Ondernemerschap & Waardeketens

Klimaataanpassing in arme kustgemeenschap in Ben Tre

Serious drought and saline intrusion in Ben Tre 2016

Ernstige droogte en verzilting in Ben Tre 2016

Wereldwijde klimaatverandering heeft een steeds grotere impact op de leefsituatie van een enorm aantal mensen, wiens bestaan sterk afhangt van natuurlijke omstandigheden.
Mensen die de kost verdienen met landbouw, visvangst en -kwekerij zijn het meest kwetsbaar. Natuurrampen zoals tyfoons, overstromingen, droogte en verzilting van de grond vinden de afgelopen jaren steeds vaker en intenser plaats, waardoor alles wat de mensen hebben opgebouwd en al hun investeringen verloren gaan en velen van hen weer terugvallen in armoede.

verzilting

In 2016 is de ernstige droogte en verzilting in Ben Tre en andere provincies in de Vietnamese Mekongdelta door de regering tot natuurramp uitgeroepen. Het tekort aan zoet (drink)water, ook voor de landbouw, heeft vooral invloed op de armste families die in de kustgebieden wonen.

Een gezin met gebrek aan drinkwater

Een gezin met gebrek aan drinkwater

Het zoute water in de hoofdrivieren is tot ongeveer 45-65 km van de riviermondingen het land binnen gedrongen en de hele provincie Ben Tre stond onder water. Het zoutgehalte bracht grote schade toe aan de grond, meer dan 20.000 hectare rijst ging verloren. Ongeveer 8.500 hectare fruitbomen is aangetast door droogte en verzilting. Meer dan 400.000 mensen hadden groot gebrek aan drinkwater omdat ze geen containers hadden om het regenwater op te vangen en te bewaren.

MCNV reageerde snel op de problemen voor de armste mensen in Ben Tre die het meest te lijden hadden onder de droogte en de verzilting. Doel van MCNV was om een duurzaam systeem te creëren waarmee de armen hun bestaansmiddelen konden handhaven en stap voor stap aanpassen aan de moeilijker wordende natuurlijke omstandigheden.

watercontainers

Sinds mei 2016 geeft MCNV kleine leningen aan families om watercontainers te bouwen waarin veel regenwater verzameld kan worden voor het droge seizoen. Met de leningen van het MCNV microfinancieringsproject in de gemeente Binh Dai kunnen grote watercontainers van ongeveer 3m3 per stuk gebouwd worden. Om dit ook voor de armste families mogelijk te maken, mogen de leningen maandelijks worden terugbetaald over een periode van 12 tot 24 maanden. Tot aan augustus 2016 hebben al 150 huishoudens een lening gehad om in totaal 286 grote watercontainers te bouwen met een totale capaciteit van 858m3. De leningen (revolving funds) voor de watercontainers zullen de komende jaren beschikbaar blijven. Veel meer mensen kunnen op deze manier worden gesteund.

Nieuwe producten

Een paddenstoelenkwekerij

Een paddenstoelenkwekerij

Dankzij financiële steun van een aantal familie- en vermogensfondsen kan MCNV in nauwe samenwerking met Provinciale Vrouwenunie in Ben Tre vrouwencoöperaties op zetten, die arme vrouwen voorzien van vast werk en een vast inkomen. Deze banen helpen arme gezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering door hun afhankelijkheid van landbouw te verminderen. Vijf coöperaties worden opgezet in de gemeenten Binh Dai en Ba Tri voor de productie van paddenstoelen en gedroogde vis. Tenminste 100 vrouwen krijgen hiermee een baan. Deze coöperaties zijn de eerste test voor verdere productiemodellen in de nabije toekomst.

Meer oplossingen

MCNV werkt aan een website over aanpassing van levensonderhoud, om veldervaringen te delen en arme gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden. MCNV gelooft dat dit ook nuttig zal zijn voor andere gebieden en mensen die met soortgelijke problemen te kampen hebben.

Tegelijkertijd zoekt MCNV naar MVO-programma’s van ondernemingen om watercontainers te leveren aan kleuterscholen, gezondheidscentra en opvanghuizen voor de armste mensen in Ben Tre. Creatieve trainingen over aangepaste levenswijzen zullen breed worden aangeboden om iedereen bewust te maken van en beter voor te bereiden op de onvermijdelijke klimaatverandering.

Eerste stap naar aanpassing

Eerste leden van een gedroogde-viscoöperatie

Eerste leden van een gedroogde-viscoöperatie

De effecten van klimaatverandering op levensonderhoud zijn complex en veel meer arme gemeenschappen zullen structurele steun nodig hebben om zich aan nieuwe situaties aan te passen. MCNV verwacht nieuwe ontwikkelingspartners te vinden om praktisch veldonderzoek te verrichten en om innovatieve methodes te ontwikkelen die arme gemeenschappen kunnen helpen om hun levens te stabiliseren en de extra uitdagingen van klimaatverandering te overwinnen. De interventie in Ben Tre was de eerst voetstap van MCNV in de klimaatveranderingsector.