Nieuws

informatiemiddag over preventie van geweld op scholen

Op 19 maart 2018 vond een informatiemiddag over geestelijke gezondheid plaats op de Vinh Linh School in Quang Tri, georganiseerd door de jeugdbond van de school en MCNV. De sessie had als thema ‘sluit vriendschappen – zeg nee tegen geweld op school’.

Deze middag was een van de belangrijke activiteiten in het schooljaar 17-18, die MCNV, het departement van Scholing en Ontwikkeling van Quang Tri en Vinh Linh School samen organiseerden. Deze organisaties zetten zich samen in om middelbare scholieren bewust te maken van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en preventie van geweld op scholen in het bijzonder.

Ruim 600 scholieren van zestien 10e en 12e klassen van de Vinh Linh School deden mee aan de informatiemiddag die plaats vond in het kader van de Maandagmiddag-sessies.
Met behulp van drama en interactieve activiteiten maakten de leerlingen kennis met de oorzaken van schoolgeweld, inclusief gedrag- en ontwikkelingsstoornissen, en met mogelijke acties om schoolgeweld te beperken of zelfs te stoppen.

 

Dramaworkshop door leerlingen van de Vinh Linh school