Er zijn nog veel vervolgstappen nodig om de armen optimaal toegang te geven tot de economische markt.