quang Tri in het grensgebied met Laos. Het district heeft een totale bevolking van bijna 80.000, waarvan meer dan de helft behoort tot de etnische groepen Pacoh en Bru Van Kieu. In de grensdorpen waar MCNV werkt, zijn 1999 arme huishoudens (16,2%) en 9835 mensen (79,6%) die tot een etnische minderheid behoren.

De Pacoh en Bru Van Kieu hebben geen geschreven taal en een beperkte toegang tot educatieve informatie en goede gezondheidsdiensten. Ze leven voornamelijk van banaan, cassave, maïs en wat rijst en beoefenen wisselende landbouw op de arme grond van de hooglanden. Ze werken hard maar hebben onvoldoende inkomen om gezondheids- en onderwijsvoorzieningen te bekostigen. Net als andere etnische minderheden in Vietnam hebben ze als gevolg van armoede en gebrek aan kennis een achterstand in vrijwel alle aspecten van hun ontwikkeling.

Het probleem

Het is een culturele gewoonte dat tieners van de Pacoh en Bru Van Kieu van hun ouders vrijelijk mogen daten en ook op zeer jonge leeftijd trouwen. Dat ze seks hebben is vrijwel onvermijdelijk. Het probleem daarbij is dat velen van hen niet genoeg basiskennis van seksuele en reproductieve gezondheid hebben, waardoor ze altijd het risico lopen op onverwachte zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Er wordt geen voorlichting gegeven op scholen en tieners hebben in dit afgelegen gebied evenmin toegang tot andere bronnen van informatie. En zelfs als ze zich bewust zijn van problemen op dat gebied, gaan ze gesprekken erover uit de weg omdat het onderwerp te gevoelig of privé is.

Een basisonderzoek uit 2013 onder tieners in dit gebied leverde alarmerende data op: 56% van de tieners onder de 16 heeft al ervaring met seks, 78% wist niet hoe zich tegen soa’s te beschermen, 14% van de tienermeisjes werd onverwacht zwanger en 97% had onvoldoende basiskennis van voorbehoedsmiddelen.

Onze aanpak

Vanaf medio 2015 heeft MCNV een project gelanceerd om dit probleem aan te pakken. We begonnen door workshops op te zetten samen met groepen actieve tieners en dorpsgezondheidswerkers (VHW’s), geselecteerd uit de twee pilotcommunes A Tuc en A Xing. Dankzij de workshops kregen de tieners kennis van seksuele en reproductieve gezondheid en leerden ze hun werkelijke problemen te analyseren, praktische oplossingen te identificeren en een actieplan op te stellen. Er werd gebruik gemaakt van een verhalende aanpak, zodat de tieners konden vertellen wat hen was overkomen als gevolg van onveilige seks. Met technische steun van MCNV-medewerkers en VHW’s konden ze hun verhalen navertellen in de vorm van schaduwspelen of poppentheater. De tieners presenteerden deze shows vervolgens in combinatie met gemeenschapsevenementen en gingen daarbij in gesprek met het publiek over de gezondheidsaspecten van hun verhalen. De evenementen werden iedere maand georganiseerd met hulp van bestaande jeugdclubs zoals voetbalverenigingen en rap- en hiphopgroepen.

Tegelijkertijd gingen sommige tieners als vrijwilliger bij jongeren aan huis langs om condooms te verkopen, omdat ze daar makkelijker te benaderen waren. Want hoewel condooms makkelijk verkrijgbaar waren in de dorpsgezondheidsposten, gingen tieners daar nooit heen om ernaar te vragen.

Een andere oplossing was om de fotoverhaal-techniek te gebruiken in de vorm van animaties en deze te delen via sociale media om zodoende de online gemeenschap te activeren. Ook maakten we gebruik van massacommunicatie op social media (sms-berichten aan groepen) om wekelijks educatieve boodschappen over seksuele en reproductieve gezondheid te verspreiden onder tieners in dit afgelegen gebied.

Resultaten

Een van de meest opmerkelijke resultaten, zo blijkt uit veertig diepte-interviews en vier groepsdiscussies met tieners die direct betrokken waren bij het project, was een verandering in de mindset, houding en gedrag van de tieners met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid. Waar ze er vroeger nooit over durfden te praten, bespraken ze het nu actief met hun vrienden, familie en buren om bewustwording over het onderwerp te bevorderen.

Vier groepen tieners, elk bestaande uit ongeveer tien leden, hebben schaduwspelen en poppentheatershows gemaakt en gebruikt voor gedragsveranderingsevenementen en online berichtgeving.

Een bijkomend voordeel van het project was een toename van het zelfvertrouwen en de motivatie van de tieners om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap, waarvan ze eerst dachten dat het een zaak voor volwassenen was. Ze zijn ook meer een eenheid geworden. Er waren vroeger spanningen en conflicten tussen verschillende groepen tieners, waardoor ze niet van de ene commune naar de andere durfden te gaan uit vrees voor vechtpartijen. Nu zijn ze vrienden geworden.

Er zal de komende tijd verder worden geëvalueerd hoe de kennis, houding en gebruiken omtrent seksuele en reproductieve gezondheid is veranderd bij de meer dan 600 tieners en jonge volwassenen in deze twee communes.

De toekomst

We verwachten dit project in deze twee communes voort te zetten en in 2017/2018 uit te breiden naar drie naburige communes in het Huong Hoa district, waardoor ongeveer 1300 tieners en jonge volwassenen direct kunnen profiteren. In deze nieuwe fase zullen we de rol promoten van lokale leiders, oudergroepen en scholen bij het veranderen van seksuele praktijken onder tieners. Daarbij zullen we samenwerken met regionale en communale gezondheidscentra en met de associatie van dorpsgezondheidswerkers bij het toepassen van e-health initiatieven met betrekking tot seksuele voorlichting.

De positieve resultaten en de lessen die we geleerd hebben van dit project zullen worden gedocumenteerd en gedeeld met relevante organisaties en netwerken, zoals UNFPA, Barefoot Guide Alliance, ARROW, ADF, WGNRR en de gezondheidssector en beleidsmakers van Vietnam.

Read more

Steun aan vrouwen die leven met HIV/AIDS

Vanaf de jaren negentig is de HIV/AIDS epidemie een van de grootste problemen van de Vietnamese volksgezondheid. Tegen het einde van 2015 leefden er 227.000 mensen met HIV, terwijl meer dan 75.000 mensen aan AIDS zijn overleden. Naar schatting komen er jaarlijks 14.000 nieuwe gevallen van HIV bij.

In de twaalf jaar dat MCNV op het gebied van HIV/AIDS heeft gewerkt, heeft het een aanzienlijke bijdrage geleverd door in zeven noordelijke provincies van Vietnam de zogeheten Zonnebloemen, gemeenschapsorganisaties voor vrouwen die leven met HIV, op te zetten en te ondersteunen. Het programma heeft bijgedragen aan het verbeteren van toegang tot gezondheidsdiensten dankzij een versterkt verwijzingssysteem.

Resultaten

In 2004 is een groep van vrouwen met HIV opgezet met steun van MCNV. Het doel was om ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen toegang kregen tot informatie en medicijnen die de overdracht van HIV van moeder naar kind konden helpen voorkomen. De eerste pilot was een succes en dankzij de gulle bijdrage van de Nederlandse ambassade werd het programma tussen 2006 en 2009 uitgebreid naar drie provincies. In de derde fase zijn de resultaten verstevigd en is het model aangepast om te voldoen aan de behoeften van mensen die in afgelegen bergachtige gebieden wonen. Nu bestrijkt het programma zeven provincies en steunen de Zonnebloemgroepen meer dan 1500 door HIV/AIDS getroffen vrouwen en hun families.

De Zonnebloemen helpen de vrouwen om obstakels te overwinnen zodat ze een actief en zinvol leven kunnen leiden. De vrouwen krijgen begeleiding en zorg thuis en in het ziekenhuis, steun bij het verkrijgen van een stabiel levensonderhoud, hulp bij onderwijs voor de kinderen en contact met de gemeenschap om het stigma en discriminatie te verminderen. Al meer dan 12 jaar toont het programma aan dat wanneer vrouwen die leven met HIV samenwerken, hun zelfvertrouwen en zelfbeeld verbeteren, zodat ze krachtiger kunnen opkomen voor veranderingen en ontwikkelingen.

Vanaf 2012 is het netwerk van de Zonnebloemen onafhankelijker geworden, met zijn eigen bestuur op nationaal niveau en leiders van iedere afzonderlijke provinciale groep. De Zonebloemen blijven zich inzetten voor het verbeteren van de toegang tot zorg, het genereren van inkomen, maandelijkse bijeenkomsten, roulerende fondsen en vele ondersteunende evenementen. Meer dan 1100 vrouwen die met HIV leven bezoeken de maandelijkse bijeenkomsten. Door hun slechte gezondheid kunnen veel leiders van de Zonnebloemen niet lang bijdragen aan hun groep, waardoor er telkens wordt gezorgd voor nieuwe leiders van de groepen en netwerken.

Daarbij zorgt MCNV voor een ziektekostenverzekering voor alle leden van de Zonnebloemgroepen. Het programma verzorgt ook levendige trainingen om vaardigheden en kennis te vergroten voor Zonnebloemen en hun familieleden. Heel bijzonder is de coaching voor grootouders bij het opvoeden van hun verweesde kleinkinderen. Ook kregen leden van de Zonnebloemgroepen trainingen in Hepatitis C preventie, in ARV therapie en in het hoeden van varkens.

De toekomst

In de komende jaren zal MCNV technische en enige financiële ondersteuning blijven bieden om de Zonnebloemen te versterken, zodat ze als onafhankelijke ‘community based’ organisatie continu hulp kunnen geven aan vrouwen die met HIV leven.

Read more

Voedingssensitieve landbouw in Laos en Vietnam

Achtergrond

Ondanks aanzienlijke vooruitgang in recente jaren, blijft honger een significant probleem in Laos, waar 44% van de kinderen onder de 5 jaar zo ernstig ondervoed is dat hun leven direct gevaar loopt of dat hun gezondheid levenslang schade ondervindt. Het probleem is vooral groot in het Nong district, een van de armste gebieden in Laos, waar mensen soms vele maanden per jaar te kampen hebben met voedseltekorten. Om deze problemen aan te pakken hanteert MCNV een voedingssensitieve methode in de landbouw- en levensonderhoud projecten in sommige van de armste dorpen in het district.

Onze aanpak

Onze aanpak streeft naar het maximaliseren van de bijdrage van landbouw aan voeding en erkent de vele voordelen van een gevarieerd en voedzaam dieet, de sociale betekenis van voedsel en het belang van landbouw bij het steunen van het plattelandsbestaan. In plaats van zich uitsluitend te richten op productiviteit voor de markt, gebruiken dorpelingen hun land voor het cultiveren van een scala aan voedsel zoals fruit, groente, klein vee en vis. In Nong heeft MCNV deze aanpak ondersteund met het ontwikkelen van visvijvers, het verschaffen van zaden en apparatuur voor moestuinen en het versterken van veterinaire diensten binnen de dorpen om gezond vee te garanderen. De aanpak behelst ook gendergelijkheid en voedingseducatie, zodat alle bronnen binnen een huishouden worden ingezet voor het verbeteren van voeding, vooral voor vrouwen en jonge kinderen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, zodat moeders genoeg tijd hebben om borstvoeding aan hun kinderen te geven. Tot slot hanteert MCNV een multi-sectorale aanpak, die landbouw verbindt met sectoren die andere oorzaken van ondervoeding te lijf gaan, zoals onderwijs en gezondheidszorg en sociale bescherming.

Resultaten

Door samenwerking met organisaties variërend van dorpscomités tot Ministeries van Landbouw, heeft MCNV de landbouwproductie helpen verbeteren met behoud van de grond, het land en het water waar dorpelingen afhankelijk van zijn. Maar het belangrijkste is dat honger en ondervoeding zijn gereduceerd, waar de kinderen levenslang profijt van zullen hebben.

De toekomst

In de komende jaren werkt MCNV samen met het Food and Business Knowledge Platform en de Vrije Universiteit van Amsterdam om onderzoek te verrichten naar de positieve effecten van voedingssensitieve landbouw, zodat deze aanpak op grotere schaal zal worden toegepast en er veel meer mensen in Laos en elders van kunnen profiteren.

http://knowledge4food.net/research-project/scaling-up-nutrition-sensitive-agricultural-initiatives-in-vietman-and-laos/

Read more

Innovatieve Communicatie Methoden (LICM)

Achtergestelde groepen in Laos en Vietnam, zoals mensen met een handicap, ouderen, mensen met HIV/AIDS en LGBT zijn vaak verlegen, hebben de neiging zichzelf te stigmatiseren en moeite om voor zichzelf op te komen. Zij twijfelen vaak aan zichzelf en vinden het moeilijk om een gesprek aan te gaan met anderen.

Onze aanpak

Om de achtergestelde groepen te helpen hun verlegenheid te overwinnen en hen aan te moedigen meer contact aan te gaan met de buitenwereld, heeft MCNV geëxperimenteerd met de toepassing van Innovatieve Communicatie Methoden (ICM). ICM zijn creatieve communicatie stijlen, zoals toneel, schaduwspel, het componeren en zingen van volksmuziek, participerende video’s en poppenspel.

Deze experimenten waren zo succesvol dat MCNV heeft besloten om ICM vaker in te zetten. ICM wordt nu gebruikt bij bewustwordingscampagnes op het gebied van gezondheid en bij politieke lobby’s voor aanpassing van beleid op bijvoorbeeld het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten. In Vietnam is vooral veel gebruik gemaakt van toneel, schaduwspel, poppenspel en participerende video’s.

Resultaten

Het gebruik van ICM heeft de sociale status verbeterd van de mensen in de dorpen die werken aan gezondheidszorg (Village Health Worker Association-VHWA) en de maatschappelijk organisaties (CBO) waarmee zij samenwerkten. De organisaties waren beter in staat hun boodschappen zelfbewust en met trots uit te dragen. In 2015 haalden gehandicapten organisaties en organisaties voor ouderen uit de provincie Quang Tri, maar liefst 30.000 euro op door allerlei evenementen te organiseren. Ze maakten hierbij gebruik van ICM als toneel en zang. Dankzij deze financiering zijn de organisaties in stat om hun activiteiten binnen hun gemeenschap voort te zetten. ICM heeft ook een succesvolle bijdrage geleverd aan lobby en advocacy. Een voorbeeld zijn de ouderenorganisaties in de provincie Quang Tri. Zij hebben lobby evenementen georganiseerd (toneeluitvoering) en hierdoor hun budget kunnen verhogen.

 

De Toekomst

In 2017 heeft MCNV subsidie gekregen van OXFAM/NOVIB en HIVOS om ook in Laos te experimenteren met het gebruik van ICM. In een eenjarig project dat loopt tot februari 2018 gaat MCNV drie kwetsbare jongeren groepen bijstaan bij de productie van theater en video. MCNV leert hen om deze producties te gebruiken voor het organiseren van evenementen en lobby campagnes op het gebied van reproductieve gezondheid. De kwetsbare groepen waarmee MCNV samenwerkt zijn: meisjes die werken in textiel fabrieken in Vientiane, lesbische, homoseksuele en transgender jongeren en gehandicapte jongeren uit de provincie Savannakhet.

 

Read more

Betere voeding door samenwerking (CANTEEN)

Achtergrond

De verbetering van voeding en voedselveiligheid blijven prioriteiten van MCNV in Laos, vooral in gebieden waar etnische minderheden wonen. Voeding en voedselveiligheid zijn nauw verbonden en vereisen een multisectorale aanpak, zoals aangegeven in het achtste nationale sociaaleconomische ontwikkelingsplan van de overheid van Laos, waarin staat:“Voeding is een van de sectoren die voor grote uitdagingen staat, aangezien ze geassocieerd wordt met verscheidene sectoren zoals veiligheid, beschikbaarheid en consumptie. Een effectieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid zal nodig zijn tussen de betrokken organisaties in de sectoren gezondheid, educatie, landbouw, milieu, industrie en handel, enzovoort[1 ]”.

MCNV’s aanpak

In Laos is MCNV recent gestart met het CANTEEN programma (Collaboration and Networking to Enhance Education and Nutrition). Dit programma duurt 4,5 jaar (van januari 2017 tot juni 2021) en wordt voor 75% gefinancierd door de EU. Het is bedoeld om de samenwerking tussen burgersamenlevingsorganisaties en lokale autoriteiten te versterken en heeft de volgende twee specifieke doelen:

 1. Het opbouwen van de capaciteiten van tenminste 6 lokale autoriteiten, 1 non-profit organisatie en 20 dorpsontwikkelingscomités om samen te werken bij het leveren van diensten ter verbetering van voedselveiligheid, voeding en het algehele welzijn van meer dan 6000 mensen uit etnische minderheden in twintig afgelegen hooglanddorpen in het Nong district van de provincie Savannakhet.
 2. Het versterken van de capaciteiten in beleidsdialogen en het bevorderen van participatie, transparantie en aansprakelijkheid in multisectorale partnerschappen, om het toepassen van succesvolle modellen aan te moedigen en de betrokkenheid van burgersamenlevingsorganisaties bij ontwikkelingsprocessen te vergroten.

CANTEEN werkt nauw samen met CODA (een Laotiaanse non-profit organisatie) en het gezondheidsdepartement van de provincie Savannakhet om samenwerking te bevorderen tussen verschillende lokale autoriteiten en dorpsorganisaties in het Nong district om de voeding en de voedselveiligheid te verbeteren, zowel op dorps- als op districtsniveau. De ervaringen en lessen die worden geleerd van deze samenwerking zullen gedeeld worden met andere belanghebbenden die werken aan de verbetering van voeding en voedselveiligheid in Laos, op provinciaal en nationaal niveau.

Verwachte resultaten

Het CANTEEN programma zal een scala aan activiteiten ondersteunen om de volgende resultaten te bereiken:

Verwacht resultaat 1.1: versterkt vermogen van de verschillende partijen om relevante en effectieve voedingsdiensten te leveren aan gemarginaliseerde en kwetsbare mensen, met name vrouwen en kinderen. We zullen dit bereiken door middel van de volgende kernactiviteiten:

 • het gedetailleerd inventariseren van de behoeften van de verschillende deelnemende partijen
 • het ontwikkelingen van leertrajecten voor de betrokken partijen
 • het opzetten van een multisectoraal coördinatiemechanisme op regionaal niveau
 • het ondersteunen van regelmatige regionale coördinatie (kwartaalplanning en -evaluatie)
 • het organiseren van cursussen voor trainers op sleutelposities
 • het organiseren van roll-out trainingen voor verschillende groepen deelnemers (bijvoorbeeld voor stafleden van lokale autoriteiten, dorpsontwikkelingscomités en dorpsgroepen)
 • het opzetten en uitvoeren van een microkredietprogramma om de deelnemende dorpsontwikkelingscomités bij hun werk te helpen
 • het ondersteunen van de ontvangers van microkredieten bij het ontwikkelen, implementeren, monitoren en evalueren van voorstellen/actieplannen.

Verwacht resultaat 1.2: Vermindering van ondervoeding en voedselonzekerheid in de betreffende dorpen door een convergerende aanpak die belangrijke partijen in de verschillende sectoren bij elkaar brengt. Dit zal worden bereikt door de volgende activiteiten:

 • het versterken van tuinier-activiteiten op scholen
 • het ondersteunen van onderwijs op school over voeding en hygiëne, en dat in verband brengen met schooltuinen en huistuinen.
 • studies over voedingssensitieve landbouw
 • het ondersteunen van voedingssensitieve landbouwactiviteiten
 • het opzetten van vrouwen- en zorggroepen in dorpen
 • het bevorderen van gedragsverandering op het gebied van voeding voor moeder en kind, bijvoorbeeld bij zwangerschap, borstvoeding en kindervoeding
 • het versterken van activiteiten om kinderondervoeding tegen te gaan (het bijhouden van de groei, vitamine A supplementen, ontwormen etc.)

Verwacht resultaat 2.1: een verbeterd institutioneel klimaat voor de betrokken partijen, met sterkere netwerken die beter in staat zijn om te pleiten voor een duurzame aanpak, daarbij gebruik makend van resultaten van acties. Kernactiviteiten voor dit verwachte resultaat zijn onder andere:

 • onderzoek naar de huidige situatie van voeding en voedselveiligheid in de 20 dorpen
 • het ondersteunen van multisectorale rondetafelgesprekken op districts- en provinciaal niveau
 • het deelnemen van autoriteiten en burgergemeenschapsorganisaties in workshops en vergaderingen die betrekking hebben op nationale en provinciale sociaaleconomische ontwikkeling en voeding
 • het documenteren van ervaringen met projecten en het maken van rapporten in verschillende vormen (video’s, beleidsstukken, casestudies) voor breder gebruik
 • het organiseren van uitwisselingsprogramma’s, zowel binnen Nong als daarbuiten.

1] The Five Year National Social Economic Development Plan VIII – 2016 – 2020: part I: 7th NSEDP 2011-2015: achievement and lessons learned. Lao PDR.

Read more

Verminder afhankelijkheid van boeren

Bijna alle etnische minderheden waren afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn in toenemende mate in contact gekomen met ‘de markten’.

Read more

Klimaataanpassingen in landbouw

Zuidoost Azië is een van de regio’s die als eerste en als ergste zal worden beïnvloed door klimaatverandering.

Read more

Veilig en gezond voedsel produceren

Het thema van duurzame landbouw is diep verweven met de toenemende noodzaak om veilig en gezond voedsel voor een groeiende bevolking te produceren.

Read more

Ondernemerschap stimuleren bij kwetsbare groepen in Vietnam

Achtergrond

Ondernemerschap gaat over leiderschap, innovatie, creativiteit en over een visie en het onderzoeken van mogelijkheden. Verschillende MCNV-programma’s hebben de positieve invloed van ondernemerschap op arme en gemarginaliseerde mensen aangetoond. Door manieren te vinden om geld te verdienen, voelen deze mensen zich gerespecteerd, het helpt ze om een dagelijkse routine op te bouwen en het maakt ze trots om mee te kunnen helpen aan het verwerven van het gezinsinkomen. De verschillende soorten ‘Community-Managed Development Funds’ gecombineerd met trainingen over ondernemerschap en financiële zaken, hebben al duizenden mensen geholpen hun situatie te verbeteren. MCNV is van plan haar activiteiten op het gebied van ondernemerschap in Vietnam verder uit te breiden.

MCNV-aanpak

De markteconomie biedt een deel van de marginaliseerde bevolking kansen om te ontsnappen aan de armoede.Velen van hen worden echter geconfronteerd met obstakels, het ontbreekt hen aan de nodige capaciteiten of ze herkennen niet, of geloven zelfs niet, dat ze kansen hebben. Daarom vindt MCNV het belangrijk om te bestuderen hoe lokale marktsystemen werken en om drempels dan wel mogelijke toegangen voor gemarginaliseerde groepen te benoemen. Het werken met marktsystemen neemt in de programma’s en projecten diverse vormen aan op verschillende niveaus van ontwikkeling.

Bijna alle etnische minderheden waren afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn in toenemende mate in contact gekomen met ‘de markten’. Eerst kwamen handelaren via nieuwe wegen (aangelegd voor economische ontwikkeling) naar hen toe om landbouwproducten bij de ingang van de boerderij te kopen. Maar daarna zetten deze handelaren winkels op in de boerengemeenschappen en gebruikten hun kennis en netwerken om tussenpersoon te worden tussen lokale producenten en externe markten. De impact van deze tussenpersonen is veelvoudig; aan de ene kant helpen zij arme boeren aan nieuwe bronnen van inkomsten, nieuwe gewassen en landbouwkennis, aan de andere kant is het in hun belang om de boeren afhankelijk van hen te houden, bijvoorbeeld via schulden en door lokale monopolieposities te beschermen. In het Community-Managed Health and Livelihood Development project in de provincie Khanh Hoa (2014-2016) heeft MCNV met etnische minderheidsgemeenschappen gewerkt om hen stap voor stap te helpen met het vergroten van hun aspiraties, zelfvertrouwen en kennis, om op die manier geleidelijk hun afhankelijkheid van zowel tussenpersonen als van de plaatselijke overheid te reduceren.

Een volgende stap in het werken met de markt om marginalisering en armoede te verlichten, wordt het beste geïllustreerd door MCNV’s microfinancieringsprojecten: in Ben Tre bijvoorbeeld wordt onder beheer van de Vrouwenunie aan groepen arme vrouwen geleerd te sparen en te investeren om kleine ondernemingen op te zetten en te laten groeien. Financiële basiskennis ontbreekt vaak bij de gemarginaliseerde doelgroepen en daarom bouwt MCNV dit vermogen op bij veel groepen. Een voorbeeld daarvan zijn de gehandicaptenorganisaties, die leerden hoe ze het beste hun Revolving Funds kunnen beheren.

Toekomstplannen

Er is nog veel meer nodig om de minderbedeelden in de samenleving zo goed mogelijk mee te laten profiteren van de mogelijkheden die de markt hun biedt. Zo is het van groot belang om de kleine boeren te stimuleren om meer te gaan samenwerken, waardoor zij concurrentie beter het hoofd kunnen bieden. MCNV helpt de boeren in Vietnam en Laos om zich beter te organiseren en om meer invloed uit te oefenen op de waardeketens waarin zij zich begeven.

Read more