Geen onderdeel van een categorie

Vrouwen Unie – Laos

MCNV werkt nauw samen met de Vrouwen Unie in het district Nong, om samen de gendergelijkheid in het district te bevorderen.

Binnen het TEA programma heeft de Vrouwen Unie een sleutelrol bij het versterken van de capaciteit van de zogenaamde “village development committees”. Ze helpen bij het managen van de rijstbanken en de dorpsontwikkelingsfondsen om zo de armoede aan te pakken. De Vrouwen Unie promoot ook de betrokkenheid van vrouwen bij inkomen genererende activiteiten.