Nieuws Centrum

Versterking van de band tussen inheemse gemeenschappen en niet-hout bosbouwondernemingen

Op 24 en 25 november 2022 organiseerde MCNV een kennismakingsbezoek aan het verwerkingsbedrijf van Nhien Thao Quang Tri Co. Ltd. voor een groep etnische vrouwen en vertegenwoordigers van de lokale overheid en de gemeenschap in de provincie Quang Tri (Vietnam).

Dit gebeurde in het kader van het project PROSPER, dat medegefinancierd wordt door de EU en MCNV. Een van de aandachtspunten van het project is het bevorderen van marktgerichte banden tussen ondernemingen met een sterke sociale verantwoordelijkheid en inheemse gemeenschappen in het gebied.

Ondertekening van een contract tussen de onderneming en de gemeenschap over de levering van niet-hout bosbouwproducten

Het bezoek was gericht op het concretiseren van wederzijds begrip en het opbouwen van vertrouwen voor een win-win zakelijke samenwerking. De etnische arme vrouwen in de gemeente Huong Viet maakten een reis door de hele keten, van de levering van niet-hout bosproducten (NTFP’s) tot het proces van materiaalverwerking en productafwerking. De partijen bespraken samen de kwaliteitseisen en ontwikkelden een actieplan voor toekomstige samenwerking.

Een inheemse vrouw verwerkt de peulen met daarin de zaden van de tungboom

Naast wilde pomelo en de zwarte tungpeulen die momenteel door de vrouwengroep in de gemeente Huong Viet worden geleverd, zou de onderneming haar grondstoffen willen uitbreiden met andere soorten NTFP’s zoals limoen en citroengras en naar andere etnische gemeenschappen in de provincie. Het proces van verwerking van de grondstoffen wordt dan aan de gemeenschappen overgedragen om de transportkosten voor het bedrijf te verlagen en de toegevoegde waarde van de NTFP’s voor de leveranciers inde gemeenschappen te verhogen. Ook aan de verzorging van zaailingen van NTFP’s is veel aandacht besteed.

De onderneming laat verschillende stadia van verwerking en afwerking van producten zien en testen

De groeiende vraag naar NTFP’s in de afgelopen decennia wekt zorgen over duurzaam gebruik, behoud en ontwikkeling van de bosbestanden in het bijzonder, en over het ecosysteem in het algemeen. Met het oog daarop was dit kennismakingsbezoek een stap in de geode richting en werd het gestelde doel bereikt.