Nieuws

Start van bacheloropleiding Ergotherapie

Ergotherapie is in Vietnam een nog onbekend terrein, in tegenstelling tot revalidatie waarmee al 40 jaar ervaring is. Met hulp van USAID is MCNV een vijfjarig project gestart om een bacheloropleiding Ergotherapie te ontwikkelen.

Doel van het project is om de basis te leggen voor en de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om een professionele opleiding ergotherapie te starten, inclusief het aanstellen van docenten en het ontwikkelen van een competentie gestuurd curriculum en bijbehorend beleid.

Specifieke doelen zijn:

  1.  samenstellen van een team van capabele docenten aan de medische faculteiten van de Technische Universiteit van Hai Dong en de Universiteit voor Geneeskunde en Farmacie van Ho Chi Minh Stad:
  2. de ontwikkeling van een bachelor curriculum
  3. het uitvoeren van een pilot opleiding aan bovenstaande opleidingen en
  4. het inrichten van twee ADL-oefenruimten voor praktijklessen

Begin 2017 is de eerste cursus succesvol gestart aan de Universiteit in Ho Chi Minh Stad. In november hebben docenten van de Universiteit van Manipal er colleges gegeven en begin december is eenzelfde cursus georganiseerd aan de Universiteit van Hai Dong. Belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van ergotherapie in Vietnam