Geen onderdeel van een categorie

Lokale partners – Vietnam

De officiële partner in MCNV ’s CMHLD programma in de provincie Khanh Hoa is het District People’s Committee. In dit comité zijn alle lokale dienstverleners vertegenwoordigd, zoals het gezondheidscentrum, de divisie landbouwontwikkeling en de Raad van de etnische minderheden. Door de activiteiten zijn ook de Vrouwen Unie van het district, de Boerenbond en het Rode Kruis betrokken. Deze samenwerking is belangrijk voor de coördinatie en integratie van de programma activiteiten binnen de reguliere overheidsprogramma’s. Op deze manier kunnen succesvolle door het programma geïnitieerde pilots snel worden overgenomen door interventies en beleid van de overheid. Sinds vele jaren heeft de provinciale overheid 25-30% aan het programma budget toegevoegd.

Voor gezondheidsaspecten, zoals ondervoeding zijn de dorpsgezondheidswerkers de belangrijkste partners. Voor de ontwikkeling van levensonderhoud werken we samen met het Netwerk van Landbouwvoorlichters uit de dorpen. Dit netwerk is in 2008 opgericht tijdens het CMHLD programma. Het CMHLD programma ontwikkelt nog steeds haar meeste plannen direct samen met de dorpelingen. De dorpelingen zijn ook de belangrijkste uitvoerders van de activiteiten, en beheren hun eigen dorpsontwikkelingsfonds. Uit dit fonds worden microkredieten verstrekt aan mensen voor de ontwikkeling van activiteiten op het gebied van levensonderhoud.