Geen onderdeel van een categorie

Waardeketens verbeteren

Er zijn nog veel vervolgstappen nodig om de armen optimaal toegang te geven tot de economische markt.

Lees verder

Ondernemerschap

De markteconomie biedt een deel van de marginaliseerde bevolking kansen om te ontsnappen aan de armoede.

Lees verder