Gezondheid

Leren door gezondheidsonderzoek

Achtergrond

Onderzoek is cruciaal voor het informeren en onderbouwen van MCNV-interventies en voor het begrijpen van de effecten. Het helpt om kennis te genereren die nieuwe ideeën inspireert, innovaties op gang brengt en gegevens levert aan beleidsmakers om hun beslissingen te motiveren en succesvol te implementeren. Het publiceren van onderzoek helpt ook om anderen te informeren over nieuwe processen, methodes, technieken en denkwijzen die bijdragen aan de bestrijding van armoede en verbetering van de gezondheid.

MCNV aanpak

In Laos runt MCNV het vijfjarige LEARN (Lao Equity through policy Analysis and Research Networks) programma, bekostigd door de EU Commissie om de capaciteiten van gezondheidsinstituten te verbeteren. In samenwerking met diverse partners streeft het programma ernaar dat het Laos Nationale Instituut voor Volksgezondheid een ‘centre of excellence’ wordt voor het verschaffen van wetenschappelijk gefundeerde en op de context toegespitste beleidsadviezen. Het doel is om het gezondheidsbeleid zowel binnen Laos als in de bredere Mekong subregio te verbeteren.

Naast MCNV en het Nationale Instituut voor Volksgezondheid brengt LEARN nog een aantal andere partners bijeen om dit doel te bereiken: de Universiteit voor Gezondheidswetenschappen in Laos, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Hanoi School voor Volksgezondheid. De partners komen samen om ervoor te zorgen dat:

 • effectieve en overtuigende data beschikbaar zijn voor beleidsmakers;
 • het Nationale Instituut voor Volksgezondheid en zijn partners meer toegang hebben tot financiën, expertise en informatie;
 • onderzoekers hoogwaardig onderzoek kunnen verrichten en op overtuigende wijze hun resultaten en aanbevelingen kunnen presenteren aan een breed scala aan belanghebbenden.

Verwachte resultaten

Tijdens de vijfjarige implementatie zal het programma diverse activiteiten ondersteunen zoals:

 • internationale beurzen voor Laotiaanse onderzoekers om een PhD te behalen;
 • een gemeenschappelijk Masterprogramma in volksgezondheid aan de Laos Universiteit Gezondheidswetenschappen en de Hanoi School voor Volksgezondheid;
 • het verbeteren van de IT-faciliteiten en het introduceren van een centrum voor e-learning op het gebied van volksgezondheid;
 • het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor het Nationale Instituut voor Volksgezondheid;
 • een breed assortiment aan workshops en trainingen, variërend van ethiek en interdisciplinair onderzoek tot het maken van beleidsnota’s.

Naast dit grote project doet MCNV ook onderzoek op andere gebieden, zoals het effect van landbouwinterventies op voeding en hoe deze uitgebreid kunnen worden, het gebruik van IT bij ontwikkelingshulp, de controle en preventie van malaria, de effectiviteit van zelfhulpprogramma’s bij het emanciperen van mensen die met HIV leven. Daarnaast onderzoeken we barrières bij het implementeren van beleid, zoals bij het verschaffen van geestelijke gezondheidsdiensten of bij de gezondheidszorg voor moeder en kind. Onderzoek wordt vaak gedaan in samenwerking met Nederlandse universiteiten zoals de VU. Het onderzoek is gebaseerd op acties en is zodanig opgezet dat alle mensen in het proces erbij betrokken worden. Voor complexe problemen zoals ondervoeding worden vele belanghebbenden in het onderzoek betrokken en interdisciplinaire methodes toegepast. De bijdrage van MCNV aan onderzoek helpt ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en zorgt ervoor dat we mensen kunnen steunen bij het ontwikkelingsproces naar een betere wereld.

Lees verder

Ergotherapie voor mensen met een handicap

najaarsactie MCNV magazine 2016-03

Dit najaar vragen wij uw bijdrage voor het opstarten van een beroepsopleiding voor ergotherapeuten in Vietnam.

Lees verder

Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

De jeugd in Vietnam, vooral de jeugd van etnische minderheden in bergachtige gebieden, wordt steeds meer geconfronteerd met gezondheids- en sociale problemen.

Lees verder

Netwerk van dorpsgezondheidswerkers

In het zorgstelsel van Vietnam zijn dorpsgezondheidswerkers (village health workers, oftewel VHWs) nauw verbonden met dorpelingen en worden vaak “het verlengstuk van de gezondheidssector” genoemd.

Lees verder

Gehandicapten

Bijna 8% van de Vietnamese bevolking leeft met een handicap en daarvan woont driekwart op het platteland.

Lees verder

Opleiding ergotherapie in Vietnam

Om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar ergotherapeuten, is MCNV begonnen met het opzetten van een beroepsopleiding voor ergotherapie in Vietnam. Vietnam werkt al ruim veertig jaar aan revalidatie van mensen met een beperking, maar deze mensen worden zelden begeleid bij de praktische problemen van alledag. Hoe kun je koken, de was doen, jezelf verzorgen als je een handicap hebt? En hoe red je het op het werk of op school? Daarmee kan een fysiotherapeut je niet helpen, dat is het werkveld van de ergotherapeut.

In Vietnam bestaat nog geen beroepsopleiding voor ergotherapeuten. Alleen in de grotere ziekenhuizen kunnen mensen incidenteel terecht voor ondersteuning door een buitenlandse ergotherapeut of student. Maar de vraag “hoe kan mijn patiënt zich straks thuis redden?” wordt overal in het land steeds vaker gesteld door medici. Uit een MCNV-onderzoek onder (para)medici kwam naar voren dat Vietnam dringend een eigen beroepsopleiding ergotherapie nodig heeft.

Ergotherapeut helpt mensen met een handicap

De MCNV-medewerkers zien in Vietnam voortdurend hoe mensen met een lichamelijke of mentale beperking worstelen om alledaagse handelingen uit te voeren. Hoe kom je met een kunstbeen je huis in, als dit op palen staat en er alleen een wiebelige trap naar boven is? Hoe zorg je voor een gestructureerde dagindeling, als je aan een depressie lijdt? Voorbeelden van de grote behoefte aan een ergotherapeut zijn dan ook overal in Vietnam te vinden. Ook het Vietnamese Ministerie van Volksgezondheid onderstreept nu het belang van ergotherapie door te stellen dat alle revalidatieziekenhuizen in 2020 een afdeling ergotherapie moeten hebben en alle provinciale ziekenhuizen een team van ergotherapeuten.

In oktober 2015 ontving MCNV een subsidie van USAID om een vijfjarig project te organiseren voor het ontwikkelen van ergotherapie trainingen in Vietnam. Doel van het project, dat in samenwerking met Handicap International uitgevoerd wordt, is:

 • het ontwikkelen van een capabele groep ergotherapie trainers in de medische universiteiten van Hai Duong en Ho Chi Minh City;
 • het opzetten van een 4-jarig trainingscurriculum op regionaal niveau;
 • het opstarten van een bachelorprogramma in Hai Duong en HCMC;
 • het inrichten van twee praktijkunits die gebruikt kunnen worden tijdens de trainingsprocedure.

Aan de slag in India

MCNV krijgt bij dit project technische support van de School of Applied Health Sciences aan de Universiteit van Manipa in India. Groepen Vietnamese trainers hebben daar inmiddels een oriëntatiecursus ergotherapie van een maand gevolgd en vijf jonge fysiotherapeuten volgen een cursus Engels en de bacheloropleiding ergotherapie aan de Universiteit van Manipa. Zij gaan bij terugkomst de eerste Vietnamese ergotherapeuten opleiden. Ook gingen sleutelfiguren van het Ministerie van Gezondheid en van de betrokken Vietnamese universiteiten op studiereis naar Manipa. Intussen wordt er een bachelorprogramma ontwikkeld voor fulltime en parttime trainingsprogramma’s en wordt er geschreven aan een syllabus voor een parttime bachelorprogramma dat in 2017 van start zal gaan.

Lees verder

Geestelijke Gezondheid

Geestelijke gezondheidsproblemen vormen een significant deel van de ziektes die ons kunnen treffen, ook in Vietnam. De gezondheidsdiensten en het beleid in Vietnam besteden er slechts beperkt aandacht aan.

Lees verder