Word donateur

Via dit formulier kun je je aanmelden als donateur.

Privacy Policy

Doe een gift

Je kunt online anoniem doneren. Klik hier!

Internetbankieren

Je kunt zelf een geldbedrag overmaken op onze bankrekening (NL16 INGB 0001 0904 00 of NL90 TRIO 0338 5367 60) of een machtigingsformulier invullen. Middels dit formulier kunt je MCNV machtigen om een door jou te bepalen geldbedrag te incasseren.

Andere manieren van geven

Klik hier voor informatie over geven met belastingvoordeel, geven als bedrijf, of schenken bij testament

Wat kunnen wij doen met jouw donatie

Dankzij donaties van particuliere donateurs, familie- en vermogensfondsen, bijdragen van o.a. het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Europese Unie en andere Internationale subsidies kan MCNV haar werk voortzetten. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel verbeterd aan de medische zorg en het leven in Vietnam en ook in Laos wordt het leven langzaamaan beter, maar er is nog veel te doen en ons werk is nog niet klaar.

MCNV wil zich de komende jaren blijven inzetten om diverse problemen te helpen oplossen waarvoor de Vietnamese en Laotiaanse bevolking zich gesteld ziet. Ongeacht of dat is als gevolg van de vele jaren oorlog en isolement in het verleden, of door natuurrampen zoals overstromingen, langdurige droogte en tyfoons.

MCNV richt zich met name op het verbeteren van de leef- en gezondheidssituatie van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie -zoals de meest arme mensen, vrouwen, mensen met een handicap en etnische minderheden- die (nog) niet profiteren van de economische ontwikkelingen en veelal wonen in de bergen en ver afgelegen gebieden. Het MCNV wil graag blijven, maar dat kan alleen samen met jou!

De giften van particuliere donateurs en particuliere fondsen vormen het hart van de organisatie. Voor het verkrijgen van (overheid)subsidies is een eigen financiële bijdragen voorwaarde. Alleen met de financiële hulp en het vertrouwen van particuliere donateurs kunnen wij hiervoor in aanmerking komen.