Testimonial: versterken van de positie van vrouwen

Huyen (middle)

June 15, 2016
WU, Ben Tre

“Doodeng vond ik het, om mijn verkiezingsprogramma te moeten verdedigen tegenover een zaal vol afgevaardigden. Ik had thuis geoefend met een bandje, mijn speech ingesproken en steeds opnieuw afgeluisterd, zodat ik op alle vragen voorbereid zou zijn. Maar ze stelden amper vragen, want ze vonden dat ik een heel goed programma had. Nu ik gekozen ben ga ik aan de slag voor de vrouwen in mijn provincie. Ik wil de betrokkenheid van vrouwen in de politiek vergroten, het microkrediet voor vrouwen uitbreiden en ik ga op zoek naar fondsen voor de allerarmste mensen.” – Huyen (22), gekozen in het districtsbestuur

Testimonial: Klimaatverandering / verzilting


June 16, 2016
Ben Tre, Mekong delta

“Op mijn plantage verbouw ik guave. Ik ben vier jaar geleden begonnen, er staat hier nu 9000 m2 aan bomen. Dit is het eerste jaar dat ik echt bang ben dat onze oogst gaat mislukken. Het is veel te droog en de grond is helemaal zout geworden. We zitten hier best ver van de zee af, maar het zeewater stroomt via de rivieren ons land binnen. Er zijn al veel bomen dood gegaan en de bomen die het nog wel doen dragen geen vruchten. Overal zie ik dorre bladeren. Ik verlies nog meer bomen als het niet heel snel gaat regenen. Dan valt er misschien nog wat te redden”. – Mevrouw Thac, eigenaar plantage

Testimonial: Microfinanciering


June 16, 2016
Binh Hue, Dai Hoa Loc, Ben Tre

“Vandaag stemmen we over een nieuwe deelneemster voor onze kredietgroep. Kennen we haar goed, is ze eerlijk en betrouwbaar, werkt ze hard? Dan mag ze meedoen en krijgt ze een lening voor een koe of een winkeltje. De spelregels voor onze kredietgroep hebben wij samen opgesteld en we houden elkaar er ook aan. We zijn heel succesvol in deze groep! Van het terugbetaalde geld kunnen we sparen, zo hebben we wat reserve voor moeilijke tijden. We komen elke maand bij elkaar en we doen dan ook steeds iets leuks, vandaag gaan we samen zingen.” – Mevrouw Yen, voorzitter Microkredietgroep

Testimonial: Microfinanciering / Droogte


June 16, 2016
Binh Hue, Dai Hoa Loc, Ben Tre

“Ik heb van mijn eerste lening een koe gekocht. Vandaag vraag ik een nieuwe lening voor een watercontainer. Ik zorg voor mijn moeder en mijn twee kinderen. We hebben haast geen drinkwater meer. Wel zout water, daar was ik onze kleren in en mezelf. Maar mijn koe heeft ook drinkwater nodig, wel 20 liter per dag. Met een watercontainer kan ik 3000 liter regenwater opvangen. De lening is 5 miljoen Dong maar je moet zelf ook 2 miljoen bijdragen. Ik heb bijna genoeg gespaard voor de container.” – Mevrouw Tuyen (41), lid Microkredietgroep

Testimonial: Microfinanciering / productiegroep


June 16, 2016
Dai Hoa Loc, Ben Tre

“In mijn huis verwerk ik grove zoutkristallen tot keukenzout, door het te koken en te zeven. Het is heel zwaar werk, de hele dag boven de kokende zoutbassins. Maar ik heb hulp van vijf arme vrouwen uit het dorp. Zij brengen het fijne zout naar de markt voor me. En ze helpen me met het tillen van de zakken rijstvlies, die ik gebruik om het vuur te stoken. Dat zware sjouwen kan ik niet meer alleen, ik doe dit vanaf mijn 18e. Van de kredietgroep kon ik een hogere lening krijgen waarmee ik de vrouwen elke dag kan betalen. Zo kan ik ze helpen om voor hun familie te zorgen. Een kilo zout levert maar 11
cent op, maar het lukt me zelfs om wat te sparen!” – Mevrouw Xuan (55), eigenaar Microkrediet productiegroep

Testimonial: verzilting

June 16, 2016
Dai Hoa Loc, Ben Tre

“Dit jaar is het water dat uit de leiding komt veel zouter dan normaal. Je kunt het niet meer drinken, zoveel zout zit er in. Maar wij hebben ook drinkwater nodig voor allerlei medische handelingen en om het gebouw te reinigen. De vloeren en de medische spullen kun je niet met zout water schoonmaken. De mensen in het dorp worden vaker ziek van het zoute water. Er is nu 30% meer diarree en hoge bloeddruk komt ook veel vaker voor. Het medisch centrum heeft per maand 8000 liter water nodig. Nu hebben we aan de overheid een extra watercontainer gevraagd, maar ze laten ons wachten en het regenseizoen is al begonnen.” – Dokter Dan, hoofdarts medisch centrum

Testimonial: verzilting (2)

June 16, 2016
Dai Hoa Loc, Ben Tre

“In deze gemeenschap zijn drie scholen met in totaal 180 kinderen. Uit onze waterleidingen komt nu alleen nog maar heel zout water. Er zit 30% zout in, het is ondrinkbaar. De kinderen moeten een flesje water van thuis meenemen naar school. We vroegen alle ouders en leraren om een geldlening voor de aanschaf van een regenwaterreservoir. Maar de mensen hier zijn erg arm en niemand kon zich een lening veroorloven, ook de leraren niet. Omdat de nood zo hoog is hebben we een eenmalige gift gekregen om toch een watercontainer te kunnen aanschaffen.” – Mevr. Nhan, hoofd kleuterschool

Testimonial: sociale integratie

June 16, 2016
Phu Vang, Binh Dai, Ben Tre

“Mijn huis heet Friendship House, het is in 2014 gebouwd met geld van de dorpsbewoners, de overheid en MCNV. Het was een speciaal ouderenproject. Daarvoor woonden mijn dochter Van en ik in een gammel hutje met lekkend dak. Omdat we alle twee erg ziek zijn kunnen we niet meer werken en we hebben geen geld. Nu heb ik van mijn dorpsgenoten dit nieuwe stenen huis gekregen en van de overheid het recht om dit land tot mijn dood te mogen gebruiken. Ik heb altijd in een echt huisje willen wonen en nu, op mijn oude dag, is mijn droom uitgekomen.” – Mevrouw Bieu (81 jaar) bewoonster Friendship House

Testimonial: klimaataanpassingen in de landbouw

June 18, 2016
Ca Hong, Khánh Hòa

“De overheid zei dat er in dit klimaat en op deze grond geen pomelo’s konden groeien, maar ik ben er toch mee begonnen. De pomelo’s doen het hier juist heel goed, dat komt vooral doordat we keihard werken. Het is dit jaar zo droog dat de vruchten nog klein en licht zijn. Daarom leggen we vandaag een nieuwe waterbron aan. We moeten dertig meter diep graven, met de hand! Gelukkig helpen de buurjongens. Het zit wel eens tegen maar ik laat nooit mijn schouders hangen. Nu we succesvol zijn wil de overheid ons idee wel overnemen, dat maakt me trots.” – Nong Thi Bach, eigenaar fruitplantage

Testimonial: Levensonderhoud / capacity building

June 18, 2016
Ba Dui, Ca Hong, Khánh Hòa

“Mijn leven veranderde compleet toen ik mocht meedoen aan een training van MCNV over het beschermen van gewassen. Ik leerde er hoe je mest en zaden kunt gebruiken. Van de dorpsbewoners kreeg ik daarna een lening om een winkel te beginnen in landbouwproducten. Ze hadden wel vertrouwen in mij, dat ik dat goed zou kunnen. En ja, het loopt best goed. Ik werd daarna gekozen tot dorpshoofd. Mijn winkel heet Khánh Hà, dat is de naam van onze provincie Khánh Hòa samen met Holland. Een idee van mijn dorpsgenoten.” – Mevr. Tham (33), dorpshoofd en winkelier

Testimonial: capacity building / landbouw

June 20, 2016
Nong Vilay, Laos

“Nong is de allerarmste gemeente in de provincie Savannaketh. Er liggen hier nog veel onontplofte bommen en granaten in de grond, vanwege de nabijheid van de Ho Chi Minh route. We konden pas vanaf 2000 opnieuw met landbouw beginnen, maar nog steeds heel mondjesmaat want de oorlogsresten zijn nog niet overal opgeruimd. De mensen in Nong moeten eerst voldoende te eten hebben en daarna kunnen we stap voor stap verder werken aan de ontwikkeling van het gebied. MCNV is heel goed in het versterken van mensen. Ze beginnen met het trainen van de stafleden die daarmee weer anderen kunnen informeren. Daarom werken we heel graag samen met MCNV.” – Dhr. Bunnhom, districtsgouverneur

Testimonial: Veilig en gezond voedsel produceren

June 20, 2016
Along Village, Nong, Laos

“Wij komen elke week bij elkaar om over belangrijke dingen te praten. De mannen zitten apart van de vrouwen, zo doen wij dat altijd. Vandaag bespreken we wat we het hardste nodig hebben in ons dorp. Onze kinderen zijn ondervoed, ze hebben andere voeding nodig hebben we geleerd. Maar we kunnen nog wel wat advies gebruiken voor onze nieuwe groentetuin, niet alles lukt ons meteen. We willen graag een workshop over het kweken van de zwarte bonenplant, dat is een wens van onze vrouwen. Zo’n workshop verbetert uiteindelijk de gezondheid van alle dorpsbewoners.” – Dorpshoofd Along Village

Testimonial: Veilig en gezond voedsel produceren (2)

June 20, 2016
Along Village, Nong

“Ik heb drie jaar geleden meegedaan aan een workshop tuinieren van MCNV. Dat vond ik erg leerzaam. We kregen daarna zaden om zelf een moestuintje te beginnen. We leerden ook hoe je plantjes kunt vermeerderen: we steken ze nu per stuk in een hoopje koeienmest, dan groeien ze snel. We hebben ook veel gelachen met elkaar. Toen we de eerste sla konden oogsten hebben we er maar soep van gekookt, want niemand van ons dorp wist dat je sla rauw kunt eten! Ik zou nog wel graag kookles willen volgen, om te leren hoe ik de groenten het beste kan klaarmaken voor mijn kinderen”. Mevr. Son (45), moeder van 7 kinderen, deelneemster voedingsprogramma

Testimonial: Voeding / Moeder & kind

June 20, 2016
Xuan Yai Village, Nong

“De meeste vrouwen in ons dorp hebben vijf of meer kinderen. Elke maand komt er een verpleegkundige uit het gezondheidscentrum in de stad naar ons dorp. Ze kijkt of onze baby’s nog gezond zijn. En elke drie maanden worden alle kinderen onder de vijf jaar gewogen en gemeten, of ze wel zwaar en lang genoeg zijn voor hun leeftijd. Moeders die net bevallen zijn krijgen extra vitamines om op kracht te komen. En de vrouwen leren nu ook om anders te koken voor onze kinderen. Onze gezondheid vinden we hier het allerbelangrijkste: als je gezond bent volgt de rest vanzelf.” – Stamhoofd Xuan Yai village

Testimonial: gehandicaptenorganisatie

June 21, 2016
Vin Thu, Vinh Linh

“Onze zelfhulpgroep voor gehandicapten begon in 2000 met 1500 euro startgeld. Nu hebben we 18.000 euro in het fonds waarvan we al 97 gehandicapten een lening konden geven voor een bedrijfje. Het geld komt van Nederlandse donateurs en subsidies, maar over vijf jaar hopen we zelfstandig te kunnen doorgaan. We organiseren zelf ook fondsenwervende activiteiten, zoals concerten in het dorp. Dat is steevast een groot succes, niet alleen voor het zelfvertrouwen van onze leden, maar ook qua inkomsten. Wij doen dit allemaal vrijwillig naast ons werk. Het begeleiden van de mensen kost veel tijd en energie en niet iedereen van ons is even fit. We overwegen nu om iemand aan te nemen tegen betaling, om ons te kunnen helpen.” – Le Huu Bang, voorzitter gehandicaptenorganisatie en restauranteigenaar

Testimonial: handicap / sociale integratie

June 21, 2016
Vin Thu, Vinh Linh

“Door een bedrijfsongeval kreeg ik problemen met mijn benen, maar ik heb twee jaar lang oefeningen gedaan tot ik weer kon lopen. Daarna zijn we een bedrijfje gestart met een varken, vijf koeien en wat kippen. Er is zoveel vraag naar kip voor bruiloften, dat ik nu een extra kippenschuur laat bouwen voor 500 kippen. Dat is mogelijk door een lening van de gehandicaptenorganisatie en geld van mijn ouders. Ook zijn we met een visvijver begonnen en kweken we pepers in de tuin. Wij zitten niet gauw bij de pakken neer, als er iets misgaat. Vroeger was ik onafhankelijk, maar had ik niets. Nu ben ik afhankelijk van hulp, maar heb ik een vrouw, een zoon, een tweede op komst en een goed lopend bedrijf. Ik ben heel trots op wat we opgebouwd hebben!” – Than Gong Hao (39), boer en lid van gehandicaptenorganisatie

Testimonial: mentale gezondheid

June 21, 2016
Vin Thu, Vinh Linh

“Mijn zoon Nam lijdt al twintig jaar aan schizofrenie. Hij krijgt nu wel de juiste medicijnen, maar we hebben veel problemen met zijn gedrag. Nam houdt van roken en drinken, hij heeft nooit zin om op het veld te werken. Soms is hij agressief, ik heb de keukenmessen al verstopt. Mijn man en ik zijn wel eens bang voor hem. Twee jaar geleden kwam ik bij deze familiegroep en daar heb ik heel veel steun aan. Ik kan hier delen wat ik allemaal meemaak met mijn zoon en van de andere groepsleden leer ik hoe ik op hem moet reageren, als hij agressief wordt. De sfeer in onze groep is rustig en vrolijk, dat helpt me enorm. ” – Mevr. Nquyen Thi Duy (74), deelneemster Mental Health familiegroep

Testimonial: mentale gezondheid (2)

June 21, 2016
Vin Thu, Vinh Linh

“In mijn district zijn drie zelfhulpgroepen voor mensen met een psychische ziekte. Toen ik net begon met begeleiden vond ik het heel lastig om deze mensen te benaderen. Hoe maak je echt contact met iemand met een psychische ziekte, hoe krijg je een band met elkaar? Ik volgde in 2013 een cursus omgaan met mentaal zieken en dat heeft me enorm geholpen. We leerden hoe je de juiste vragen moet stellen, hoe je moet doorvragen en hoe je je veilig kunt voelen. Ik merk dat het werkt en niet alleen bij mezelf: de groepsleden lukt het nu ook beter om contact te maken met elkaar. Daar heeft elk mens behoefte aan.” – Tran Thi Ly (43) dorpsgezondheidswerker

Testimonial: ergotherapie

June 21, 2016
Vin Thu, Vinh Linh

“Toen ik twintig was kreeg ik rugletsel en gewrichtsproblemen door het zware werk in de bouw. Nu heb ik een distilleerderij en een winkeltje in mijn huis. Het is zwaar werk voor mij, ik kan maar moeilijk door het huis heen lopen. Als er klanten komen om iets te kopen roep ik van achteren: het is hier zelfbediening! Ook sjouwen met de houtvoorraad lukt me niet meer. Gelukkig helpen de mannen uit het dorp me daarmee. ’s Avonds ben ik heel erg moe en heb ik veel pijn. Van de pijnstillers krijg ik maagpijn. Ik hoop dat ik hier nog lang kan blijven wonen en werken. Ik wil het liefst alles zelf blijven doen, zonder steeds de hulp van anderen te hoeven vragen.” – Mevr. Le Thi Ninh (61) lid gehandicaptenorganisatie en winkelier

Testimonial: handicap

June 24, 2016
Na Sang, Muong Cha, Dien Bien

“Ik kan niet lopen, ik ben zo geboren. Ik woon in een schuurtje naast het huis van mijn zuster. Zonder haar hulp kan ik helemaal niets. Het water moet gekookt worden voordat ik het kan drinken, maar iemand anders moet dat voor mij doen. Vorig jaar kwamen onderzoekers van MCNV hier op bezoek om te kijken wat voor soort hulp ik nodig heb om te kunnen eten, wassen, aankleden. Daar gaan ze nu studenten voor opleiden, heb ik gehoord. Voor mezelf wens ik alleen een beter huisje en een regenwatercontainer.” – Lo Thi Phuong (59 jaar), deelneemster MCNV onderzoek

Testimonial: handicap

June 24, 2016
Na Sang, Muong Cha, Dien Bien

“Ik woon met mijn oudere broer en mijn ouders in deze paalwoning. Op mijn zevende werd ik ziek en nu heb ik problemen met mijn benen en gewrichten. Er komen bijna geen mensen op bezoek bij mij. Mijn broer zegt dat ik daarom niet goed kan praten. Van de dorpsgezondheidswerker heb ik geleerd hoe ik zelf van de trap naar beneden kan komen. Ik gebruik mijn armen als een soort hefboom. Op goede dagen kan ik ook werken, ik help met het repareren van de vissersnetten. Toen de onderzoekers van MCNV mij vroegen wat ik nodig heb, zei ik dat naar school gaan mijn allergrootste wens is. Maar daar heb ik wel hulp bij nodig.” – Luong Van Nang (28), deelnemer MCNV onderzoek

Testimonial: Seksuele & reproductieve gezondheid

June 24, 2016
Muong Cha, Dien Bien

“Van onze 700 leerlingen behoren er 630 tot etnische minderheden. We hebben tot onze spijt een laag percentage geslaagden. Dat komt doordat de meisjes al heel jong van school gaan. Als ze trouwen of zwanger worden moeten ze meteen stoppen, dat is de traditie. Zelfs als ze al bijna klaar zijn met hun opleiding. De ouders moedigen hun dochters juist aan om al op jonge leeftijd te laten zien dat ze vruchtbaar zijn want dat zou hun waarde op de huwelijksmarkt verhogen. Wij geven seksuele voorlichting in de taal van de scholieren. MCNV helpt ons met het schrijven van een nieuwe
lesmethode. Geen droog verhaal, maar een echte discussie met de jongeren en veel muziek en activiteiten eromheen. Zo proberen we stap voor stap het tij te keren en de meisjes een kans te geven hun opleiding af te maken.” – Tran Van Cuong, adjunct-directeur middelbare school

Testimonial: Seksuele & reproductieve gezondheid (2)

June 24, 2016
Na Sang, Muong Cha, Dien Bien

“De Muong die in deze regio wonen zijn erg arm, ze hebben geen geld voor medische hulp. Laatst hielp ik een vrouw van 26, die tijdens haar zwangerschap ernstig ondervoed was geraakt. Haar familie had geen geld om de nodige extra voeding te kopen. Ik heb toen zelf maar noodles voor haar gekocht, zodat ze wat kon aansterken. Als vroedvrouw zie ik hier dagelijks de gevolgen van eenzijdige voeding en ondervoeding, zowel bij moeder als kind. Een ander probleem is dat de zwangere vrouwen, vaak nog meisjes, niet op tijd hierheen komen om zichzelf te laten onderzoeken. Het vervoer van en naar het ziekenhuis is vaak onbetaalbaar voor de Muong, sommigen wonen 60 kilometer verderop. We willen ze helpen met advies over goede voeding, zodat hun kindje een betere start krijgt. “ – Lo Thi Ma, vroedvrouw

Testimonial: Seksuele & reproductieve gezondheid / gender

June 24, 2016
Muong Cha, Dien Bien

“Toen we trouwden was ik 13 jaar, mijn man was toen 18. Ik zat in de vierde klas van de middelbare school toen ik zwanger werd en ik moest meteen van school af. Het is onze traditie dat vrouwen na hun huwelijk bij hun schoonfamilie intrekken. Mijn ouders wonen 200 kilometer verderop. Dat vind ik heel erg, ik voelde me in het begin erg eenzaam. Omdat we zo jong getrouwd zijn is het best moeilijk voor ons om elkaar goed te begrijpen. We kunnen ook heel weinig tijd met zijn tweeën doorbrengen, er zijn altijd wel familieleden bij. Ik mis school heel erg, ik hield van aardrijkskunde en geschiedenis en ik had veel vriendinnen. Nu heb ik geen idee wat de toekomst brengt, ik zou wel een eigen huisje willen.” – Sung Thi Sung (19 jaar), moeder van Chuong (6)

Testimonial: Seksuele & reproductieve gezondheid / gender (2)

June 24, 2016
Muong Cha, Dien Bien

“Ik ben bezig met het borduren van stof voor onze traditionele klederdracht. Dat doe ik graag, het is een secuur werkje. Ik woon met mijn man Tang samen met twintig familieleden van hem. Tang zit nu
nog op school, maar ik moest van school af toen ik zwanger werd. Na de geboorte wist ik niet wat ik met de baby moest doen, hoe ik voor hem moest zorgen. Mijn schoonmoeder heeft me toen geholpen. Af en toe doen Tang en ik iets leuks samen, we houden van koken en we vinden het leuk om de baby samen in bad te doen. We krijgen ook hulp van een oudere man uit het dorp, die ons leert hoe we met elkaar moeten omgaan. Mijn oudere zus was ook heel jong toen ze een baby kreeg, dat is normaal bij ons.” – Ho Thi The (16), moeder van baby Quan (2 maanden)

Testimonial: HIV / AIDS

June 25, 2016
Thanh An, Dien Bien

“Toen ik in 2010 erg ziek werd kwam ik er achter dat ik HIV-besmet ben. Mijn man gebruikt drugs, mijn dochter is ook ziek. Ik kon toen alleen maar huilen, ik wilde niet meer eten. Maar toen ik in contact kwam met de Sunflower-groep, veranderde dat. Alles wat ik daar hoorde van de andere vrouwen met HIV was nieuw voor mij. Ik heb er heel veel van geleerd. We komen twee keer per maand bij elkaar en daarna voel ik me altijd veel beter. Met een kleine lening kocht ik een zeug en ze is nu zwanger. De biggetjes kan ik straks verkopen op de markt. Dan kan ik mijn lening aflossen en sparen voor de toekomst van mijn dochter. “ – Lo Thi Van (29), lid Sunflower-groep

Testimonial: HIV / AIDS (2)

June 25, 2016
Thanh Hung, Dien Bien

“Mijn man, mijn zoon en ik leven bij de dag. De ene dag gaat het beter dan de andere. We zijn alle drie HIV-besmet waardoor we niet veel energie hebben. We kunnen niet meer voor een baas werken. Ik zorg nu voor de dieren en de moestuin, dat lukt me wel. We zijn best eenzaam, er komen weinig mensen uit het dorp langs voor een praatje. Gelukkig kan ik naar de bijeenkomsten van de Sunflower groep gaan. Daar heb ik een training dierenverzorging gevolgd en nu houd ik samen met twee andere vrouwen een varken. Soms vergeet ik haar te voeren, van de medicijnen word ik vergeetachtig, maar dan helpen de anderen me herinneren. Dit jaar was onze zeug de eerste met zes biggetjes, daar zijn we heel trots op!” – Lo Thi Suoi (26 ), lid Sunflower groep