Campagnes

Sinds de oprichting van MCNV, ruim 45 jaar geleden, hebben we kunnen rekenen op de steun van trouwe individuele donateurs in Nederland om onze programma’s en projecten in Vietnam en Laos uit te voeren. Hoewel MCNV vandaag de dag nog steeds ruim 5.500 individuele donateurs heeft, weten we dat dit aantal geleidelijk afneemt. Mensen worden ouder, hebben minder financiële ruimte of overlijden waardoor het donateurschap eindigt. Een oplossing om te compenseren voor het verlies van individuele donateurs is om meer middelen te mobiliseren van familie- en vermogensfondsen en institutionele donoren. Sinds 2010 doen we ook een beroep op donaties van particulieren, bedrijven en organisaties in Vietnam. De verschillende bronnen van inkomsten zijn van groot belang om de projecten en programma’s ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen.

Dromen worden Daden

Help tienermeisjes in Huong Hoa op eigen benen te staan
.. lees verder ..

Samen werken, samen uit de armoede!

Begeleiding van productiegroepen in Ben Tre Sinds 2009 ondersteunt MCNV kredietgroepen voor vrouwen in de armste dorpen in de zuidelijke kustprovincie Ben Tre. De vrouwen lenen een klein geldbedrag en kopen een koe of een varken om hun inkomen aan te vullen. Er is sindsdien veel ten goede veranderd in het leven van deze vrouwen: ze verdienen wat extra voor hun familie, lossen het geleende geld af en kunnen soms zelfs een beetje sparen. Samen lukt het de vrouwen steeds beter om tegenslagen te overwinnen.
.. lees verder ..

Baby Le Mo Than: in 45 dagen 3 pond aangekomen!

Beter eten voor ondervoede kinderen, dankzij de lokale Village Health Workers Organisation die met steun van MCNV ervaring had opgedaan met bestrijding van ondervoeding, is baby Than 3 pond zwaarder geworden in 45 dagen.
.. lees verder ..

Oude tradities zetten jongeren op achterstand

Het is haast niet voor te stellen in deze tijd van vooruitgang maar in sommige dorpen in Vietnam bepalen eeuwenoude tradities nog steeds het dagelijks leven. Tienermeiden worden jong zwanger, moeten trouwen en meteen van school af. De jongeren willen deze traditionele manier van leven doorbreken, maar hoe doe je dat? MCNV heeft een plan gemaakt om te helpen en met uw steun lukt het!
.. lees verder ..

Maak een film van je leven!

Documentaires inspireren arme vrouwen   MCNV is samen met het Vietnamese Centrum voor Vrouwen en Ontwikkeling begonnen aan een uniek tweejarig filmproject ‘Filming Development’, waarin een groep getrainde vrijwilligers een aantal documentairefilms maakt over het dagelijks leven van vrouwen in Vietnam.
.. lees verder ..

Praten = meedoen!

Logopedie helpt kinderen met handicap In MCNV’s revalidatiecentrum in Phu Yen hebben veel kinderen door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen nog extra problemen. Ze kunnen niet of nauwelijks goed praten en sommigen hebben problemen met slikken. Het is belangrijk om de spraak- en taalproblemen van deze kinderen zo jong mogelijk aan te pakken met logopedie. Ze hebben daar de rest van hun leven voordeel van!
.. lees verder ..

Steun de mensen in Quang Tri

Hartenkreet vanuit MCNV kantoor Centraal Vietnam – Wij laten de mensen in Quang Tri niet in de steek! Het werk van MCNV in de provincie Quang Tri is vanaf het prille begin mogelijk gemaakt door de bijdragen van donateurs in Nederland. Zes jaar geleden lukte het ons een flinke subsidie te verwerven waarmee we extra programma’s en medewerkers konden bekostigen. Maar die subsidieperiode is vorig jaar afgelopen en we slaagden er nog niet in om nieuwe bronnen te vinden.
.. lees verder ..

Steun de werkbijen van Vietnam

kerstactie MCNV Magazine 2016-04 Overal in Vietnam zijn vrouwen hard aan het werk, op de rijstvelden, in winkeltjes en restaurantjes, maar ook straten vegen in Hanoi en Ho Chi Minh-stad in het holst van de nacht. Als echte werkbijen houden deze vrouwen alle ballen tegelijk in de lucht, maar wat als er een kink in de kabel komt?
.. lees verder ..

Ergotherapie voor mensen met een handicap

najaarsactie MCNV magazine 2016-03 Dit najaar vragen wij uw bijdrage voor het opstarten van een beroepsopleiding voor ergotherapeuten in Vietnam.
.. lees verder ..

Weeskinderen in Ha Long

najaarsactie MCNV magazine 2015-04 De december actie van het MCNV vraagt aandacht voor de Sunflowergroep van grootouders in Ha long die de zorg dragen voor de kleinkinderen, omdat de ouders overleden zijn aan de gevolgen van hiv/aids.
.. lees verder ..

Mensen met psychische ziekte in Quang Tri

voorjaarsactie MCNV magazine 2016-01 Het MCNV vraagt aandacht voor ondersteuning van mensen met een psychische ziekte, zoals Ken. Ken leefde jarenlang in een houten kooi, hij leek door zijn schizofrenie onhandelbaar. Zijn familie was ten einde raad.
.. lees verder ..

Seksuele voorlichting in Huong Hoa

zomeractie MCNV magazine 2016-02 In de grensstreek van Huong Hoa leven 1900 tieners die te weinig kennis hebben van seksuele zaken. Ook hun ouders willen kennis opdoen en aan hun zelfvertrouwen werken, zodat ze voortaan lastige onderwerpen durven te bespreken.
.. lees verder ..