Ondernemerschap & Waardeketens

Microfinanciering

 

Impacts of microfinance to the poor

Impacts of microfinance to the poor

De Verenigde Naties benoemen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen het voornemen om “tegen het jaar 2030 de armoede overal uit te bannen, in al zijn vormen en dimensies”.
Geïnspireerd door dit doel zet MCNV zich in om de armoede in Vietnam te verlichten met microfinancieringsprojecten voor de armste groepen in de gemeenschappen. In de afgelopen 10 jaar heeft MCNV aan meer dan 7000 huishoudens microfinancieringsdiensten verleend ten behoeve van ondernemingen, watercontainers, spaargelden en ziektekostenverzekeringen, met een totale waarde van meer dan 650.000 euro.

 

MCNV loan allow her to build water containers to save rain water to prepare for draught and salinity

MCNV loan allow her to build water containers to save rain water to prepare for draught and salinity

duurzame motor voor ontwikkeling

Microfinanciering blijkt een van de krachtigste motoren te zijn in de globale strijd om een einde te maken aan de verpletterende armoede die nog honderden miljoenen mensen op aarde uitsluit van bestaansmiddelen en hoop. Microkrediet biedt hen de gelegenheid om een leven op te bouwen en een toekomst met perspectief.

Microleningen, spaargelden en andere financiële diensten in combinatie met financiële trainingen kunnen de armen enorm helpen bij het opstarten van ondernemingen om hun eigen inkomen te genereren. Daarmee komen de armen en hun gezinnen aan meer en beter voedsel, aan scholing voor hun kinderen en aan de mogelijkheid hun huizen op te knappen. Zo heeft microfinanciering een impact op toekomstige generaties.

Positieve doorwerking

Maar de positieve effecten van microfinanciering reiken nog veel verder dan de persoonlijke huishoudens. Er worden banen gecreëerd, kennis wordt gedeeld, burgerparticipatie neemt toe en vrouwen worden erkend als waardevolle leden van hun families en hun gemeenschap. Ook wordt de onderlinge solidariteit binnen de gemeenschap verhoogd.

Een even belangrijk aspect van microfinanciering is het systeem van terugkerende fondsen (revolving funds) bij de besteding van giften van donateurs, zodat bij een goed management steeds meer arme gezinnen ervan kunnen profiteren. Op langere termijn kan dergelijke financiering veel meer voordelen opleveren dan andere soorten ontwikkelingsfondsen.

Micro-ondernemerschap is de sleutel tot zelfversterking van de armen. Het verandert hen van passief en zwak tot actieve vormgevers van verandering. Hun persoonlijke talenten en de steun van de gemeenschap worden volop gemobiliseerd bij het ontwikkelen van ondernemingen, wat de beste manier is om de capaciteiten van de armen te vergroten. Microfinanciering heeft ook een directe invloed op vrouwenemancipatie, waarbij de rol en de capaciteiten van vrouwen binnen het gezin en de gemeenschap geleidelijk geconsolideerd worden.

Zoeken naar balans

An extreme poor old lady received a friendship house built from MCNV microfinance projects in Ben Tre 2015

An extreme poor old lady received a friendship house built from MCNV microfinance projects in Ben Tre 2015

In de afgelopen decennia heeft een aantal crises aangetoond dat de ontwikkeling geschaad kan worden wanneer microfinanciering te extreem wordt toegepast. Daarom tracht MCNV nu de sociale en financiële prestaties van microfinancieringsprojecten beter in balans te brengen door gebruik te maken van het zogeheten Social Performance Management systeem (SPM). Met het toepassen van SPM kan microfinanciering mensen helpen om aan hun armoede te ontsnappen terwijl het hele systeem gezond blijft functioneren als een financieel instituut met sociale impact.

MCNV wil ook de beste praktijken van microfinanciering en SPM delen met andere organisaties en gemeenschappen en dit netwerk verder uitbreiden. We zien uit naar gelijkgezinde partners en donateurs om microfinanciering verder te promoten.