Dankzij donaties van particuliere donateurs, familie- en bedrijfsfondsen en bijdragen van onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en andere internationale subsidies kan MCNV haar werk voortzetten. Gelukkig zijn de medische zorg en het leven in Vietnam de afgelopen jaren enorm verbeterd en ook in Laos wordt het leven geleidelijk beter, maar er moet nog veel worden gedaan en ons werk is nog niet voltooid.
MCNV wil de komende jaren blijven helpen bij het oplossen van verschillende problemen waarmee de Vietnamese en Laotiaanse bevolking te maken hebben door de vele jaren van oorlog en isolement in het verleden of door natuurrampen zoals overstromingen, droogte en tyfoons in het heden.

MCNV richt zich met name op het verbeteren van de leefomstandigheden en gezondheid van kansarme groepen, zoals armste mensen, vrouwen, mensen met een handicap en etnische minderheden die (nog) niet hebben geprofiteerd van de economische ontwikkelingen en vaak in de bergen wonen en in afgelegen, geïsoleerde regio’s.

De donaties van individuele donateurs en particuliere fondsen vormen het hart van onze organisatie. Voor het verkrijgen van overheidssubsidies is onze eigen financiële bijdrage een voorwaarde. Dit kunnen we alleen bereiken met de financiële hulp en het vertrouwen van onze particuliere donateurs.

MCNV wil graag doorgaan, maar we kunnen dit alleen samen met u doen. Word donateur en steun de mensen in Vietnam en Laos.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw interesse en betrokkenheid!