Laatste nieuws

Elfde Nationale Onderzoeksforum over Gezondheid in Laos

 

Van 23 tot en met 25 oktober 2017 heeft het nationale instituut van volksgezondheid (NIOPH) in Laos een reeks evenementen georganiseerd in het Crowne Plaza Hotel in Vientiane. MCNV Laos ondersteunde het NIOPH door het Lao Equity through policy Analysis and Research Networks (LEARN) programma. In totaal hebben er 256 mensen van 18 verschillende landen deel genomen aan deze evenementen, inclusief besluitvormers, personeel van MCNV en personeel van partner organisaties.

 

 

Op 23 oktober vond de tweede Adolescent Research Day (ARD) plaats, het doel van de ARD is om meer zichtbaarheid te creëren voor adolescenten. Adolescenten hebben speciale behoefte die vaak genegeerd worden aangezien meer aandacht naar andere groepen gaat, zoals kinderen jonger dan vijf jaar oud. De ARD is gelanceerd met als doel meer aandacht, programma’s en onderzoek te richten op deze groep. Tijdens deze dag hebben diverse sprekers van verschillende organisaties  hun bevindingen over adolescenten gepresenteerd. Guus Paardekooper was de moderator van een paneldiscussie en Akke Schuurmans presenteerde haar preliminaire bevindingen van het “Learning about the use of Innovative Communication Methods (LICM)” project. Dit project ondersteunt kwetsbare achtergestelde groepen, zoals jonge meisjes in kledingfabrieken, LGBT jongeren en jongeren met een beperking door middel van innovatieve communicatie middelen. Ook werden deelnemers van de ARD aangemoedigd om kennis over adolescenten te delen op de SDG4A website. SDG4A is een netwerk dat gecreëerd is door NIOPH, UNFPA en MCNV om kennis te delen over adolescenten in het Mekong gebied. Deze kennis kan  gebruikt worden om beleidsmakers en programma ontwerpers te informeren.

 

 

Op 24 en 25 oktober vond de elfde National Health Research Forum (NHRF) en de zeventiende Annual Workshop of the Region Network on Asian Schistosomiasis and Other Helminth Zoonosis plaats in het Crowne Plaza hotel. Het thema was capaciteitsversterking van gezondheidsonderzoek richting duurzame ontwikkeling. Dit thema is enorm relevant voor het LEARN programma dat gaande is in MCNV Laos. De eerste dag stonden de thema’s gezondheid van moeders en kinderen, voeding en malaria centraal. De tweede dag vertaling van kennis, gezondheidszorgdiensten en verwaarloosde tropische ziekten. Ook tijdens deze twee dagen heeft MCNV  zijn steentje bijgedragen. Guus Paardekooper nam deel aan de openingsceremonie en een partner van het LEARN programma Dr. Dirk Essink van de Vrije Universiteit in Amsterdam was panellid tijdens een beleidsdialoog over kennisvertaling. Daarnaast presenteerden drie PhD kandidaten, die ondersteund worden door het LEARN programma, hun onderzoeksresultaten met onderwerpen als diensten voor gezinsplanning, tienerzwangerschappen en prenatale zorg.