Ondernemerschap & Waardeketens

Ondernemerschap stimuleren bij kwetsbare groepen in Vietnam

Achtergrond

Ondernemerschap gaat over leiderschap, innovatie, creativiteit en over een visie en het onderzoeken van mogelijkheden. Verschillende MCNV-programma’s hebben de positieve invloed van ondernemerschap op arme en gemarginaliseerde mensen aangetoond. Door manieren te vinden om geld te verdienen, voelen deze mensen zich gerespecteerd, het helpt ze om een dagelijkse routine op te bouwen en het maakt ze trots om mee te kunnen helpen aan het verwerven van het gezinsinkomen. De verschillende soorten ‘Community-Managed Development Funds’ gecombineerd met trainingen over ondernemerschap en financiële zaken, hebben al duizenden mensen geholpen hun situatie te verbeteren. MCNV is van plan haar activiteiten op het gebied van ondernemerschap in Vietnam verder uit te breiden.

MCNV-aanpak

De markteconomie biedt een deel van de marginaliseerde bevolking kansen om te ontsnappen aan de armoede.Velen van hen worden echter geconfronteerd met obstakels, het ontbreekt hen aan de nodige capaciteiten of ze herkennen niet, of geloven zelfs niet, dat ze kansen hebben. Daarom vindt MCNV het belangrijk om te bestuderen hoe lokale marktsystemen werken en om drempels dan wel mogelijke toegangen voor gemarginaliseerde groepen te benoemen. Het werken met marktsystemen neemt in de programma’s en projecten diverse vormen aan op verschillende niveaus van ontwikkeling.

Bijna alle etnische minderheden waren afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw en zijn in toenemende mate in contact gekomen met ‘de markten’. Eerst kwamen handelaren via nieuwe wegen (aangelegd voor economische ontwikkeling) naar hen toe om landbouwproducten bij de ingang van de boerderij te kopen. Maar daarna zetten deze handelaren winkels op in de boerengemeenschappen en gebruikten hun kennis en netwerken om tussenpersoon te worden tussen lokale producenten en externe markten. De impact van deze tussenpersonen is veelvoudig; aan de ene kant helpen zij arme boeren aan nieuwe bronnen van inkomsten, nieuwe gewassen en landbouwkennis, aan de andere kant is het in hun belang om de boeren afhankelijk van hen te houden, bijvoorbeeld via schulden en door lokale monopolieposities te beschermen. In het Community-Managed Health and Livelihood Development project in de provincie Khanh Hoa (2014-2016) heeft MCNV met etnische minderheidsgemeenschappen gewerkt om hen stap voor stap te helpen met het vergroten van hun aspiraties, zelfvertrouwen en kennis, om op die manier geleidelijk hun afhankelijkheid van zowel tussenpersonen als van de plaatselijke overheid te reduceren.

Een volgende stap in het werken met de markt om marginalisering en armoede te verlichten, wordt het beste geïllustreerd door MCNV’s microfinancieringsprojecten: in Ben Tre bijvoorbeeld wordt onder beheer van de Vrouwenunie aan groepen arme vrouwen geleerd te sparen en te investeren om kleine ondernemingen op te zetten en te laten groeien. Financiële basiskennis ontbreekt vaak bij de gemarginaliseerde doelgroepen en daarom bouwt MCNV dit vermogen op bij veel groepen. Een voorbeeld daarvan zijn de gehandicaptenorganisaties, die leerden hoe ze het beste hun Revolving Funds kunnen beheren.

Toekomstplannen

Er is nog veel meer nodig om de minderbedeelden in de samenleving zo goed mogelijk mee te laten profiteren van de mogelijkheden die de markt hun biedt. Zo is het van groot belang om de kleine boeren te stimuleren om meer te gaan samenwerken, waardoor zij concurrentie beter het hoofd kunnen bieden. MCNV helpt de boeren in Vietnam en Laos om zich beter te organiseren en om meer invloed uit te oefenen op de waardeketens waarin zij zich begeven.

Read more

Microfinanciering

 

Impacts of microfinance to the poor

Impacts of microfinance to the poor

De Verenigde Naties benoemen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen het voornemen om “tegen het jaar 2030 de armoede overal uit te bannen, in al zijn vormen en dimensies”.

Read more

Klimaataanpassing in arme kustgemeenschap in Ben Tre

Serious drought and saline intrusion in Ben Tre 2016

Ernstige droogte en verzilting in Ben Tre 2016

Wereldwijde klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op de leefsituatie van een enorm aantal mensen, wiens bestaan sterk afhangt van natuurlijke omstandigheden.

Read more