Sociale integratie

Gehandicapten

Bijna 8% van de Vietnamese bevolking leeft met een handicap en daarvan woont driekwart op het platteland.

Vietnam heeft de VN conventie voor de Rechten van Mensen met een Handicap geratificeerd en de overheid zet zich in voor de rechten van gehandicapten gebaseerd op de principes van gelijke kansen en geïntegreerde ontwikkeling in een drempelvrije samenleving. Vietnam heeft een Gehandicapten Wet waaruit allerlei beleidsplannen voortkomen, bedoeld om gehandicapten te ondersteunen, gericht op gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en beroepstrainingen.

Alarmerende cijfers

Ondanks de overheidsinspanningen worden er nog altijd veel gehandicapten buitengesloten bij het leiden van een compleet leven. Ruim een derde van de gehandicapte kinderen in de basisschoolleeftijd is nog nooit naar school gegaan, terwijl dit slechts voor 3% van de kinderen zonder handicap het geval is. Nog altijd vinden 42% van de volwassenen met een handicap die kunnen en willen werken geen baan, in vergelijking met 4% zonder handicap.

Gehandicapten worden geconfronteerd met veel obstakels in hun sociaaleconomische ontwikkeling en in hun dagelijks leven: ze hebben geen toegang tot vervoersmiddelen en openbare gebouwen, kunnen niet volop deelnemen aan sociale activiteiten vanwege beperkte toegang tot informatie en communicatie, kunnen niet profiteren van ontwikkelingen omdat ze niet gehoord zijn en nooit ergens geregistreerd zijn. Deze situatie wordt veroorzaakt door een beperkte capaciteit van publieke dienstverleners om beleid te implementeren en door het onvermogen van gehandicapten om hun stem te laten horen zolang stigmatisering en discriminatie tegen handicaps nog blijven bestaan.

Niet over, maar met gehandicapten

MCNV heeft over een langere periode veel geïnvesteerd in activiteiten die de integratie van gehandicapten in Vietnam bevorderen. Het gehandicaptenprogramma dat in de jaren negentig in Quang Tri begon, werd uitgebreid naar Dak Lak (1998), Cao Bang (2001), Phu Yen (2002), Khanh Hoa (2005) en Dien Bien (2014). MCNV’s gehandicaptenprogramma kent vier hoofdonderdelen:

  • medische revalidatie
  • geïntegreerd onderwijs
  • inkomstengenererende activiteiten
  • empowerment van gehandicapten en gehandicaptenorganisaties

Bij het implementeren van het programma werkt MCNV samen met nationale en gemeentelijke overheidspartners, gebaseerd op de bestaande structuur van publieke diensten. MCNV betrekt altijd de gehandicapten en hun families in het proces en richt zich op het creëren van nieuwe diensten die passen bij de lokale cultuur en middelen. Doel is om de levenskwaliteit van de gehandicapten blijvend te kunnen verbeteren. MCNV besteedt veel aandacht aan het opbouwen van capaciteit voor alle belanghebbenden, inclusief de gehandicapten zelf, zowel op individueel als op institutioneel niveau. Alle steun aan de gehandicapten is gebaseerd op hun werkelijke behoeftes en wordt met hun volledige participatie verstrekt.

Het werkt!

disabilityprogramMeer dan 20.000 volwassenen en kinderen met een handicap en hun families hebben geprofiteerd van verschillende soorten medische, educatieve en economisch rehabilitatie en sociale steun. Meer dan de helft van de gehandicapten boekte vooruitgang in hun dagelijkse onafhankelijke functioneren dankzij rehabilitatie thuis en verwijzingsdiensten. 70% van de arme gehandicapten is aan de armoede ontsnapt dankzij MCNV’s financiële en technische steun voor inkomensgenererende activiteiten. Van de schoolgaande kinderen met handicap heeft nu 88% toegang tot geschikt onderwijs in projectgebieden.

In totaal werden 47 gehandicaptenorganisaties gesteund, die de stem van gehandicapten versterken in de dialoog over beleid en diensten binnen hun gemeenschap. Meer dan de helft van de leden kunnen dankzij deze organisaties deelnemen aan sociale en sportactiviteiten. Het gemeenschapsmodel dat door MCNV is geïnitieerd is inmiddels opgenomen in het rehabilitatiebeleid van het Ministerie van Gezondheid en wordt nu ook in andere provincies nagebootst.

Volgende stap

MCNV wil de geleerde lessen van het gehandicaptenprogramma in nieuwe gebieden toepassen, onder meer in het noordoosten van de Mekong delta. Ook daar focust MCNV op samenwerking tussen de diverse belanghebbenden om ervoor te zorgen dat vraagstukken over handicaps worden geïntegreerd in de ontwikkeling van de samenleving. Er worden specifieke projecten voor gehandicapten en hun organisaties ontworpen waardoor zij beter kunnen lobbyen voor hun eigen rechten. MCNV wil samen met ministeries en ontwikkelingsinstituten handicapgerelateerde human resources en kostenbesparingen aantonen, die kunnen worden gebruikt voor beleid en besluitvorming.