Laatste nieuws

Internationale Conferentie in Wenen, Oostenrijk

Op uitnodiging van het Zero Project is Nguyen Thi Thanh Thuy — MCNV’s Programma Adviseur Revalidatie en Special Onderwijs — in februari 2016 in Wenen geweest om een conferentie bij te wonen en het revalidatieprogramma van MCNV te presenteren.

Het Zero project is een initiatief van de Essl Foundation en richt zich op de rechten van mensen met een handicap wereldwijd. Het verschaft een platform waar de meest innovatieve en effectieve oplossingen gedeeld worden, om bij te dragen aan een wereld zonder barriers en obstakels.

Namens MCNV presenteerde Thuy het Revalidatie programma, met specifieke aandacht voor inclusief onderwijs aan kinderen met een handicap. In de presentative ook veel aandacht voor de positieve resultaten van de speciale support centra zoals die in drie provincies in Vietnam gerealiseerd zijn. In de special centra is plaats voor zo’n 100 kinderen die gedurende langere tijd in het centrum wonen en leren, en voorbereid worden op een plek in de maatschappij.

Voor de verdienste op het gebied van inclusief onderwijs heeft Thuy namens MCNV een onderscheiding in ontvangst genomen van het Zero Project.

Meer informatie over Zero Project, het werk van MCNV en de support centra vindt u via onderstaande link.

ZeroProjectReport_2016_barrierfree.pdf (pdf bestand, opent in nieuwe tab)