Lao PDR

CANTEEN case studies gepresenteerd in afsluitende workshop

Afgelopen december is het project CANTEEN in het district Nong in Laos afgesloten met een workshop waaraan bijna alle partners deelnamen: MCNV, EU, provinciale en lokale autoriteiten. Helaas was het vanwege COVID-19 maatregelen niet mogelijk dat delegaties van subsidiegever AFAS Foundation en MCNV naar Nong reisden om bij de workshop aanwezig te zijn.

Read more

Grotere voedselzekerheid voor de mensen in Nong

Gouden tips tegen de honger

In Nong, het armste district in de provincie Savannakhet in Laos, is ondervoeding een hardnekkig probleem. Enkele jaren geleden begonnen we met het verbouwen van voedzame gewassen op stukjes land nabij de dorpen. Hierdoor hoefden de mensen niet langer het bos in om voedsel te zoeken. De bossen worden minder uitgeput en belangrijke dier- en plantensoorten in het bos blijven bestaan. Een groot goed voor de toekomst!

Read more

Dromen van een leven zonder honger

De voedingsprogramma’s in Phu Yen en Savannakhet in een notendop

we helpen dorpelingen om voedingsrijke gewassen te verbouwen op een stuk land naast hun huis. We leren moeders hoe ze de nieuwe groenten kunnen klaarmaken. De kleinsten krijgen op school of speelplaats elke dag een voedzame maaltijd en we adviseren over schoon drinkwater en hygiëne. Ook is er extra begeleiding voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. We vragen uw steun om honger in deze dorpen voorgoed uit te bannen, onze droom! Met € 25.000 kunnen we dit jaar in beide landen doorgaan met kleine, maar structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid van de dorpsbewoners.

Dank u voor uw (extra) donatie!

Read more