Gezondheid

Veilige en gezonde voeding

Kinderen die met ondergewicht worden geboren of onvoldoende gezond voedsel krijgen tijdens hun eerste levensjaren lopen een veel grotere kans om in hun kindertijd te sterven.

Als ze hun kindertijd overleven, hebben ze een levenslange achterstand in hun gezondheid en in het vermogen om zich intellectueel te ontwikkelen. Hoewel de ondervoedingscijfers voor Vietnam en Laos in de laatste decennia gestaag zijn verbeterd, maskeert dit het feit dat ze onacceptabel hoog zijn gebleven onder etnische minderheden en gemarginaliseerde groepen. Met een ontwikkelingsachterstand komen ondervoede kinderen later ook financiële problemen tegen. Daardoor zijn ze al vroeg veroordeeld om op te groeien tot de volgende generatie gemarginaliseerde jeugd.

Goede voeding is een kinderrecht

Ondervoeding bij kinderen is sterk gerelateerd aan de armoede van hun ouders en het opleidingsniveau van hun moeders. Het is een complex probleem dat niet alleen raakt aan de toegang tot veilig en gezond voedsel, maar ook aan bewustzijn en kennis, geloof over eten en taboes. Ook factoren als de afnemende kwaliteit van natuurlijke bronnen en globale ontwikkelingen in voedselsystemen spelen een rol. Voor veel voorheen zelfvoorzienende etnische minderheden betekent economische ontwikkeling (het cultiveren van handelsgewassen in plaats van hun eigen voedsel) en een modernere manier van leven (geld om junkfood op de markt te kopen) eerder een verslechtering dan een verbetering.

De Vietnamese overheid heeft zich lange tijd heel erg ingespannen, maar onder etnische minderheden in afgelegen gebieden verbetert er weinig tot niets. Daarom werken ngo’s zoals MCNV zij aan zij met de overheidsinstellingen om andere methodes uit te proberen, die beter passen bij de lokale omstandigheden. De afgelopen tien jaar heeft MCNV speciaal aandacht besteed aan ondervoeding bij kinderen van etnische minderheden in de Vietnamese provincies Khanh Hoa en Phu Yen en Savannakhet in Laos.

Groenten uit de moestuin

In Phu Yen lag de focus op bewustzijnsvergroting en zelfhulpgroepen voor moeders op dorpsniveau. In Khanh Hoa werd een voedzaam granenpoeder ontwikkeld dat lokaal werd geproduceerd en door de gezondheidsdiensten werd gedistribueerd aan alle families met ondervoede kinderen in het district. In Laos lag de nadruk op verandering in de landouw en werd begonnen met moestuinen, visvijvers en het fokken van kleinvee. Deze pilotprojecten behaalden aantoonbaar positieve effecten, maar nu is het dringend nodig om de beste methodes te combineren en effectief aan schaalvergroting te doen zodat uitgestrekte gebieden bereikt kunnen worden.

Overtuig de beleidsmakers

De komende jaren zal MCNV zich toespitsen op het werk aan ondervoeding in Laos, waar het probleem het grootst is. MCNV gebruikt de opgedane ervaringen van Vietnam en Laos om te bekijken hoe de beste interventies kunnen worden toegepast in de lokale omstandigheden van Laos, waarbij de plaatselijke bevolking zal samenwerken met de gezondheids-, landbouw- en onderwijsdiensten. MCNV verzamelt samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en belangrijke nationale instituten van Vietnam en Laos aanwijzingen over de effectiviteit en duurzaamheid van interventies. Deze gegevens worden breed verspreid om overheidsfunctionarissen en beleidsmakers ervan te overtuigen zich nog meer in te zetten. Het doel: meer kinderen hun leven te laten beginnen met hoop op een gezonde toekomst.