Nieuws Centrum

Nieuw project in Nong district (Laos)

Samen in Actie voor de Gezondheid van Moeder en Kind

In augustus 2022 zijn MCNV Laos en partners in het district Nong begonnen met het aanstellen van dorpsgezondheidswerkers in tien dorpen. Het project Samen in Actie voor de Gezondheid van Moeder en Kind wordt ondersteund door de Nederlandse AFAS Foundation. Nadat het project CANTEEN vorig jaar is afgesloten, is dit de tweede samenwerking van de AFAS Foundation en MCNV.

Het district gezondheidscentrum selecteerde in totaal 39 gezondheidswerkers uit de tien dorpen aan de hand van de richtlijnen voor gezondheidszorg. De geselecteerde kandidaten hebben relevante ervaring en vaardigheden, spreken en schrijven Laotiaans en hebben bovenal de steun en het vertrouwen van hun dorpsgenoten.

Het vergde wat gezamenlijke inspanning om de dorpen te bereiken