Nieuws Centrum

Wisseling van de wacht in onze Raad van Toezicht

Deze zomer heeft er een wisseling van de wacht plaats gevonden in de Raad van Toezicht van MCNV. Voorzitter Marijke Postma liet eerder weten haar werkzaamheden te gaan verminderen en daarom haar tweede termijn niet te willen uitdienen. Marijke, voorzitter sinds 2016, heeft MCNV door de wisseling van directie geleid, in Laos de viering van het 50-jarig bestaan van MCNV bijgewoond en bijgedragen aan twee meerjaren strategieplannen (2017-2021 en 2021-2025). Onder haar voorzitterschap heeft MCNV zijn positie als betrouwbare organisatie met een herkenbaar profiel kunnen verstevigen.

Bij haar afscheid benadrukte Marijke dat Vietnam en Laos altijd een bijzonder plekje bij haar zullen innemen.

“Voor mij is het contact met gemarginaliseerd groepen en de kleinschaligheid van de projecten van wezenlijk belang, meer nog dan de onderwerpen. Van die expertise en van die manier van werken waarmee in Vietnam zoveel bereikt is, kan in de komende jaren in Laos geprofiteerd worden.”

Ook Mattijs Smits neemt afscheid van de Raad van Toezicht. Mattijs heeft vanuit zijn positie als docent in de vakgroep Milieubeleid van de Universiteit Wageningen en met zijn persoonlijke kennis van en ervaring in Zuidoost Azië 7,5 jaar een waardevolle, inhoudelijke bijdrage geleverd. Aandacht voor verbetering van levensomstandigheden en voor de gevolgen van klimaatverandering stonden daarbij voorop.

Nieuwe Leden in de Raad van Toezicht

Begin 2022 hebben we twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht verwelkomd: Cily Keizer en Nathalie Veenman. Cily Keizer heeft meer dan 30 jaar ervaring in internationale samenwerking en heeft lang in Zuidoost Azië gewoond. Nathalie Veenman heeft in Laos gewoond, op beleids- en programmaniveau in de internationale ontwikkeling gewerkt en is nu directeur Communicatie en Ontwikkeling bij de Wildlife Justice Commission.

De Raad van Toezicht heeft Cily Keizer per 15 augustus tot voorzitter verkozen. Op de website stellen zowel Cily als Nathalie zich aan u voorstellen.