Gezondheid

Leren door gezondheidsonderzoek

Achtergrond

Onderzoek is cruciaal voor het informeren en onderbouwen van MCNV-interventies en voor het begrijpen van de effecten. Het helpt om kennis te genereren die nieuwe ideeën inspireert, innovaties op gang brengt en gegevens levert aan beleidsmakers om hun beslissingen te motiveren en succesvol te implementeren. Het publiceren van onderzoek helpt ook om anderen te informeren over nieuwe processen, methodes, technieken en denkwijzen die bijdragen aan de bestrijding van armoede en verbetering van de gezondheid.

MCNV aanpak

In Laos runt MCNV het vijfjarige LEARN (Lao Equity through policy Analysis and Research Networks) programma, bekostigd door de EU Commissie om de capaciteiten van gezondheidsinstituten te verbeteren. In samenwerking met diverse partners streeft het programma ernaar dat het Laos Nationale Instituut voor Volksgezondheid een ‘centre of excellence’ wordt voor het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde en op de context toegespitste beleidsadviezen. Het doel is om het gezondheidsbeleid zowel binnen Laos als in de bredere Mekong subregio te verbeteren.

Naast MCNV en het Nationale Instituut voor Volksgezondheid brengt LEARN nog een aantal andere partners bijeen om dit doel te bereiken: de Universiteit voor Gezondheidswetenschappen in Laos, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Hanoi School voor Volksgezondheid. De partners komen samen om ervoor te zorgen dat:

 • effectieve en overtuigende data beschikbaar zijn voor beleidsmakers;
 • het Nationale Instituut voor Volksgezondheid en zijn partners meer toegang hebben tot financiën, expertise en informatie;
 • onderzoekers hoogwaardig onderzoek kunnen verrichten en op overtuigende wijze hun resultaten en aanbevelingen kunnen presenteren aan een breed scala aan belanghebbenden.

Verwachte resultaten

Tijdens de vijfjarige implementatie zal het programma diverse activiteiten ondersteunen zoals:

 • internationale beurzen voor Laotiaanse onderzoekers om een PhD te behalen;
 • een gemeenschappelijk Masterprogramma in volksgezondheid aan de Laos Universiteit Gezondheidswetenschappen en de Hanoi School voor Volksgezondheid;
 • het verbeteren van de IT-faciliteiten en het introduceren van een centrum voor e-learning op het gebied van volksgezondheid;
 • het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor het Nationale Instituut voor Volksgezondheid;
 • een breed assortiment aan workshops en trainingen, variërend van ethiek en interdisciplinair onderzoek tot het maken van beleidsnota’s.

Naast dit grote project doet MCNV ook onderzoek op andere gebieden, zoals het effect van landbouwinterventies op voeding en hoe deze uitgebreid kunnen worden, het gebruik van IT bij ontwikkelingshulp, de controle en preventie van malaria, de effectiviteit van zelfhulpprogramma’s bij het emanciperen van mensen die met HIV leven. Daarnaast onderzoeken we barrières bij het implementeren van beleid, zoals bij het verschaffen van geestelijke gezondheidsdiensten of bij de gezondheidszorg voor moeder en kind. Onderzoek wordt vaak gedaan in samenwerking met Nederlandse universiteiten zoals de VU. Het onderzoek is gebaseerd op acties en is zodanig opgezet dat alle mensen in het proces erbij betrokken worden. Voor complexe problemen zoals ondervoeding worden vele belanghebbenden in het onderzoek betrokken en interdisciplinaire methodes toegepast. De bijdrage van MCNV aan onderzoek helpt ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en zorgt ervoor dat we mensen kunnen steunen bij het ontwikkelingsproces naar een betere wereld.

Read more

Seksuele en reproductieve gezondheid van tieners in Huong Hoa

Achtergrond

Huong Hoa is een afgelegen district van de provincie Quang Tri in het grensgebied met Laos. Het district heeft een totale bevolking van bijna 80.000, waarvan meer dan de helft behoort tot de etnische groepen Pacoh en Bru Van Kieu. In de grensdorpen waar MCNV werkt, zijn 1999 arme huishoudens (16,2%) en 9835 mensen (79,6%) die tot een etnische minderheid behoren.

De Pacoh en Bru Van Kieu hebben geen geschreven taal en een beperkte toegang tot educatieve informatie en goede gezondheidsdiensten. Ze leven voornamelijk van banaan, cassave, maïs en wat rijst en beoefenen wisselende landbouw op de arme grond van de hooglanden. Ze werken hard maar hebben onvoldoende inkomen om gezondheids- en onderwijsvoorzieningen te bekostigen. Net als andere etnische minderheden in Vietnam hebben ze als gevolg van armoede en gebrek aan kennis een achterstand in vrijwel alle aspecten van hun ontwikkeling.

Het probleem

Het is een culturele gewoonte dat tieners van de Pacoh en Bru Van Kieu van hun ouders vrijelijk mogen daten en ook op zeer jonge leeftijd trouwen. Dat ze seks hebben is vrijwel onvermijdelijk. Het probleem daarbij is dat velen van hen niet genoeg basiskennis van seksuele en reproductieve gezondheid hebben, waardoor ze altijd het risico lopen op onverwachte zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen. Er wordt geen voorlichting gegeven op scholen en tieners hebben in dit afgelegen gebied evenmin toegang tot andere bronnen van informatie. En zelfs als ze zich bewust zijn van problemen op dat gebied, gaan ze gesprekken erover uit de weg omdat het onderwerp te gevoelig of privé is.

Een basisonderzoek uit 2013 onder tieners in dit gebied leverde alarmerende data op: 56% van de tieners onder de 16 heeft al ervaring met seks, 78% wist niet hoe zich tegen soa’s te beschermen, 14% van de tienermeisjes werd onverwacht zwanger en 97% had onvoldoende basiskennis van voorbehoedsmiddelen.

Onze aanpak

Vanaf medio 2015 heeft MCNV een project gelanceerd om dit probleem aan te pakken. We begonnen door workshops op te zetten samen met groepen actieve tieners en dorpsgezondheidswerkers (VHW’s), geselecteerd uit de twee pilotcommunes A Tuc en A Xing. Dankzij de workshops kregen de tieners kennis van seksuele en reproductieve gezondheid en leerden ze hun werkelijke problemen te analyseren, praktische oplossingen te identificeren en een actieplan op te stellen. Er werd gebruik gemaakt van een verhalende aanpak, zodat de tieners konden vertellen wat hen was overkomen als gevolg van onveilige seks. Met technische steun van MCNV-medewerkers en VHW’s konden ze hun verhalen navertellen in de vorm van schaduwspelen of poppentheater. De tieners presenteerden deze shows vervolgens in combinatie met gemeenschapsevenementen en gingen daarbij in gesprek met het publiek over de gezondheidsaspecten van hun verhalen. De evenementen werden iedere maand georganiseerd met hulp van bestaande jeugdclubs zoals voetbalverenigingen en rap- en hiphopgroepen.

Tegelijkertijd gingen sommige tieners als vrijwilliger bij jongeren aan huis langs om condooms te verkopen, omdat ze daar makkelijker te benaderen waren. Want hoewel condooms makkelijk verkrijgbaar waren in de dorpsgezondheidsposten, gingen tieners daar nooit heen om ernaar te vragen.

Een andere oplossing was om de fotoverhaal-techniek te gebruiken in de vorm van animaties en deze te delen via sociale media om zodoende de online gemeenschap te activeren. Ook maakten we gebruik van massacommunicatie op social media (sms-berichten aan groepen) om wekelijks educatieve boodschappen over seksuele en reproductieve gezondheid te verspreiden onder tieners in dit afgelegen gebied.

Resultaten

Een van de meest opmerkelijke resultaten, zo blijkt uit veertig diepte-interviews en vier groepsdiscussies met tieners die direct betrokken waren bij het project, was een verandering in de mindset, houding en gedrag van de tieners met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid. Waar ze er vroeger nooit over durfden te praten, bespraken ze het nu actief met hun vrienden, familie en buren om bewustwording over het onderwerp te bevorderen.

Vier groepen tieners, elk bestaande uit ongeveer tien leden, hebben schaduwspelen en poppentheatershows gemaakt en gebruikt voor gedragsveranderingsevenementen en online berichtgeving.

Een bijkomend voordeel van het project was een toename van het zelfvertrouwen en de motivatie van de tieners om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeenschap, waarvan ze eerst dachten dat het een zaak voor volwassenen was. Ze zijn ook meer een eenheid geworden. Er waren vroeger spanningen en conflicten tussen verschillende groepen tieners, waardoor ze niet van de ene commune naar de andere durfden te gaan uit vrees voor vechtpartijen. Nu zijn ze vrienden geworden.

Er zal de komende tijd verder worden geëvalueerd hoe de kennis, houding en gebruiken omtrent seksuele en reproductieve gezondheid is veranderd bij de meer dan 600 tieners en jonge volwassenen in deze twee communes.

De toekomst

We verwachten dit project in deze twee communes voort te zetten en in 2017/2018 uit te breiden naar drie naburige communes in het Huong Hoa district, waardoor ongeveer 1300 tieners en jonge volwassenen direct kunnen profiteren. In deze nieuwe fase zullen we de rol promoten van lokale leiders, oudergroepen en scholen bij het veranderen van seksuele praktijken onder tieners. Daarbij zullen we samenwerken met regionale en communale gezondheidscentra en met de associatie van dorpsgezondheidswerkers bij het toepassen van e-health initiatieven met betrekking tot seksuele voorlichting.

De positieve resultaten en de lessen die we geleerd hebben van dit project zullen worden gedocumenteerd en gedeeld met relevante organisaties en netwerken, zoals UNFPA, Barefoot Guide Alliance, ARROW, ADF, WGNRR en de gezondheidssector en beleidsmakers van Vietnam.

Read more

Veilige en gezonde voeding

Kinderen die met ondergewicht worden geboren of onvoldoende gezond voedsel krijgen tijdens hun eerste levensjaren lopen een veel grotere kans om in hun kindertijd te sterven.

Read more

Netwerk van dorpsgezondheidswerkers

In het zorgstelsel van Vietnam zijn dorpsgezondheidswerkers (village health workers, oftewel VHWs) nauw verbonden met dorpelingen en worden vaak “het verlengstuk van de gezondheidssector” genoemd.

Read more

Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

De jeugd in Vietnam, vooral de jeugd van etnische minderheden in bergachtige gebieden, wordt steeds meer geconfronteerd met gezondheids- en sociale problemen.

Read more

Opleiding ergotherapie in Vietnam

Om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar ergotherapeuten, is MCNV begonnen met het opzetten van een beroepsopleiding voor ergotherapie in Vietnam. Vietnam werkt al ruim veertig jaar aan revalidatie van mensen met een beperking, maar deze mensen worden zelden begeleid bij de praktische problemen van alledag. Hoe kun je koken, de was doen, jezelf verzorgen als je een handicap hebt? En hoe red je het op het werk of op school? Daarmee kan een fysiotherapeut je niet helpen, dat is het werkveld van de ergotherapeut.

In Vietnam bestaat nog geen beroepsopleiding voor ergotherapeuten. Alleen in de grotere ziekenhuizen kunnen mensen incidenteel terecht voor ondersteuning door een buitenlandse ergotherapeut of student. Maar de vraag “hoe kan mijn patiënt zich straks thuis redden?” wordt overal in het land steeds vaker gesteld door medici. Uit een MCNV-onderzoek onder (para)medici kwam naar voren dat Vietnam dringend een eigen beroepsopleiding ergotherapie nodig heeft.

Ergotherapeut helpt mensen met een handicap

De MCNV-medewerkers zien in Vietnam voortdurend hoe mensen met een lichamelijke of mentale beperking worstelen om alledaagse handelingen uit te voeren. Hoe kom je met een kunstbeen je huis in, als dit op palen staat en er alleen een wiebelige trap naar boven is? Hoe zorg je voor een gestructureerde dagindeling, als je aan een depressie lijdt? Voorbeelden van de grote behoefte aan een ergotherapeut zijn dan ook overal in Vietnam te vinden. Ook het Vietnamese Ministerie van Volksgezondheid onderstreept nu het belang van ergotherapie door te stellen dat alle revalidatieziekenhuizen in 2020 een afdeling ergotherapie moeten hebben en alle provinciale ziekenhuizen een team van ergotherapeuten.

In oktober 2015 ontving MCNV een subsidie van USAID om een vijfjarig project te organiseren voor het ontwikkelen van ergotherapie trainingen in Vietnam. Doel van het project, dat in samenwerking met Handicap International uitgevoerd wordt, is:

 • het ontwikkelen van een capabele groep ergotherapie trainers in de medische universiteiten van Hai Duong en Ho Chi Minh City;
 • het opzetten van een 4-jarig trainingscurriculum op regionaal niveau;
 • het opstarten van een bachelorprogramma in Hai Duong en HCMC;
 • het inrichten van twee praktijkunits die gebruikt kunnen worden tijdens de trainingsprocedure.

Aan de slag in India

MCNV krijgt bij dit project technische support van de School of Applied Health Sciences aan de Universiteit van Manipa in India. Groepen Vietnamese trainers hebben daar inmiddels een oriëntatiecursus ergotherapie van een maand gevolgd en vijf jonge fysiotherapeuten volgen een cursus Engels en de bacheloropleiding ergotherapie aan de Universiteit van Manipa. Zij gaan bij terugkomst de eerste Vietnamese ergotherapeuten opleiden. Ook gingen sleutelfiguren van het Ministerie van Gezondheid en van de betrokken Vietnamese universiteiten op studiereis naar Manipa. Intussen wordt er een bachelorprogramma ontwikkeld voor fulltime en parttime trainingsprogramma’s en wordt er geschreven aan een syllabus voor een parttime bachelorprogramma dat in 2017 van start zal gaan.

Read more

Geestelijke Gezondheid

Geestelijke gezondheidsproblemen vormen een significant deel van de ziektes die ons kunnen treffen, ook in Vietnam. De gezondheidsdiensten en het beleid in Vietnam besteden er slechts beperkt aandacht aan.

Read more