Laatste nieuws

Effectmeting van milieuramp op levensomstandigheden in Quang Tri

Op 24 november 2017 organiseerde MCNV in samenwerking met het Verenigde Naties Ontwikkeling Programma (UNDP) en de Volkscommissie Quang Tri een workshop in Dong-Ha met een effectmeting van de levensomstandigheden in 16 kustgemeenschappen van Quang Tri provincie.

De deelnemende gemeenschappen hebben ernstig geleden onder de vervuiling van de zeewateren voor de kust door toedoen van Formosa Plastic Company in April 2016.

De workshop werd druk bezocht en bijgewoond door onder andere afgevaardigden van de Verenigde Naties, Partijen van de natuurbescherming, Volkspartij Quang Tri etc. Het evenement werd voorgezeten door Pham Dung van MCNV in samenwerking met afgevaardigden van VN en de Volkspartij van Quang Tri provincie.

Deze milieuramp voltrok zich in April 2016, waarbij Formosa giftige stoffen in het zeewater heeft gedumpt. Dit heeft catastrofale gevolgen gehad voor sectoren zoals de visserij en het kust-toerisme, en heeft de inwoners van de kustgebieden in Quang Tri en omliggende provincies hard geraakt. Op 24 juli 2017 kondigde het Ministerie van Volksgezondheid in Vietnam aan dat er weer veilig vis gegeten kan worden in de centrale provincies. De kustgemeenschappen van Quang Tri hebben echter nog steeds veel last van verminderde levensomstandigheden door de ramp.

Workshop on the Livelihood Impact Assessment in 16 Coastal Communes and Townships of Quang Tri on November 24

In augustus 2017 begon MCNV een samenwerking met de Afdeling Landbouw en Plattelandsontwikkeling en UNDP, waarin zij een effectmeting doen van de ramp op de levensomstandigheden van inwoners van deze kustgemeenschappen. Dit wordt gedaan om een beter beeld te krijgen over de situatie van deze inwoners na de ramp, maar ook om naar nieuwe, duurzame oplossingen te zoeken om de situatie te verbeteren.

 

Van links naar rechts: Mr. Pham Dung, MCNV’s Country Director, Ms. Akiko Fujii – Deputy Directeur van UNDP Vietnam, Mr. Nguyen Duc Chinh – voorzitter van het Volkscommittee van  de provincie en Mr. Vo Van Hung – directeur van DARD

 

De bevindingen van deze effectmeting zijn als volgt:

  • 18 maanden na de ramp geven 15.021 (74%) van de deelnemende huishoudens aan hinder  te ondervinden, waarbij vermindering van inkomen, werkloosheid, en gezondheidsproblemen de meest genoemde zijn.
  • Het gemiddelde inkomen van meer dan 32.600 onshore en offshore-arbeiders is met meer dan 40% afgenomen, dit is toe te schrijven aan deze milieuramp.
  • Er wordt geschat dat productie binnen visserijen met 50% is afgenomen in 2017 vergeleken met de productie van voor de ramp.
  • De visprijs blijft dramatisch kelderen, dit brengt deze sector in een extreem moeilijke situatie.
  • De achteruitgang van levensomstandigheden van betrokken groepen lijkt steeds sterker te worden.
  • Niet alleen arbeiders, maar ook hun gezinnen worden hard geraakt. Door deze milieuramp zijn de banen binnen de visserij en zee-toerisme afgenomen en als gevolg daarvan dalen de lonen en lopen veel arbeiders de kans ontslagen te worden. Dit heeft grote gevolgen voor de educatie en gezondheid van hun kinderen.
  • Een deel van de gedupeerde gezinnen stapt over naar een andere branche om een inkomen te genereren, zij hebben echter te kampen met dalende marktprijzen binnen de landbouw en veehouderij.
  • Tegenwoordig heeft 38% van de getroffen huishoudens beschikking over vruchtbare landbouwgrond, de resterende 62% heeft dit niet.
  • Quang Tri provincie heeft 9,1 miljard Vietnamese Dong vrijgemaakt om 1.145 huishoudens te helpen, en nieuwe regelgeving ten behoeve van deze groep te implementeren. In deze provincie zijn er echter nog een hoop obstakels te nemen voordat er een daadwerkelijke implementatie van nieuwe regelgeving ten behoeve van de geraakte partijen gerealiseerd kan worden.

Mw. Nienke Trooster – Ambassadeur van Nederland in Vietnam was een van de actieve deelnemers aan de workshop

Tijdens de workshop hebben de aanwezigen hun bezorgdheid uitgesproken over de te nemen hordes tot nieuwe regelgeving daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. De meest urgent te nemen stappen op dit moment zijn: het vinden van bewijs dat de claim van veiligheid van voedsel uit de zee onderschrijft, en het organiseren van campagnes om het vertrouwen van de consument in deze branche weer aan te wakkeren. Aan de andere kant ligt een grote uitdaging in het opnieuw opstarten van de visserij. Om dit te realiseren zullen startupleningen onder aantrekkelijke voorwaarden verstrekt moeten worden aan de gedupeerden, zodat zij de financiële middelen hebben om hun leven weer op de rails te krijgen. Hiernaast wordt het geld vrijgemaakt voor het gebruiksklaar maken van benodigdheden bij het vissen, bouwen van boten, het verbeteren van landbouw-programma’s, en het verbeteren van infrastructuur in de kustgebieden van Quang Tri.

Veel internationale organisaties hebben tijdens de workshop hun interesse uitgesproken om een ondersteunende rol te spelen in het proces van duurzame verbetering van levensomstandigheden voor de gedupeerden in Quang Tri provincie. De Volkspartij van Quang tri roept alle relevante sectoren en industrieën in de gemeente op om verdere ondersteuning aan de getroffen 16 gemeenschappen te geven, totdat deze weer helemaal hersteld zijn tot het niveau van voor de ramp.

De delegaties van UNDP, de EU en ambassades tijdens de ontmoeting met  bewoners van Quang Tri die door de natuurramp in April 2016 getroffen zijn

De dag voorafgaande aan de workshop hebben de delegaties van de VN en andere ambassades een bezoek gebracht aan de getroffen huishoudens in Gia Linh, Qang Tri. Dit deden ze om een beter beeld te kunnen vormen over de erbarmelijke situatie waar deze mensen al meer dan een jaar in zitten.

The delegation visited and talked with local fishermen

Na de workshop zijn alle aanwezigen uitgenodigd in het kantoor van MCNV in Dong Ha om daar ideeën uit te wisselen met de MCNV-staf. Zij bezochten ook MCNV’s historisch mini-museum, alwaar zij de solidariteit van het Nederlandse volk aan het Vietnamese volk in tijden van de Vietnamoorlog konden aanschouwen.

De delegaties van UNDP, de EU en de Ambassades samen met de staf van het kantoor van MCNV in Centraal Vietnam

 

Ms. Nienke Trooster – Ambassadeur van Nederland laat een bericht achter in het gastenboek van MCNV’s Memory House in Dong Ha, Quang Tri

Vietnam National TV – VTV en diverse andere media hebben verslag gedaan van het evenement.

Voor VTV8 nieuws klik hier.