Op 22 april 2017 hebben Monique Smiers en Hoang Phuong Phi, twee afgevaardigden van de Stichting Hulza, een bezoek gebracht aan MCNV’s microfinancieringsproject in de provincie Ben Tre. Zij bezochten de gemeente Thoi Lai in het district Binh Dai, waar in december 2016 een nieuw microfinancieringsproject werd gestart met de financiële steun van de Stichting Hulza.

Thoi Lai is een van de 9 gemeenten in het microfinancieringsproject dat door MCNV en de Vrouwenunie wordt geleid. Vier maanden na de implementatie heeft Thoi Lai microfinanciering verleend aan 138 arme vrouwen met een beginkapitaal van 20.000 Euro, gefinancierd door Hulza. 94 huishoudens hebben hun microlening gebruikt om watercontainers met een hoge capaciteit te bouwen. In deze containers kunnen ze voldoende regenwater verzamelen voor drinkwater tijdens de droge seizoenen. 43 gezinnen hebben een klein bedrag geleend om te investeren in hun bedrijfje, er werd een lening aan een productiegroep verstrekt en 13 leningen om een ziektekostenverzekering te kopen.

Monique Smiers en Hoang Phuong Phi bezochten 8 huishoudens en woonden een kredietgroepvergadering bij. De arme vrouwen waren erg blij om ze de nieuwe watercontainers te laten zien, die een grote hulp waren voor de gezondheid van mensen en vee tijdens de recente klimaatproblemen door droogte en verzilting. Leden van het microfinancieringsproject hebben veel kennis op het gebied van financiële- en productievaardigheden opgedaan tijdens hun maandelijkse groepsbijeenkomsten.

Monique Smiers over het bezoek: “Dankzij de inspanning van MCNV en de Vrouwenunie kan Hulza samenwerken met een echt microfinancieringsproject. Ik geloof dat we de juiste keuze hebben gemaakt om Ben Tre te ondersteunen en onze financiering zal op duurzame wijze meer sociale en economische voordelen bieden aan de arme vrouwen.”