PROSPER

Oude ambachten, nieuwe inkomsten

Community Development zorgt voor extra werk

Sinds 2019 steunt MCNV in Quang Tri het meerjarige bosbouwproject Prosper voor boeren en bosbouwers. Met duurzaam geproduceerd hout kunnen zij hun inkomsten verbeteren en samen zorgen ze voor behoud en bescherming van het bos.

Read more

Magazine 2022-1

Voor een download van magazine 2022-1 klik  hier.

magazine_2022-1-def-LR
magazine 2022-1
Read more

MCNV werkt samen met EU aan het bevorderen van duurzaam bosbeheer in reactie op klimaatverandering

Tom Corrie, attaché bij de EU-delegatie in Vietnam, spreekt tijdens het evenement


Op 26 juni 2020 organiseerden MCNV en de organisatie voor certificering van kleinschalige bosbouw in Quang Tri (SFCG) samen in Dong Ha een workshop ter gelegenheid van de lancering van het project ‘Bevordering van duurzaam partnerschap tussen maatschappelijke organisaties en ondernemingen voor duurzaam bosbeheer in het kader van klimaatverandering’ (PROSPER).


Het evenement bracht vertegenwoordigers van de delegatie van de Europese Unie in Vietnam, het coördinerende comité voor de hulp aan de bevolking (de Vietnam-unie van vriendschapsorganisaties), het provinciale volkscomité, het ministerie van Buitenlandse Zaken, MCNV, ondernemingen in de bosbouwsector en vertegenwoordigers van begunstigde gemeenten bij elkaar.


PROSPER-project met een totale waarde van 800.000 euro voor de periode15 februari 2020 – 15 februari 2023) wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU) en MCNV, en heeft als doel het bevorderen van een duurzaam partnerschap tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven voor duurzaam bosbeheer in het kader van klimaatverandering.
De workshop diende als informatie-uitwisselingsplatform voor de autoriteiten, overheidsinstanties, bedrijven en boseigenaars. Onderdeel van de workshop was een discussie van belanghebbenden om suggesties te doen voor een effectievere uitvoering van het project.

“Ik ben blij hier vandaag bij de lancering van het PROSPER-project te zijn. De timing is goed, want de EVFTA (EU-Vietnam Free Trade Agreement) is geratificeerd door zowel de EU als Vietnam en onze overeenkomst over beter hout- en bosbeheer is iets meer dan een jaar geleden in werking getreden. Dit project brengt veel van de belangen van de EU hier in Vietnam, op het gebied van milieu, handel en duurzame ontwikkeling, in één project samen. De initiatieven die in Quang Tri geïmplementeerd worden en gepromoot in het kader van het project, zullen zeer relevant zijn voor de bredere context van Vietnam – een land dat behoort tot de meest kwetsbare voor klimaatverandering en met een hoog risico op ontbossing.”

In de context van klimaatverandering vereist duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen goed bestuur en de bereidheid van lokale gemeenschappen om deel te nemen aan milieuvriendelijke plannen voor land- en bosgebruik.


De provincie Quang Tri is een steeds voorloper geweest in het betrekken van kleine boeren in SFM en FSC®. In 2014 werd de Quang Tri Smallholder Forest Certification Group (SFCG) Association de eerste associatie van kleine boeren in Vietnam die werd erkend als rechtspersoon en gecertificeerd voor FSC®.


Gebaseerd op resultaten, zal PROSPER worden geïmplementeerd via de Quang Tri SFCG Association, met de nadruk op het opbouwen van capaciteit op SFM en het bevorderen van toeleveringsketens van niet-hout bosproducten en plantagehout. Doelgroepen zijn zowel de huishoudens en coöperatieve boseigenaars die zich aansluiten bij FSC®-gecertificeerde acaciaplantages als de eigenaren (gemeenschappen en huishoudens) van natuurlijk bos.


Het project zal 60 onderafdelingen van de associatie ondersteunen, ongeveer 3.000 boeren die als huishouden, in een coöperatie of in een gemeenschap, eigenaar zijn van een bosperceel. Het project zal de komende 3 jaar 1.500 hectare aangeplante bossen helpen de FSC®-status te bereiken en SFM zal worden toegepast op 600 hectare natuurlijke bossen.

https://mcnv.org/wp-content/uploads/2020/06/%C3%94ng-Ph%E1%BA%A1m-D%C5%A9ng-ph%C3%A1t-bi%E1%BB%83u-2048x1365.jpg
MCNV Country Director Mr.Pham Dung spreekt op het event


Volgens Mr. Pham Dung, MCNV directeur Vietnam, is de provincie Quang Tri, waar de organisatie in 1968 haar steun aan Vietnam begon, nog steeds de belangrijkste regio voor MCNV. De afgelopen 15 jaar heeft MCNV haar focus in de steun voor Vietnam gediversifieerd door ook projecten met als thema levensonderhoud en klimaatverandering en dergelijke uit te voeren.

“We kijken uit naar de resultaten van PROSPER, waarmee de welvaart van de mensen -kleine boeren, partnerbedrijven – zal verbeteren, het groen van Quang Tri wordt behouden en we bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de provincie”, zei hij.

Read more