Nieuws

Publicatie Missie Inclusie

Iedereen is het erover eens, dat inclusie lastig is. Het is moeilijk om juist de meest arme, gemarginaliseerde mensen te bereiken. Er is een nieuwe kwalitatieve methode nodig, anders dan nu word toegepast bij de conventionele aanpak van ontwikkelingsprojecten.

Veel organisaties, groot en klein, hebben te maken met de grote uitdaging om exclusie uit te bannen. Ze bedenken creatieve, innovatieve en werkbare oplossingen, zodat strategieën en beleidsstukken, in de praktijk kunnen worden toegepast.

De Barefoot Guide “Mission Inclusion” is geschreven door 34 mensen, afkomstig uit 16 landen uit alle continenten. In de “Guide” worden vele van deze succesvolle methodes en oplossingen zichtbaar gemaakt. Vanuit MCNV hebben 2 stafleden een bijdrage aan de publicatie geleverd, die gratis kan worden gedownload. Op maandagavond 2 oktober is de Barefoot Guide “Mission Inclusion” officieel overhandigd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Partos.