Nieuws

Ontmoeting tussen MCNV en Vietnamese delegatie in Den Haag

Op zondag 9 juli ontmoette MCNV een Vietnamese delegatie die in het kader van samenwerking en uitwisseling tussen Vietnam en Nederland drie dagen in Nederland zijn. Guus Paardekooper en Karin Vlug spraken, namens MCNV, met de Minister van Gezondheid en de Vice-Minister van Landbouw. Guus Paardekooper benadrukte de ontwikkelingen en activiteiten rondom klimaatveranderingen in Ben Tre en de voedselzekerheid die op veel plekken in Vietnam extra aandacht vraagt, zoals in de provincies Phu Yen, Khanh Hoa en Quang Tri.

Guus Paardekooper: “Juist het samenwerken binnen een netwerk -bestaande uit organisaties zoals MCNV, kennisinstituten, bedrijven, maar ook overheden- is nu van het grootste belang, samen staan we sterker en kunnen we de problemen op macroniveau beter aanpakken. Uiteraard blijft MCNV zich ook inzetten voor de mensen in de dorpen, daarover zijn we heel helder. We zien het mede als onze taak om beide niveaus met elkaar te verbinden ”

Karin Vlug: “Voor onze donateurs en andere particuliere gevers is het steeds belangrijker om te weten wat de rol is van de Vietnamese overheid, in hoeverre zij de verantwoordelijkheid dragen voor de meest kwetsbare mensen, technisch, maar vooral ook financieel. In de bijna 50 jaar dat MCNV actief is in Vietnam, is veel ten goede veranderd, denk aan het feit dat malaria en tuberculose nu onder controle zijn en geheel onder de verantwoordelijkheid vallen van de Vietnamese overheid. MCNV initieert, zet programma’s op en draagt het over, dat is onze werkwijze én ons doel.”

“Technische expertise, maar ook financiële steun moet van verschillende kanten komen. Alleen dan kan er duurzaam en structureel iets verbeteren. Dat is waar het MCNV om gaat.” Aldus Guus Paardekooper.

Na de gesprekken volgt uiteraard een fotomoment. Een volgende afspraak tussen MCNV en beide Ministeries is gemaakt voor oktober 2017 in Hanoi.