Sociale integratie

Meer bronnen voor onderzoek naar logopedie in Vietnam

Bevindingen uit de afstudeerscripties van Vietnams eerste 14 Masters in Logopedie en Taaltherapie werden kort gepresenteerd in een hybride workshop met de titel “SALT: enige uitkomsten van onderzoek in Vietnam”.

De workshop op 28 april 2022 werd gezamenlijk georganiseerd door MCNV en HCMC Universiteit voor Medicijnen en Pharmacie (UMP) in Ho CHi Minh City, met ongeveer 140 deelnemers. Onder de deelnemers waren Mw. Nguyen Phuong Hien (afdeling Hoger Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Vorming ), mevrouw Ritu Tariyal (directeur van de afdeling Verzoening en Inclusieve Ontwikkeling, USAID); Prof. Dr. Lindy McAllister (Universiteit van Sydney, Bestuur van de Trinh Foundation Australia); Dr. Nguyen Van Chinh, (universitair hoofddocent, hoofd van de afdeling Verpleegkunde – Medische Technologie, HCMC UMP); universitair hoofddocent Nguyen Ngoc Dung (Pham Ngoc Thach University of Medicines); Dr. Le Quang Duong (directeur van VietHealth); Dr. Pham Dung (directeur van MCNV Vietnam), internationale SALT-experts, docenten, vrijwilligers, klinische coaches, mentoren, tolken en de afstuderende studenten van de cursus.

Deelnemers aan de workshop op 28 april 2022

De workshop was bedoeld om de onderzoeksresultaten uit de afstudeerscripties van de eerste Masterstudenten logopedie en taaltherapie (MSALT) te presenteren. De voltooiing van de cursus markeert een historische mijlpaal van SALT in Vietnam, aangezien het de eerste keer is dat het MSALT-curriculum in het land wordt aangeboden. Deze prestatie is het resultaat van het project “ontwikkeling van Logopedie en taaltherapie-educatie in Vietnam”, gesponsord door USAID via VietHealth en uitgevoerd door MCNV met technische ondersteuning van de Trinh Foundation Australia.

Mevr. Ritu Tariyal, directeur van de afdeling Verzoening en Inclusieve Ontwikkeling van USAID neemt deel aan de workshop.

Sinds de uitrol eind 2017 en dankzij de grondige voorbereiding en actieve deelname van meerdere belanghebbenden, met name het Ministerie van Onderwijs en Vorming en het Ministerie van Volksgezondheid, ging het eerste MSALT-trainingsprogramma in november 2019 van start. Het bereikte het zijn doel in november 2021 toen alle 14 studenten hun afstudeerscriptie met succes hebben verdedigd.

Universitair hoofddocent Nguyen Van Chinh, hoofd van de afdeling verpleegkunde – medische technologie van HCMC UMP spreekt tijdens de workshop

Hun onderzoek bestrijkt een breed scala aan onderwerpen in SALT, variërend van afasie, ervaringen met zelfhulp en hulpvragen van gezinnen met kinderen met spraakstoornissen, ervaring van rehabilitatiepersoneel in de gemeenschap, stotteren bij volwassenen, normatieve gegevens voor de Vietnamese taalscreening voor vierjarigen, spraakgeluidskenmerken van kinderen met spraakgeluidsstoornissen, enz.

Dr. Pham Dung, MCNV directeur in Vietnam, spreekt op de workshop.

Naast de presentatie van afstudeerscripties diende de workshop als platform voor SALT-specialisten om van gedachten te wisselen en hun laatste diepgaande onderzoek te presenteren, zoals “De Vietnamese Afasie Test” (Dr. Le Khanh Dien, Asia Pacific Society voor Spraak, Taal en Gehoor) en ‘Effect van dialecten op de identificatie en ernst van spraak-geluidsstoornissen bij Vietnamese kinderen’ (Dr. Pham Thi Ben, Nationale Universiteit voor Onderwijs).

Andere kwesties met betrekking tot de langetermijn ontwikkeling van Spraak- en Taaltherapie in Vietnam werden ter discussie gesteld, zoals de voorbereiding op het volgende cohort, het belang van de oprichting van SALT Association in Vietnam, enz. Dit alles is gericht op het uiteindelijke doel de vraag van patiënten, personen met een handicap, de klanten van spraak- en taaltherapie in Vietnam adequaat te beantwoorden.

Onderzoekspresentatie: ervaringen met zelfhulp en hulpvragen van gezinnen met kinderen met een communicatiestoornis in HCMC en Quang Nam
Presentatie van onderzoek: ervaringen van rehabilitatiemedewerkers in de gemeenschap in het werken met mensen met spraak- en slikproblemen.

De meeste bevindingen die tijdens de workshop werden gepresenteerd, waren afkomstig van de afstudeerscripties van Vietnams eerste cohort Masterstudenten spraak- en taaltherapie, die in november 2021 met succes hun scripties verdedigden. Het master-curriculum Spraak- en taaltherapie was als pilot onderdeel van het project ‘ontwikkeling van de opleiding Spraak- en Taaltherapie in Vietnam’, gefinancierd door USAID via VietHealth. Het project wordt uitgevoerd door MCNV met steun van de Trinh Foundation Australia.

* In de ochtend van 29 april vond de officiële diploma-uitreiking plaats aan de eerste masters in spraak- en taaltherapie, van de or HCMC UMP, gevolgd door een feestelijke receptie georganiseerd door MCNV.

(eerste rij, van links naar rechts) Ms. Nguyen Thi Hoa Le (USAID), Ms. Ngo Y Sa (SALT Project tolk), Prof. Dr. Lindy McAllister (TFA bestuur), Mr. Pham Dung (directeur MCNV ), Mr. Le Quang Duong (directeur VietHealth), Ms.Nguyen Phuong Hien (Ministerie van Onderwijs), allen deelnemers aan de afstudeerceremonie van 14 studenten spraak- en taaltherapie aan HCMC UMP.
14 masters spraak- en taaltherapie tijdens de afstudeerceremonie van de HCMC UMP op 29 april 2022.
Deelnemers aan de feestelijke receptie op dezelfde dag, georganiseerd door MCNV