Gezondheid

Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

De jeugd in Vietnam, vooral de jeugd van etnische minderheden in bergachtige gebieden, wordt steeds meer geconfronteerd met gezondheids- en sociale problemen.

Lees verder

Netwerk van dorpsgezondheidswerkers

In het zorgstelsel van Vietnam zijn dorpsgezondheidswerkers (village health workers, oftewel VHWs) nauw verbonden met dorpelingen en worden vaak “het verlengstuk van de gezondheidssector” genoemd.

Lees verder

Ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak

MCNV werkt in toenemende mate samen met burgersamenlevingsorganisaties. De burgersamenleving, ook wel het grote publiek, maakt geen deel uit van de overheid of de markt.

Lees verder