Nieuws Centrum

Workshop einde PROSPER project

Op 10 februari 2023 organiseerden de Vereniging van kleinschalige bosbouw certificeringsgroepen van Quang Tri (SFCG) en MCNV gezamenlijk een afsluitende workshop voor het project “Bevordering van duurzame partnerschappen tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in de context van klimaatverandering” (PROSPER-project) dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie en MCNV.

Na drie jaar uitvoering heeft het PROSPER-project een aantal belangrijke resultaten geboekt die van grote invloed zijn op de uitvoering van het plan voor duurzame bosbouw in de provincie Quang Tri.

De Quang Tri SFCG vereniging, bestaande uit 43 aangesloten eenheden en gemeenschapsgroepen is nauw betrokken bij het proces van uitstootvermindering en betaling voor bosmilieudiensten. Met ongeveer 2.880 hectare aan FSC®-gecertificeerde acaciaplantages, dragen de leden van de vereniging jaarlijks rechtstreeks bij aan de vermindering van de uitstoot door middel van veranderingen in de bosbouwtechnieken van boseigenaren. De Quang Tri SFCG Vereniging is ook de eerste vereniging van dit model in Vietnam die aangesloten leden met aangeplante bossen en die met door de gemeenschap beheerde natuurlijke bossen aan elkaar heeft gekoppeld om deel te nemen aan het FSC-certificeringssysteem.

Dankzij het PROSPER-project hebben 2.145 hectare natuurlijke bossen van vijf aangesloten eenheden in het berggebied, die bijdragen tot het vastleggen van 7.000 ton CO2 per jaar, FSC certificering voor ecosysteemdiensten verkregen.

Meer dan 3.700 boeren van gemeenschappen in het laag- en hoogland, kleine boerengroepen en coöperaties, met gezamenlijk meer dan 5.000 hectare FSC-gecertificeerde acacia plantages en natuurlijke bossen, hebben deelgenomen aan de levering van grondstoffen aan de FSC-markt; acacia hout en niet-hout bosproducten zoals bamboe, tungzaad, valse acacia en gedroogde bamboescheuten.

De provincie Quang Tri heeft een plan goedgekeurd voor de ontwikkeling van de productie ten behoeve van verwerking en consumptie van tungolie, in de periode 2023-2026 met uitzicht tot 2030. Doel is de productie van ongeveer 4.000 ton tungzaad, gelijk aan een handelswaarde van ongeveer 50 miljard VND per jaar voor de landbouwers in de berggebieden.

Vijf bij de SFCG Vereniging aangesloten leden in de berggebieden komen in de buurt van de vrijwillige betaling voor 7.000 ton CO2. Met een tarief van 10 euro voor een ton CO2 totaal goed voor ongeveer 1,5 miljard VND per jaar. Dit model kan worden gekopieerd om mogelijkheden te creëren voor gemeenschappen die natuurlijke bossen beheren om beter te kunnen voldoen aan hun opdracht voor emissiereductie en bosontwikkeling.

Met een productie van ongeveer 30.000 ton FSC-gecertificeerde bamboe, heeft de provincie Quang Tri de mogelijkheid om een gebied te creëren voor grondstoffen voor de productie van ongeveer 10.000 ton bamboe biochar (koolstofrijk, houtskoolachtig product) per jaar. Dit zal een commerciële waarde creëren van ongeveer 50 miljard VND voor de boeren en op lange termijn bijdragen aan de vastlegging van 20.000 ton CO2 per jaar in de vorm van biochar.

Het model van in de gemeenschap verankerd toerisme op basis van door de gemeenschap beheerde natuurlijke bossen met FSC-keurmerk voor ecosysteemdiensten biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van de bestaansmiddelen van die gemeenschap in samenhang met duurzaam bosbeheer. De eerste resultaten hebben bijgedragen tot Resolutie nr. 02-NQ/HU over het behoud en bevordering van culturele waarden van etnische minderheden in het district Huong Hoa.

MCNV’s landendirecteur Vietnam Pham Dung spreekt tijdens de workshop

In zijn openingstoespraak zei MCNV Vietnam-landendirecteur Pham Dung: Het PROSPER-project vertegenwoordigt een inspanning van MCNV om de bijstand van de organisatie voor Quang Tri, een van de strategische partners van de organisatie, uit te breiden naar het gebied van antwoorden op klimaatverandering.

Pham Dung benadrukte dat PROSPER een belangrijk project van MCNV is, in het kader van het toenemend aantal FSC-certificering voor kleine bosbouwers op verschillende locaties. Dit is een model waarmee Quang Tri het voortouw heeft genomen om het regeringsbeleid land en bossen voor beheer aan de gemeenschap toe te wijzen, effectief uit te voeren

Bij deze gelegenheid heeft de landendirecteur van MCNV zijn oprechte dank betuigd aan de EU, de SFCG-vereniging van Quang Tri, het Volkscomité van de provincie Quang Tri, het Volkscomité van het district Huong Hoa en andere deelnemende districten en gemeenten; beheerinstanties zoals het provinciale ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, de provinciale politie en grenswachters, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Comité voor etnische minderheden, de Raad voor Bosbeheer, collega-NGO’s zoals het WWF en ondernemingen.

Hij sprak vooral zijn waardering uit voor de deelname van kleine bosbouwers, groepen, families en individuen, voor hun uitstekende bijdrage aan het PROSPER-project! “Uw deelname is de kritische factor die het succes van het project bepaalt!” zei hij.

Mr.Pham Trong Ho, vice-voorzitter van het volkscommitee van het district Huong Hoa, spreekt tijdens de workshop.

De heer Pham Trong Ho, vicevoorzitter van het Volkscomité van het district Huong Hoa, sprak tijdens de workshop zijn waardering uit voor de al 55 jaar niet aflatende steun van MCNV voor de bevolking van Quang Tri.

Hij benadrukte dat PROSPER, ondanks de korte uitvoeringsperiode, baanbrekende resultaten heeft opgeleverd voor het district Huong Hoa en een nieuw pad heeft geëffend op het gebied van gemeenschapsbosbeheer, de ontwikkeling van bestaansmiddelen voor berggemeenschappen, de ontwikkeling van aangeplante bossen samen met beschermingsbossen en vooral heeft bijgedragen tot de vermindering van koolstofemissies.

“Wij denken dat PROSPER modellen heeft opgeleverd die navolging verdienen door ze op te nemen in nationale doelprogramma’s en door middelen te mobiliseren van ontwikkelingsprojecten en ondernemingen die in de provincies werkzaam zijn”, zei hij.

Een veldbezoek aan de modelplantage met tung bomen en inheemse bomen voorafgaand aan de afsluitende workshop.

De provincie Quang Tri is pionier geweest in het betrekken van kleine boeren bij SFM en FSC. In 2014 werd de Quang Tri Smallholder Forest Certification Group (SFCG) vereniging de eerste vereniging van kleine boeren in Vietnam die werd erkend als rechtspersoon en gecertificeerd voor FSC.

Het PROSPER-project is medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en MCNV met een totaal budget van 800.000 euro (898.000 USD), in de periode februari 2020 – februari 2023, en heeft tot doel duurzame partnerschappen te bevorderen tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in de context van klimaatverandering.

In Vietnam zijn duurzaam bosbeheer (SFM) en boscertificering (FSC) twee van de vijf gebieden van het mondiale en nationale actieplan ter vermindering van broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD+).

Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen in de context van klimaatverandering vereist goed bestuur en de betrokkenheid van lokale gemeenschappen om zich in te zetten voor milieuverantwoorde plannen voor land- en bosgebruik./.