15 leiders van microkredietgroepen en potentiële klanten van het microkredieten-project in het district Binh Dai, provincie Ben Tre, hebben onlangs een driedaagse workshop over microfinancieringsvaardigheden voltooid.

In de driedaagse workshop vergroten de deelnemers relevante kennis en kunde op financieel gebied.

De training is bedoeld om deelnemers relevante kennis op het gebied van microkrediet te bieden, waaronder de toegang tot leningen, financiële diensten en het effectieve gebruik van kapitaal, wat bijdraagt aan armoedebestrijding en economische ontwikkeling in de plaats.

Tijdens de driedaagse workshop (17-19 februari) hebben lokale projectcoördinatoren 15 trainees geholpen een fundamenteel begrip te krijgen van het concept ‘krediet’ en ‘kredietgroep’ en gaven richtlijnen voor het ontwikkelen, beheren en coördineren van kredietgroepen, evenals een introductie tot microfinanciering (doel, doelgroep, leningsbeleid, enz.).

De workshop omvatte ook een Q&A, waarin de trainers antwoord gaven op vragen van cursisten over de problemen die ze tegenkwamen tijdens het leiden van en deelnemen aan een kredietgroep.

Bovendien kregen de trainees ook instructies over boekhouding en andere vaardigheden tijdens een excursie om meer te weten te komen over kredietbeheer in het echte leven.

Betere financiële kennis en vaardigheden kunnen het leven van veel vrouwen en hun families helpen veranderen.

“We verwachten dat alle deelnemers de komende tijd nuttige assistenten van het projectbestuur van het district Binh Dai zullen worden”, aldus mevrouw Thi Be Hai, plaatsvervangend hoofd van de raad van bestuur van het project.

  • Het microkrediet- en spaarproject in het district Binh Dai werd in 2009 door MCNV gelanceerd, gefinancierd door Mfm, Nederland.
  • Het project is uitgebreid tot 11 gemeenten en dorpen, biedt financiële diensten en vergemakkelijkt sociaaleconomische inclusie voor meer dan 5.000 achtergestelde en arme vrouwen, ondersteunt de economische ontwikkeling van huishoudens, geeft een antwoord op binnendringing van zout water en op nieuwe plattelandsontwikkeling.
  • Tegenwoordig is het project financieel zelfvoorzienend en wordt het uitgevoerd met toestemming van het provinciale filiaal in Ben Tre van de Staatsbank van Vietnam.