Laatste nieuws

WORKSHOP ZIEKTEKOSTENVERZEKERING VOOR VROUWEN MET HIV

Op 6 en 7 juli organiseerden de door MCNV ondersteunde Sunflower Groepen een workshop met als thema ‘ziektekostenverzekeringen voor mensen met hiv’. Vertegenwoordigers van negen Sunflower Groepen uit Coa Bang, Yen Bai, Thai Nguyen Dien Bien en Quang Ninh kregen de gelegenheid hun kennis bij te spijkeren.Mr Phan Van Toan, plaatsvervangend directeur van de afdeling ziektekostenverzekeringen van het Ministerie van Gezondheidszorg, presenteerde een overzicht van ziektekostenverzekeringen voor mensen met hiv en deelde brochures uit over de aanschaf en het gebruik van een verzekeringskaart en over andere relevante diensten.

Met behulp van vragenlijsten en praktijkvoorbeelden werden wetten en juridische documenten ter ondersteuning van mensen met hiv toegelicht. In de workshop werd de dagelijkse praktijk besproken en werd vooral vrouwen met hiv uitleg gegeven over verzekeringen en verteld waar ze hulp kunnen krijgen als er zich eenmaal gezondheidsproblemen voordoen.

Na afloop van de workshop besloten de deelnemende Sunflower Groepen om een handboek te maken en onder hun leden te verspreiden. Bovendien zullen er trainingen en bijeenkomsten georganiseerd worden om andere leden van de groepen in de gemeenschappen in de kennis te laten delen. De verwachting is dat de handleiding en de trainingen vrouwen met hiv gaan helpen om toegang te krijgen tot antivirale middelen en andere overheidsdiensten. Op dit moment hebben de leden van de Sunflower Groepen weinig kennis over het recht op toegang tot gezondheidszorg en evenmin over beschikbare medicijnen, antiretrovirale middelen, medicijnen tegen opportunistische infecties, gezondheidsonderzoeken, medische procedures en verwijzingen. In de toekomst zullen de leden een deel van hun medicijnen en onderzoeken moeten gaan betalen. Maar ze weten niet hoeveel de verzekering betaalt en hoeveel ze zelf zullen moeten betalen.

Een leider van een van de groepen zei: “Als ik niet aan deze workshop had meegedaan, had ik niet begrepen hoeveel de verzekeringsmaatschappij voor mij betaalt of met wie ik contact moet opnemen als ik een gezondheidsprobleem heb. Nu kennen we onze rechten en voordelen. Het is belangrijk dat we dit, als we teruggaan, ook met de andere leden in onze groep kunnen delen. Heel belangrijk.”

Tot nu toe worden antiretrovirale medicijnen voor mensen met hiv nog voor 100 % vergoed door het Global Fund en het PEPFAR-project maar deze financiering loopt binnenkort af. De verwachting is dat de verzekering vanaf 1 januari 2018 de kosten voor deze middelen, voor de bestrijding van infectie en voor medische controles vergoedt als er geen andere financieringsbron meer beschikbaar is. Deelname in een ziektekostenverzekering wordt dan extra belangrijk voor mensen met hiv. De meesten van hen leven in armoede en hebben de steun van de overheid en van hulpprogramma’s nodig om een verzekering te kunnen afsluiten. Daarmee zal het risico op Hiv-besmetting in een gemeenschap afnemen.