Wat wij doen

Betere voeding door samenwerking (CANTEEN)

De verbetering van voeding en voedselveiligheid blijven prioriteiten van MCNV in Laos, vooral in gebieden waar etnische minderheden wonen.
.. lees verder ..

Innovatieve Communicatie Methoden (LICM)

Om achtergestelde groepen te helpen bij het overwinnen van hun verlegenheid en om hen aan te moedigen om met een breder publiek te communiceren, maakt MCNV gebruik van innovatieve communicatiemethoden (ICM)
.. lees verder ..

Ondernemerschap stimuleren bij kwetsbare groepen in Vietnam

De markteconomie biedt een deel van de kwetsbare bevolkingsgroepen kansen om te ontsnappen aan de armoede. Velen van hen worden echter geconfronteerd met obstakels, het ontbreekt hen aan de nodige capaciteiten of ze herkennen niet, of geloven zelfs niet, dat ze kansen hebben.
.. lees verder ..

Leren door gezondheidsonderzoek

MCNV's bijdrage aan onderzoek helpt ons de wereld om ons heen beter te begrijpen en zorgt ervoor dat we mensen kunnen steunen bij het ontwikkelingsproces naar een betere wereld.
.. lees verder ..

Klimaataanpassingen in landbouw

Zuidoost Azië is een van de regio’s die als eerste en als ergste zal worden beïnvloed door klimaatverandering.
.. lees verder ..

Seksuele en Reproductieve Gezondheid & Rechten

Jongeren van etnische afkomst hebben in Vietnam weinig toegang tot seksuele educatie en diensten. MCNV biedt strategieën om de jongeren meer grip op hun eigen toekomst te geven.
.. lees verder ..

Voedingssensitieve landbouw in Laos en Vietnam

Ondanks aanzienlijke vooruitgang in recente jaren, blijft honger een significant probleem in Laos, waar 44% van de kinderen onder de 5 jaar zo ernstig ondervoed is dat hun leven direct gevaar loopt of dat hun gezondheid levenslang schade ondervindt.
.. lees verder ..

Steun aan vrouwen die leven met HIV/AIDS

In de twaalf jaar dat MCNV op het gebied van HIV/AIDS heeft gewerkt, heeft het een aanzienlijke bijdrage geleverd door in zeven noordelijke provincies van Vietnam de zogeheten Zonnebloemen, gemeenschapsorganisaties voor vrouwen die leven met HIV, op te zetten en te ondersteunen
.. lees verder ..

Seksuele en reproductieve gezondheid van tieners in Huong Hoa

Het is een culturele gewoonte dat tieners van de Pacoh en Bru Van Kieu minderheden van hun ouders vrijelijk mogen daten en ook op zeer jonge leeftijd trouwen. Dat ze seks hebben is vrijwel onvermijdelijk.
.. lees verder ..

Netwerk van dorpsgezondheidswerkers

In het zorgstelsel van Vietnam spelen dorpsgezondheidswerkers een belangrijke rol. Ze leren de dorpelingen met behulp van toneelstukken, muziek en poppentheater hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren.
.. lees verder ..

Ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak

MCNV werkt in toenemende mate samen met burgersamenlevingsorganisaties. De burgersamenleving, ook wel het grote publiek, maakt geen deel uit van de overheid of de markt.
.. lees verder ..

Gehandicapten

Bijna 8% van de Vietnamese bevolking leeft met een handicap en daarvan woont driekwart op het platteland.
.. lees verder ..

Versterken van de positie van vrouwen

Het versterken van de positie van vrouwen is een multidimensionale ontwikkeling, die het voor vrouwen mogelijk maakt om controle te krijgen over hun eigen leven en toekomst.
.. lees verder ..

Veilige en gezonde voeding

Ieder kind heeft recht op gezonde en veilige voeding. MCNV onderzoekt in Vietnam en Laos hoe de kwaliteit van voeding verder verbeterd kan worden, samen met de bewoners en passend bij de lokale situatie.
.. lees verder ..

Klimaataanpassing in arme kustgemeenschap in Ben Tre

Wereldwijde klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op de leefsituatie van een enorm aantal mensen, wiens bestaan sterk afhangt van natuurlijke omstandigheden.
.. lees verder ..

Microfinanciering

  De Verenigde Naties benoemen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen het voornemen om “tegen het jaar 2030 de armoede overal uit te bannen, in al zijn vormen en dimensies”.
.. lees verder ..

Opleiding ergotherapie in Vietnam

Om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar ergotherapeuten, is MCNV begonnen met het opzetten van een beroepsopleiding voor ergotherapie in Vietnam.
.. lees verder ..

Geestelijke Gezondheid

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hun families hebben veel baat bij zelfhulpgroepen. Er wordt naar hen geluisterd en ze tellen weer mee.
.. lees verder ..