Nieuws

MCNV-Laos lanceert project over gebruik van innovatieve communicatiemethoden

Van 20 tot en met 24 maart 2017 organiseerde MCNV Laos een training voor trainers en een workshop, waarmee het project ‘Learning from the use of Innovative Communication Methods (hierna LICM) officieel werd gelanceerd. Deelnemers aan het evenement waren 18 sleutelfiguren van de projectpartners Lao Disabled People Association (LDPA), Vientiane Youth Center for Health and Development (VYCHD), and Proud To Be Us (PTBU), een informeel netwerk voor homoseksuele & transgender mensen in Laos. Ook vertegenwoordigers van het Nationale Gezondheidsinstituut en de Universiteit van Gezondheidswetenschappen, UNFPA en OXFAM Laos woonden het evenement bij.

LICM is een actieonderzoeksproject waarmee lokale partners kunnen leren over de mogelijkheden van creatieve methodes voor het verbeteren van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (sexual and reproductive health and rights, hierna SRHR) van kwetsbare groepen jongeren en als instrument om de specifieke SRHR-problemen van deze groepen te bestuderen. Jonge meisjes die werkzaam zijn in kledingfabrieken, gehandicapte jongeren en homoseksuele/transgender jongeren zijn de doelgroepen van het project. Het project onderzoekt ook of en hoe het gebruik van innovatieve communicatiemethoden de dialoog over SRHR tussen gemeenschappen, kwetsbare jongeren en beleidsmakers kan verbeteren.

De training heeft de deelnemers basistechnieken en inzichten gegeven in een aantal vormen van creatieve communicatie, zoals theater, schaduwdrama en participatieve video, voor peer-learning (leren van leeftijdsgenoten), gedragsverandering en belangenbehartiging in relatie tot SRHR. Met meer technische ondersteuning van MCNV gaan de drie projectpartners cocreatieve teams samenstellen, creatieve communicatieproducten ontwikkelen met verschillende methoden, communicatie-evenementen organiseren en betrekken ze beleidsmakers in de dialoog over SRHR.