INCLUSIEVE ONTWIKKELING

Belangrijke Overkoepelende MCNV-Thema’s

 

 1. Samenwerking
  We betrekken altijd zoveel mogelijk verschillende bestuurslagen en sectoren in ieder programma dat we implementeren. We werken met collaboratieve netwerken van belanghebbenden waarin onze capaciteiten wederzijds versterkt worden.
 2. Emancipatie
  We onderhouden banden met organisaties in de burgersamenleving en breiden dit netwerk verder uit om deze groepen met elkaar te verbinden, zowel nationaal als internationaal, aangevuld met spelers uit de privaatsector en de overheid die met deze groepen willen samenwerken. We ondersteunen deze groepen met vaardigheden zoals fondsenwerving, planning, controle, actieonderzoek en lobbywerk en helpen hen bij het ontdekken van hun sterke punten en capaciteiten.
 3. Opbouw van kennis
  De impact van de activiteiten van MCNV creëert nieuwe en lokale kennis die nodig is om extreme armoede en uitsluiting aan te pakken en vergemakkelijkt partnerschappen tussen verschillende sectoren om mogelijkheden te vergroten voor ‘s wereld meest gemarginaliseerde mensen. We dragen bij aan de documentatie en verspreiding van zowel academische als niet-academische gegevens door onze ervaringen vast te leggen in artikelen, films en blogs, en verzorgen presentaties tijdens conferenties en vergaderingen. Academische data worden ontwikkeld in jaarlijkse studies, uitgevoerd door studenten van verschillende Nederlandse, Vietnamese en Laotiaanse universiteiten.
 4. Gendergelijkheid
  MCNV zet zich in voor gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. In het verleden is het belang van gendergelijkheid gebleken bij het reduceren van armoede, het verbeteren van de levensstandaard en het bereiken van inclusieve en duurzame economische groei. Wij promoten en steunen gendergelijkheid door inclusieve projecten te ontwerpen en door aandacht te besteden aan genderkwesties over de hele breedte van onze programma’s. Ook evalueren wij genderspecifieke uitkomsten, zoals verbeterde toegang voor meisjes en vrouwen tot onderwijs, gezondheidsdiensten, schoon water, beter sanitair en infrastructuur.
 5. Bestuur
  Om er zeker van te zijn dat verbetering van de positie van gemarginaliseerde groepen en hun toegang tot diensten worden bestendigd in de samenleving, houden we in onze programma’s altijd rekening met bestuurlijke kwesties. MCNV vermijdt parallelle structuren en streeft naar veranderingsprocessen die de participatie van gemarginaliseerde groepen in de besluitvorming vergroten en ziet erop toe dat organisaties zich verantwoorden tegenover de mensen die zij willen vertegenwoordigen.
 6. Kosteneffectiviteit
  Programma’s dienen kosteneffectief zijn, willen ze kunnen voortduren en uitgebreid worden in omgevingen met beperkte middelen waarin MCNV werkt.